Det var en hård afslutning på 2016 for sportsinvestoren Jesper Asbirk, der blev sat på plads af en sur, gammel strigle. Selvom det tager noget af glansen, så overskygger det dog ikke, at 2016 har været en god start på livet som professionel golftrader. 

2016 er slut, og det er tid til at gøre status og sætte nye mål for 2017. Det har været et interessant år, hvor de første fem måneder gik med forberedelser, inden jeg 1. juni gik i luften som fuldtids sportsinvestor.

I tiden herefter har jeg snuset til mangt og meget indenfor min nye branche og fået værdifulde erfaringer både om det faglige, men frem for alt også om de psykologiske udfordringer, der ligger i at leve af noget så ustabilt og dramatisk som spil på sport.

Lad det være sagt med det samme: Jeg har været så godt forberedt, som jeg overhovedet kunne forestille mig, specielt i forhold til, at det her nye liv uvægerligt vil medføre ganske betragtelige op- og nedture.

Alligevel må jeg bare sande, at varians er en bitch! En rigtig strid gammel kælling, som til tider (og helt ud af det blå) losser én så hårdt i løgene, at man er nødt til at tage en tælling!

På væggen i mit lille hjemme-kontor hænger et billede af ”The Greatest”, Muhammed Ali, efter en af hans mange sejre.

Som jeg husker ham – og ser ham på billedet – kunne han i den grad tåle at få et par på hovedet, men han var altid et par skridt foran modstanderen og beholdt troen på, at det han gjorde var det rigtige. Hvem husker ikke ”The Rumble in the Jungle”. Det er et godt billede at kigge på i modgangstider.

Heldigvis går variansen jo også begge veje, og det er rart at kunne se tilbage på et år, hvor opturene har opvejet nedturene, og hvor kællingen selv har fået et los hist og her.

Her knækker kurven

Det kan være lidt svært at se på grafen her (viser indtjening over tid), men to ting husker jeg især 2016 for: Ryder Cup og løg-losseri i hele november og december! Som nogen måske husker, fortalte jeg glad og stolt i min sidste artikel stolpe op og stolpe ned om min succes i de første måneder af min professionelle tilværelse.

Det var lige efter Ryder Cup, hvor det hele kulminerede, og hvor jeg på tre dage i slutningen af september tjente, hvad der svarer til en hel månedsløn, slog min indtjeningsrekord for september og grundlagde en næsten lige så god oktober.

Billedtekst: Udvikling af bankroll i kalenderåret 2016.

Men varians-kællingen ville det anderledes i årets sidste to måneder. November var værst, og nogle ganske elendige dage med golftrading foran skærmene blev ekstra sløj pga. en voldsom losing-streak i min betting.

Jeg kører med ganske lave betting-indsatser, netop for at variansen ikke skal få for stor indflydelse på humør og økonomi, men denne streak var så slem, at en stor del af mit trods alt moderate trading-overskud forsvandt!

December var lidt bedre, hvad betting angår, men da de to store golf-tours holder pause de sidste tre uger i året, var der kun begrænsede muligheder for at genopbygge efter stormen.

Overordnede tal

Så lad os se lidt på regnskabet for 2016. Jeg har ikke opdelt tallene fra 2016 i perioden før/efter 1. juni, men derimod sammenlignet det hele med 2015, som var mit klart bedste år og det der grundlagde hele projektet.

Helt overordnet har jeg øget min indtjening med ca. 27 % i 2016 i forhold til 2015. Som man måske kan skimte på grafen er den lidt stejlere i det sidste halvår som udtryk for en øget indtjening efter skiftet til en professionel tilværelse, men kun lidt (møg-kælling!).

Jeg nævner ingen tal i kroner og øre, som det er kulturen her på sitet, men jeg vil sige, at jeg intet har imod at dele det, hvis nogen er interesserede udover den umiddelbare nysgerrighed. (Send mig PM)

Mine indtægter i 2016 er delt i tre kategorier: Trading, Betting og ”andet”. Kategorien ”andet” dækker over andre betting-relaterede indtægter som f.eks. ekspert-tjansen hos BetXpert og et par andre mindre bi-indtægter.

Den største indtægt er trading

83,6 % af mine indtægter i 2016 tjente jeg på Betfair*’s spillebørs under kategorien trading. Som jeg tidligere har nævnt bruger jeg ikke ROI til noget på daglig/ugentlig basis, men det er et fint grundlag til på årsbasis at sammenligne effektiviteten af mine trading-aktiviteter.

Da jeg satte mig ned og kiggede tallene for 2016 igennem og sammenlignede med 2015, blev jeg lidt overrasket.

Jeg har stort set ikke forøget min omsætning i 2016! Kun en enkelt procent er omsætningen steget med på trods af mere tid foran skærmene. Til gengæld er min ROI steget en smule fra 1,21 % i 2015 til 1,30 % i 2016. Så er jeg blevet mere forsigtig og samtidig lidt skarpere? Det er min umiddelbare konklusion.

Det lyder ikke af meget med 1,30%, og det er heller ikke helt tilfredsstillende, men det skal stadig ses i sammenhæng med den store omsætning, der gør, at jeg kommer min bankroll igennem 200-300 gange på en sæson.

Golftradingen udgør ca. 96% af de samlede trading-indtægter. Dertil kommer 3% cykelsport, hvilket jeg har haft positive erfaringer med i år og gerne vil udvikle på i 2017. Den sidste procent er samlet af små indtægter fra primært fodbold og tennis.

Til kategorien trading er jeg også nødt til at nævne Betfair*’s "Premium Charge". Det er jo ikke nemt at drive en så stor milliardvirksomhed, selvom man stort set har monopol på området, så jeg har gladelig bidraget med, hvad der svarer til to hele månedslønninger i Premium Charge over året. Dem har jeg ikke selv brug for!

Fint betting-år

Mit betting-år i 2016 har været spøjst. Trækkes alle mine spil fra august og september ud af ligningen går jeg (ret præcist) i nul. Heldigvis var det gode måneder, og jeg kan se tilbage på et år med en acceptabel tilbagebetaling og et plus på kontoen, der udgør 8,2 % af mine samlede indtægter.

Når jeg siger ”mit" betting-år er det måske lidt frækt. Af 1770 spil kommer 1375 fra eksperter (primært her fra BetXpert), så jeg skal ikke tage æren selv. Jeg bryder ikke tallene op i sportsgrene/ligaer osv. For det første fordi jeg er ligeglad med eksperternes statistikker (bortset fra deres TBP), og for det andet har jeg ikke selv spillet så mange spil, så det for alvor er brugbart, fordi spillene falder i mange kategorier. Men her er et overblik:

2016 Egne spil Ekspertspil Totalt
Antal spil 395 1375 1770
Antal spil vundet 181 661 842
Hitrate 45,8 % 48,1 % 47,6 %
TBP 106,5 103,8 104,4
Gennemsnits-odds 3,16 2,49 2,65

På trods af det mentalt krævende i at håndtere den varians, der følger med, er jeg fortrøstningsfuld for dette område. Jeg er overbevist om, at jeg selv og de udvalgte eksperter, jeg følger, kan slå markedet næste år også.

Jeg budgetterer dog ikke med de store indtægter fra bettingen. En TBP på 101 er acceptabel og alle indtægter udover betragter jeg som en bonus.

Andre indtægter

De omtalte ”andre indtægter” udgør sjovt nok også 8,2 % af årets resultat. Ca. 2/3 af dette består af indtægter fra BetXpert i form af spil-tips og artikler, og det er også et område, hvor jeg i 2017 ønsker at øge indsatsen.

På trods af det ret begrænsede udbud af golf-odds hos licensbookmakerne, er det målet, at jeg i løbet af året bidrager til BetXpert’s læsere med mindst 100 spil-tips. Der kommer optakter til alle fire golf-majors og for Made in Denmark, ligesom den næste i rækken af disse blog-artikler allerede er under udarbejdelse.

Mål for 2017

Varians-kællingen er stadig lidt efter mig her i starten af året, selvom jeg reddede måneden på weekendens golf-trading. Jeg håber, hun snart finder en anden at losse på, så jeg kan komme videre…

I 2017 er målene som følger:

  • Den samlede indtjening skal øges med 25%
  • Omsætningen på trading skal øges med 20%
  • Omsætningen på betting skal øges med 100 % (primært via antal spil)
  • Jeg skal levere 100 spil-forslag til BetXpert med positiv TBP
  • Jeg skal levere optakter til minimum 5 turneringer til BetXpert
  • Jeg skal levere minimum 3 blog-artikler til BetXpert

På trods af modvind i afslutningen af året er jeg tilfreds med 2016, men heller ikke mere end det. Det skal blive bedre i 2017, og det bliver det!

Som en sidenote kan jeg fortælle, at jeg har valgt at dele alle mine golfbets i 2017 på Twitter. Det gør jeg for min egen skyld for at skærpe fokus på skarpheden af de spil, som jeg ikke skriver en fuld analyse til BetXpert på. Forhåbentlig kan det give en procent eller to ekstra i tilbagebetaling på den lange bane.

De spil, jeg lægger navn til på BetXpert, kommer selvfølgelig altid først her, og jeg vil ligeledes linke fra Twitter til BetXpert, hvor det kan lade sig gøre. Er man interesseret i at følge mine spil på Twitter kan man finde mig under alias'et @Asbirk.

Læs de to andre blogs fra Jesper Asbirk om livet som professionel golftrader:

En golf-traders hverdag: 200-300 spil på en eftermiddag

Golf-trader på fuld tid: Her er min nye hverdag