Det er tid til at gøre status over året, der er gået, og jeg skal ellers lige love for at 2018 har været et begivenhedsrigt år. Talemåden "det, du ikke dør af, gør dig stærkere" synes at passe godt på mit arbejdsår, når jeg nu er kommet godt igennem og står på den anden side af årsskiftet og ser tilbage.

Vi skal helt tilbage i sensommeren 2017 for at finde starten på det, der skulle blive min største krise som professionel. August 2017 var min første og til dato hidtil eneste måned med underskud i al den tid, hvor jeg har haft golf-tradingen med i mit samlede regnskab. Vi snakker altså over mere end fem år i en branche, hvor volatilitet og varians er en del af gamet. Der var dog ingen panik på det tidspunkt. En rigtig dårlig måned, ja, men oven på et ellers virkelig sundt 2017, var det kun et lille set-back.

Men de resterende måneder af 2017 lå jeg også under niveau hvad angår indtjening, og da både januar og specielt februar var decideret elendige, havde jeg nu haft hele syv måneder i træk under niveau. Min samlede pulje var ved at nærme sig et faretruende niveau (da jeg jo trækker løn ud hver måned), og selvtilliden var ligeledes helt i bund. Alt synes at være "stolpe ud", og jeg følte ikke, jeg kunne træffe en rigtig beslutning om noget som helst.

Den søvnløse nat

Når jeg skal tage store beslutninger, har jeg stort set altid én søvnløs nat. Det havde jeg, da jeg besluttede at sige mit job op og blive professionel golftrader, det har jeg haft ved alle store beslutninger i mit privatliv, og det havde jeg også den sidste dag i februar 2018.

Beslutningen? "Vi giver det tre måneder! Hvis ikke jeg i løbet af marts, april og maj kan øge min indtjening og vise overfor mig selv og jer (min familie), at det er det her, jeg skal lave, så trækker jeg stikket og finder mig et "normalt" arbejde."

Den beslutning var i bund og grund en kæmpe befrielse. Jeg følte mig pludselig fri for en masse pres, men samtidig også opløftet og motiveret til at lade det briste eller bære i de tre måneder og så tage konsekvensen af resultatet.

Når jeg ser tilbage på de tre måneder nu, så var det et vendepunkt. Ikke kun for året, resultatet på bundlinjen og min bankroll, men for hele min tilgang til det, jeg laver. Jeg blev pludselig skarpere og mere kynisk, men også mere risikovillig. Jeg valgte eksempelvis at købe mig til tre forskellige betting- eller trading-strategier, hvoraf de to ikke førte nogen vegne, men hvor den tredje var endda meget profitabel. Det er noget, jeg aldrig har gjort før, og det symboliserer meget godt den mentalitetsændring, der skete: Helt kort gik jeg fra at være sportsbettor/trader til at være investor.

På de tre måneder tjente jeg næsten det dobbelte af, hvad jeg normalt anser for at være acceptabelt og bæredygtigt. Men mentalitetsændringen og den nye identitet har betydet andet end bare øget indtjening. Mine prioriteter er blevet skarpere, og jeg har sorteret en hel del fra, men der er også blomstret nye projekter, hvor særligt to kommer til at fylde meget i mit 2019.

Mere om det senere. Lad os først lige runde årets primære tal.

Overordnet status

Jeg har ændret lidt på opbygningen af skemaet fra årsberetningen for 2017, så tallene for den totale indtjening ikke refererer til 2016, men i stedet er sat i forhold til et ønsket indkomstniveau. 100 % er den indtjening, jeg i fremtiden som minimum ønsker at tjene for, at jeg, udover min fulde løn, har mulighed for at spare op til pension, ferier mm. Vi kan overleve og betale vores regninger (men kun lige) for 60 %, og 80 % svarer til fuld løn uden plads til at spare op.

  2016 2017 2018
 Total Indtjening 69,5 % 70,9 % 90,5 %
 Trading udgør 82,6 % 91,1 % 77,0 %
 Betting udgør 8,2 % 0,2 % 18,3 %
 "Andet" udgør 8,2 % 8,7 % 4,7 %


Således altså en markant fremgang fra de to første år i pro-karrieren, og det er naturligvis også værd at bemærke, at betting-andelen er noget større end hidtil set.

Trading 2018 – udvikling i markederne

Årets højdepunkt har ligesom i 2016 uden tvivl været Ryder Cup. De tre dage i efteråret var imødeset med en enorm spænding og forventning, og jeg blev ikke skuffet. Hverken hvad angår den sportslige oplevelse eller resultatet på bundlinjen. Ryder Cup er og bliver den ultimative golfturnering, og det er en ganske vigtig indtægtskilde for en golftrader som mig.

På tre dage omsatte jeg for, hvad der svarer til ca. 10 % af hele årets omsætning og tjente stort set en hel månedsløn. Hele verden følger med, og alle, der er noget ved musikken inden for trading og betting på golf, er at finde i markederne til Ryder Cup. Det skaber en enorm likviditet (i hvert fald for golfmarkeder), og kombineret med at turneringen består af en masse små matcher samt det store vindermarked, skaber det et slaraffenland af muligheder for trades på både kort (sekunder) og langt sigt (dage). Og så gør det ikke oplevelsen værre, at jeg i fulde drag nød at se Thomas, Thorbjørn og Moliwood køre de kæphøje amerikanere midt over i en voldsomt overbevisende europæisk triumf. Hvis bare der var Ryder Cup hver uge!

Derudover har jeg oplevet en udvikling i golfmarkederne på Betfairs børs. Helt generelt er der kommet flere penge i spil. Til de store turneringer er det ikke noget, jeg mærker, men i de mindre turneringer sker der helt tydeligt en udvikling. Således har jeg i 2018 ikke kun tradet de to store tours, PGA Tour og European Tour, men også tjent penge på Asian Tour, begge kvinde-tours og begge senior-tours. Der har helt tydeligt været flere muligheder i markeder, der førhen har været nærmest helt døde, og fortsætter den udvikling i 2019, forudser jeg et travlt år.

Også i cykel-tradingen oplever jeg fremgang. I år dog med en tilbagegang i indtjening fra sidste år, men det skyldes ene og alene en enkelt episode. som uden tvivl vil havne i en evt. ny artikel om mega-bommerter fra min side. Den 10. juni kørtes 7. etape af Criterium Dauphine, og herfra skal lyde en kæmpe tak til Adam Yates for grådigt at indhente og overhale min rytter få meter før målstregen og tildele mig et ganske betydeligt tab. Tak, tak! Mere om den historie en anden gang…

I cykel-markederne er min oplevelse i øvrigt den samme; tiltagende likviditet og action i markederne, hvilket i bund og grund bare øger mine muligheder for at forbedre mig år for år. Dog karambolerer afslutningen af cykel-etaper ofte med ulvetimen og aftensmaden i vores lille familie, så det er ikke altid, at prioriteringen tillader arbejde.

Golftrader setup
Foto: Sådan ser Jesper Asbirks setup ud på hjemmekontoret, hvorfra han lever som golftrader. © Jesper Asbirk

I min årsberetning fra 2017 var fodbold-tradingen et stort emne fyldt med optimisme, men i løbet af 2018 har det været én af de ting, jeg har prioriteret nærmest helt fra. Det er der flere årsager til. Først og fremmest valgte jeg i de kritiske måneder at fokusere på de markeder, der gav mig et pænt afkast, og selvom jeg i 2017 langsomt forbedrede mig, var det ikke ligefrem en prangende timeløn, der karakteriserede min fodbold-trading. Dernæst passer fodbold ikke så godt ind i mit skema. Weekend- og aftentimer er ikke optimale tidspunkter at presse mere arbejde ind. Om jeg igen i 2019 finder vej ind på fodboldmarkederne, vil tiden vise, men lige nu virker det ikke så sandsynligt.

Og i den sammenhæng er det nok på plads med en lille undskyldning. De af læserne, der i starten af 2018 fulgte mit kaos-scalping projekt, må undre sig over den manglende opfølgning. Det blev endnu en ting, der blev nedprioriteret af allerede nævnte årsager, og det beklager jeg. Dog vil jeg gerne lige kort runde projektet af her, og hvis der er læsere derude, der ønsker yderligere information eller data, er I velkomne til at kontakte mig og høre nærmere.

Jeg nåede i alt 37 trades, og på bundlinjen stod en profit på sølle 10,57 kr., hvilket naturligvis giver en mikroskopisk (om end positiv) ROI. I de 37 kampe faldt der et tidligt mål i de fire. Tre af målene gik imod underdog’en, og kun ét mål gik den rigtige vej, hvilket umiddelbart synes at være en lidt hård skæbne for projektet rent statistisk. På den baggrund er det ganske opløftende, at der alligevel var profit, og selvom der naturligvis ikke kan konkluderes noget på baggrund af kun 37 trades, er jeg alligevel ikke blevet mindre overbevist om. at der er noget om kaos-snakken i de første minutter af en fodboldkamp.

På trods af den ufuldstændige gennemførelse af projektet, håber jeg at den tilhørende debat alligevel har været interessant for læserne, og måske har den hos enkelte affødt idéer til egne lignende projekter.

Til slut i dette trading-afsnit kan jeg fortælle, at det endelig lykkedes mig at øge min totale omsætning på Betfairs børs, uden at det gik ud over min ROI. Jeg har fulgt min omsætning meget nøje i år, og hver måned evalueret den seneste måneds aktiviteter, og selvom jeg ikke nåede målsætningen om 20 %, er det alligevel opløftende at spore en lille fremgang på dette område også.

 ​​​​​​

Betting 2018

Oven på det elendige resultat på denne front i 2017 startede jeg året med en omfattende revision af mit betting-setup. Jeg valgte igen at skrue lidt ned for forventningerne, smed en del ekspertkilder ud af porteføljen og tilføjede et par enkelte nye. Det hårdtslående spildelingsfællesskab, jeg var en del af i 2017, gik faktisk i opløsning efter årsskiftet, og således har jeg spillet færre spil end i 2017. Men resultatet har været noget bedre til trods for, at jeg faktisk selv har haft underskud på egne spil i år.

  Egne spil Ekspert-spil Totalt
Antal spil 299 1415 1714
Antal spil vundet 128 608 736
Hitrate 42,8 % 43,0 % 42,9 %
TBP 95,9 % 107,7 % 106,9 %
Gennemsnitsodds 3,46 8,45 7,60


En tak skal naturligvis lyde til eksperterne, hvoraf ca. halvdelen er BetXpert’er, og specielt Thomas Schyth, Asger Hess-Olesen og Roman Empire har holdt højt niveau i mit regnskab. En særlig tak tilfalder også en venlig bornholmer, der i midt i den store krise spillede en vigtig rolle.

Hvad angår min egen betting, er resultatet naturligvis ikke godkendt. Interessant er det dog, at jeg har fejlet fælt i én kategori af spil alene: Runde-matchups! 55 spil med en tilbagebetaling på bundskrabende 68,5 % fortæller, sammenlignet med resten af mine spil på 103 %, historien om mit betting-år. Der er vist plads til forbedring…

Opløsningen af det tidligere nævnte spildelingsfællesskab var ikke kun en dårlig oplevelse. Udover erfaringer fra spildeling med nogle af branchens større navne, kom der flere gode kontakter ud af det. Særligt én kontakt er efterfølgende spiret, og det har nu udviklet sig til søsætningen af det ene af to store projekter for 2019.

Helt kort fortalt er det et betting-projekt, hvor vi arbejder med en fælles bankroll. Vi hæfter hver især for en andel af puljen og høster ligeligt af overskuddet (eller underskuddet). Vi har naturligvis hver vores ekspertise hvad angår sportsgrene, spiltyper osv., og hver vores fremgangsmåde, når vi sætter spil, men vi arbejder i fællesskab mod at vækste vores samlede bankroll. I bund og grund er det vel en form for spillesyndikat. I den lille afdeling, bevares, og i en tidlig opstartsfase, men forhåbentligt med udviklingspotentiale og vækst, stigende omsætning og flere "medarbejdere" i folden. 

Fællesskab, tillid, integritet og samarbejde er ikke umiddelbart begreber, der først falder én ind, når man snakker om seriøs betting. Ikke desto mindre er det disse begreber, der er fundamentet i det her projekt. Vi kender og tror på hinanden, er forskellige, men supplerer hinanden godt, og så kan vi godt lide samarbejdet og sparringen i den daglige søgen efter value. Det vil vi i første omgang udnytte i en opstartsfase i første halvår af 2019, hvor "børnesygdomme" skal til livs, og arbejdsfordeling og samarbejde skal afprøves. Om vi kan nå op på siden af TNS & Dr. Pho er nok lige lovligt optimistisk, men mindre kan også gøre det, og motivationen er stor. 

Status på 2018

Klog af skade valgte jeg at nøjes med to pinde i min målsætning for 2018, og selvom jeg ikke lykkedes med begge, er 1 af 2 da trods alt bedre end 1 af 6 som i 2017. Så helt pinligt blev det ikke…

  • Den samlede indtjening skal øges med 10 % (resultat:+28,0 %)
  • Omsætningen på trading skal øges med 20 % (resultat: +7,8 %)

Jeg er naturligvis tilfreds med årets indtjening, særligt efter at årets to første måneder var langt under niveau. Resultatet har boostet min bankroll, og faktisk har jeg endda haft rum til endelig at starte min egen lille investeringsportefølje. Dog er jeg ikke i mål endnu, hvad angår indtjeningen. De 100 % fra tabellen ovenfor er det niveau, der skal sigtes efter i fremtiden, men med de positive tendenser, jeg har oplevet i markederne året igennem, synes det absolut også opnåeligt.

Den øgede omsætning skyldes til dels Ryder Cup, men også de tiltagende muligheder i markederne. Men mindst lige så vigtigt er det, at min ROI på tradingen er bibeholdt: 1,80 % lyder resultatet for 2018 mod 1,75 % i 2017, og min ROI har nu været stigende fire år i træk.

Og så er der alt det andet… Det som ikke bare er tal på en bundlinje. Jeg tror virkelig på, at man bliver stærkere af at have overlevet en krise uanset i hvilken form, og jeg går ind i 2019 med optimisme og et ekstra lag erfaringer, der gør mine chancer for succes større.

I bund og grund har 2018 bekræftet mig i, at jeg er god til det, jeg laver. Jeg ved, at jeg trives med det, og jeg ved, at min familie nyder godt af det. Okay, der er da stadig udfordringer, som eksempelvis når kæresten skal forsøge at forklare en veninde, hvad det egentlig er, jeg laver, eller når ungerne hyler, og man forsøger at fokusere på arbejdet på den anden side af døren til hjemmekontoret. Sådan er præmisserne nu engang, selvom det også her er blevet nemmere med tiden.

Hvad bringer det nye år?

2019 bliver uden tvivl et spændende år, men skal det også have prædikatet succesfuldt, er der et par primære mål, der skal opnås:

  • Indtjeningsmålet for året skal overgå de 100 % 
  • Omsætningen på trading skal øges yderligere uden nedgang i ROI

Det nye bettingprojekt har dog skabt en masse optimisme for området, og jeg har således valgt at smide et par pinde ind på det område også:

  • Indtjening fra betting skal udgøre mindst 10 % af den samlede indtjening
  • Tilbagebetalingen på betting skal være mindst 103 %

Min golftrading vil naturligvis stadig have førsteprioritet og stor fokus som den bærende del af min virksomhed, og jeg håber at kunne udnytte den nævnte udvikling til fortsat at øge indtjening, bankroll og opsparing. Bettingprojektet vil også fylde meget, og så er der endnu et projekt, som jeg i slutningen af 2018 har gjort klar til launch i det nye år: Min blog, The Trading Dane.

De sidste måneder har jeg gjort mig mine første erfaringer med opbygning af hjemmeside, og i 2019 vil jeg bruge en hel del tid på at tilføje interessant indhold til bloggen, der vil være en videreførelse af de artikler, jeg har skrevet til BetXpert’s læsere og den identitet, jeg har opbygget herigennem.

Emnerne vil primært omhandle betting, trading og livet som pro trader, men jeg vil også dele mine erfaringer med min lille private investeringsportefølje med læserne. 

Umiddelbart bør de nye projekter ikke influere på min aktivitet på BetXpert i 2019. Jeg vil stadig skrive optakter til majors og lægge et spilforslag op med jævne mellemrum, og måske falder der også en trading-artikel af undervejs.

2018 var et godt og begivenhedsrigt år, og i 2019 skal der bygges yderligere på. Planerne er i hvert fald lagt, og nu er det tid til at gå på arbejde…

Godt nytår!