18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Vilkår og retningslinjer

Som bruger af BetXpert, herunder i din anvendelse registreret brugerprofil i forum, private beskeder, email services, konkurrencer, mv., accepterer du nedenstående vilkår og retningslinjer.

Generelle vilkår

 1. Som besøgende bærer du selv det fulde ansvar for at følge enhver lov der gælder i dit land eller i din region.
 2. BetXpert kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab forårsaget af at informationer givet på vores hjemmeside gøres til genstand for økonomisk investering i fx registrering af konto eller placering af spil hos en spiludbyder.
 3. Alt indhold på BetXpert, herunder indhold udgivet af registrerede brugerprofiler, er beskyttet af copyright.
 4. ​BetXpert kan ikke drages til ansvar for urigtige informationer udgivet af registrerede brugerprofiler, og skal i så henseende holdes skadefri for ethvert krav fra tredjemand som følge af brugerudgivet indhold. Det er vores hensigt til enhver tid at opretholde en striks moderation af brugerudgivet indhold, og foretage konsekvent sletning af brugerudgivet indhold der vurderes urigtig, ulovligt eller krænkende.
 5. Scraping af indhold fra BetXpert uden forudgående accept er ikke tilladt. Såfremt vi har noget indhold du ønsker en kopi af, så kontakt os.

Speficikt vedr. brugerprofiler og brugerudgivet indhold

 1. Alle indehavere af brugerprofiler bærer selv ansvaret for rigtighed og sømmelighed i alt indhold der afsendes til hjemmesiden.
 2. Ved udgivelse af indhold på BetXpert gennem en registreret brugerprofil tildeles BetXpert en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til anvendelse og publicering af det indhold der afsendes til hjemmesiden.
 3. Alle personlige oplysninger afgivet ved registrering af en BetXpert brugerprofil behandles fortroligt af BetXpert, jf. vores Privatlivspolitik omhandlende beskyttelse af persondata.
 4. Registrerede brugere bærer selv ansvaret for at opbevare personlige logindata. Enhver person der kan identificere sig med korrekt brugernavn og password betragtes til enhver tid som retmæssig ejer af den givne brugerprofil uanset om personen rent faktisk er autoriseret som den pågældende profil eller ej. Registrerede brugere bærer således selv ansvaret for evt. misbrug af personligt login.
 5. BetXpert forbeholder sig ret til, uden varsel eller yderligere underretning, at slette eller moderere indhold udgivet af registrerede brugere, herunder brugerindlæg i områderne forum, chat og brugertips, såfremt vi vurderer at indholdet er urigtigt, usømmeligt, strider imod lovgivning, eller er omfattet af ét eller flere af følgende forhold:
  • Indhold uden sports- eller spillemæssig relevans.
  • ​Indhold hvis eneste formål er at yde reklame for andre hjemmesider, blogs, social media konti mv. Ønsker man at henvises til en hjemmeside hvis indhold modstrider BetXpert's almene beskyttelse af egne annonceinteresser, er det tilladt at henvise med navns nævnelse, men ikke med hyperlink.
  • ​Citater eller gengivelser af analyser fra andre hjemmesider uden tydelig kildehenvisning.
  • ​Personlige oplysninger (CPR-numre, telefonnumre mv.).
  • ​Anstødeligt sprogbrug, herunder diskrimination og personangreb.
  • ​Indhold som bringer eller kan bringe personer eller firmaer i miskredit.
  • ​Udokumenteret eller usaglig kritik af personer eller firmaer.
  • ​Uargumenterede spilforslag/tips, samt generel skråsikkerhed.
  • ​Indsatser udtrykt i absolutte eller nominelle værdier (fx "1.000 kr. i indsats". Angiv i stedet relative værdier, fx "70% chance" eller "indsats på 8 af 10 units").​
 6. Anvisninger og henstillinger fra af BetXpert udpegne administratorer og moderatorer skal til enhver tid respekteres. Klager over en moderator kan til enhver tid rejses ved at kontakte os.
 7. BetXpert forbeholder sig ret til at spærre loginadgang for brugerprofiler som ikke efterlever nærværende vilkår og retningslinjer. Enhver udelukkelse af denne art gælder personligt for den person der har oprettet og anvendt den pågældende brugerprofil, og gælder for alle denne persons brugerprofiler, både eksisterende og fremtidige.
 8. BetXpert forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer af funktionaliteten for brugerprofiler for til ethvert tidspunkt at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.
 9. BetXpert forbeholder sig ret til at udsende informationer til den email-adresse der tilknyttet enhver brugerprofil, uagtet om denne er tilmeldt vores optionelle email-tjenester, som fx. nyhedsbreve. Informationer af denne art vil altid være af ikke-kommerciel karakter, og udelukkende tjene særligt vigtige formål, som fx. væsentlige opdateringer af nærværende vilkår og retningslinjer eller øvrige politikker hidrørende brug af BetXpert og/eller registrerede brugerprofiler.
 10. BetXpert forbeholder sig, uden forudgående underretning, ret til at slette brugerprofiler der ikke har været benyttet i en periode på 2 år. Sletning af en brugerprofil inkluderer også alle de personligt identificerbare data der knytter sig til denne.

Specifikt vedr. BetXpert grupper

 1. Der foretages ingen systematisk moderation af BetXpert grupper. I de åbne grupper opfordres brugere til at benytte sig af "anmeld indlæg"-funktionen for at gøre BetXpert opmærksom på evt. overtrædelser af ovenstående retningslinier. De lukkede grupper har BetXpert som udgangspunkt ingen adgang til, og her påhviler ansvaret for opretholdelse af en sober linje i debatten den person der har oprettet gruppen.
 2. BetXpert forbeholder sig ret til at slette grupper hvis der ikke registreres aktivitet i en periode på 6 måneder. Denne forbehold er uafhængigt af gruppens historiske aktivitetsniveau. Samme forbehold gælder for grupper som indenfor 1 måned ikke har tiltrukket andre medlemmer end den brugerprofil der har oprettet gruppen.
 3. BetXpert forbeholder sig ret til at omdøbe grupper, såfremt gruppens navn ikke er sigende for gruppens generelle aktivitet, eller hvis gruppens navn ligger for tæt op ad andre gruppers navn.
 4. BetXpert forbeholder sig ret til at slette grupper som er oprettet af brugere der pga. udelukkelse eller efter eget ønske ikke længere har adgang til sin registrerede brugerprofil.
 5. Såfremt den brugerprofil der har oprettet en gruppe anmoder BetXpert om at slette gruppen, foretager BetXpert en vurdering af gruppens generelle aktivitetsniveau før et sådant ønske evt. efterkommes.
 6. BetXpert forbeholder sig ret til at slette grupper som gentagne gange overtræder nærværende vilkår og retningslinjer for brug af BetXpert.

Specifikt vedr. konkurrencer

 1. Al deltagelse i konkurrencer på BetXpert er begrænset til én deltagelse pr. person. Personer der forsøger at deltage med flere brugerprofiler, med flere email-adresser, eller på anden vis deltager med flere identiteter, vil blive udelukket fra præmiering, samt al fremtidig deltagelse i konkurrencer på BetXpert. I særligt grove tilfælde, eller i gentagne tilfælde, vil udelukkelsen også gælde brugerens adgang til sin registrerede brugerprofil.
 2. Brugerprofiler som bevidst forsøger at manipulere med formularer, url-adresser el. lign. for at forbedre sine vinderchance i konkurrencer vil blive udelukket fra al fremtidig deltagelse i konkurrencer på BetXpert. I særligt grove tilfælde, eller i gentagne tilfælde, vil udelukkelsen også gælde brugerens adgang til sin registrerede brugerprofil.
 3. For alle præmier vundet i konkurrencer på BetXpert, bærer modtageren alene ansvaret for at forestå evt. indberetning af omfang og art til relevante myndigheder.
 4. For konkurrencer afviklet på BetXpert gælder til enhver tid konkurrencespecifikke vilkår og regler, som accepteres særskilt i forbindelse med deltagelse i disse konkurrencer.
 5. Betxpert er ikke arrangør eller sponsor og støtter ikke på nogen måde eller har nogen rolle i organiseringen af konkurrencer arrangeret af vores brugere i forummet. Disse konkurrencer arrangeres udelukkende af vores brugere, som alene bestemmer de gældende regler for deltagelse, processen og de relevante præmier. Brugere, der arrangerer konkurrencen, er også eneansvarlige for behandlingen af deltagernes personoplysninger i sådanne konkurrencer. Betxpert bærer derfor intet ansvar i forbindelse med sådanne konkurrencer (herunder uden begrænsninger i forbindelse med adgangen til konkurrencen, udvælgelse af vindere, opnåelse eller udbetaling af præmier). Du bedes tage dette i betragtning, før du deltager i sådanne konkurrencer. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende sådanne konkurrencer, bedes du kontakte den person, der arrangerer konkurrencen, direkte.
Feedback