Handel på børserne
Grundstenen i spillebørserne er "køb" og "sælg" (på engelsk: "back" og "lay"). Som bruger kan man altså købe (dvs. tage) eller sælge (dvs. udbyde) et væddemål på en begivenhed til et givet odds og en given indsats.

For at et væddemål kan realiseres mellem to brugere, skal der således være både en køber og en sælger der indbyrdes accepterer et specifikt odds og en indsats på væddemålet. Når/hvis der er match mellem et udbudt væddemål (fra en sælger) og et ønsket væddemål (fra en køber), kan et spil indgås. Præcis som i handler med hvilke som helst andre varer.

Køb = efterspørgsel
"Køb" kan i høj grad sammenlignes med den måde man spiller hos de traditionelle bookmakere - her køber du også et væddemål af en sælger, som altså er den bookmaker der har sat oddset. På børserne er sælger i stedet en eller flere andre brugere som udbyder oddset.

Sælg = udbud
Muligheden for selv at agere bookmaker, dvs. at sælge/udbyde væddemål er dét der gør spillebørserne unikke, men i manges øjne er det også dét der gør det svært helt at forstå princippet bag spillebørserne. Netop fordi det bryder med en ellers fastgroet logik om at man traditionelt set kun kan spille "én vej" (dvs. købe væddemål hos en bookmakere), kræver det også en nærmere introduktion til spillebørserne før man opnår en vis fortrolighed med dem.

Selvregulerende marked
Nu lyder spillebørsen jo nærmest som det rene slaraffenland, hvis det virkelig passer at man købe og sælge lige nøjagtig de væddemål man ønsker sig, men sådan hænger verden desværre ikke sammen. Præcis som i den virkelige verden kræver en handel jo enighed om prisen (på børserne udtrykt som oddset og indsatsen) mellem køber og sælger, og på denne måde sørger børserne selv for at regulere sig selv ind så udbud og efterspørgsel kan mødes.

Hvis man som køber på en spillebørs f.eks. ønsker at spille på Brasilien som vindere af VM 2014 til odds 400, så giver det sig selv at man skal være ovenud heldig hvis man kan finde en sælger til dette odds. Det samme gør sig naturligvis gældende på sælger-siden - man skal som sælger ikke forvente at nogle ønsker at købe et væddemål på Brasilien som vinder af VM 2012 hvis man udbyder det til odds 1,01 (medmindre vi er fremme i dommerens tillægstid i VM-finalen og Brasilien fører 5-0, men det er en anden historie omkring live betting, som vi vender tilbage til senere...).

Definition af køb og salg
Inden vi fortsætter med at kigge nærmere på børsernes opbygning, kan de to begreber køb og sælg kort defineres som:  • Køb: Når du "køber" (back´er) et udfald, så spiller du det.  • Sælg: Når du "sælger" (lay´er) et udfald, så spiller du IMOD det.


1. Spillebørs-Guide - intro

2. Hvad er en spillebørs?

3. Køb/Salg - grundstenene

4. Find dit spil - navigation
5. Kom let i gang (køb)

6. Efterspørg bedre odds (køb)

7. Leg selv bookmaker (salg)

8. Livebetting

9. Learning by doing


Anmeldelser af spillebørser:

Betfair