Målsætningerne for året var realistiske, men alligevel har den professionelle sportsinvestor og golftrader Jesper Asbirk kun indfriet et enkelt af dem. År 2 som professionel golftrader har trods det været fantastisk.

Det første hele kalenderår som professionel sportsinvestor er slut. 2017 har været et år, som jeg i fremtiden håber, jeg kan se tilbage på som et lærerigt år, der var med til at grundlægge en succesfuld karriere i branchen. For slutproduktet har absolut ikke været prangende, og en hel del målsætninger er ikke blevet nået. Alligevel er jeg forsigtigt optimistisk. Det er slet ikke så skidt, at jeg overvejer at stoppe, og den endelige konklusion (som også inkluderer de blødere værdier) er klar: 2017 har været fantastisk!

På det lille hjemmekontor hvor Muhammed Ali troner på væggen og minder mig om, hvordan jeg skal tackle modgang, er der ikke sket nogen ændringer i 2017. Jeg har da fået en ny monitor, men ellers er de fysiske rammer de samme. Men lige på den anden side af døren til kontoret er tingene anderledes.

I september blev jeg far for anden gang, og fordelene ved at have et job, der giver mig mulighed for at følge den lille på så tæt hold i det første år, er mange, og én af de bløde værdier der gør 2017 fantastisk. At han så (ligesom sin storebror) valgte at blive født midt i den vigtigste arbejdstid en søndag eftermiddag og kostede nogle tusind kroner i tabt arbejdsfortjeneste er mindre vigtigt (læs: jeg trækker det bare fra deres børneopsparing).

Det skal også med i ligningen, at jeg i 2017 er blevet klar over, at jeg helt generelt bare trives med måden at leve og arbejde på som selvstændig på et hjemmekontor. En af de største usikkerheder ved at sige mit gamle job op var netop, om jeg ville kunne trives i en hverdag uden kolleger og værkstedshumor. Og det må jeg sige, at jeg kan, på trods af at jeg virkelig holdt meget af det kollegiale på min gamle arbejdsplads. Ja, selvfølgelig med få undtagelser, som når man bliver tvunget til at være mentor for en lidt for klog og rapkæftet ny kollega, skal bruge timer foran computeren, fordi enkelte kollegaer på 8. år stadig ikke forstår, at man ikke må "klippe" i Excel, eller slet og ret skal arbejde sammen med en Fremad Amager-fan. (I ved selv, hvem I er).

Men kollegaer er alligevel noget. der har en værdi for mig, og mod slutningen af året blev jeg tilbudt en plads på et kontor sammen med en betting-kollega i en bygning, hvor vi ikke ville være de eneste i branchen. Havde jeg haft en bedre indtjening, ville jeg ikke have tøvet med at acceptere, men prisen for pladsen blev for høj i forhold til gevinsterne. Måske senere…

Ellers har året, der er gået mest af alt gjort mig endnu mere klar over mine styrker og svagheder - både som menneske, men også i det faglige, hvilket forhåbentlig er med til at gøre mig skarpere og mere effektiv, i årene der kommer.

Doh-øjeblikke

I min status-artikel fra januar 2017, hvor jeg gjorde status over 2016 og satte mål for 2017, var jeg ganske optimistisk. Måske med god grund, men et par udtalelser derfra kommer alligevel tilbage for at bide mig i røven, mens jeg skriver denne artikel. Jeg skrev blandt andet:

"På trods af modvind i afslutningen af året er jeg tilfreds med 2016, men heller ikke mere end det. Det skal blive bedre i 2017, og det bliver det!"

Doh! Æhh… Ja, altså - det blev det så ikke rigtig. Og så valgte jeg også at skrive følgende om betting-delen af min virksomhed:

"På trods af det mentalt krævende i at håndtere den varians, der følger med, er jeg fortrøstningsfuld for dette område. Jeg er overbevist om, at jeg selv og de eksperter, jeg følger, kan slå markedet næste år også."

Doh! Det gjorde vi så heller ikke. Flotte udmeldinger, Jesper!

Helt faktuelt tjente jeg faktisk mere i 2017 end i 2016, og jeg/vi slog også markedet på bettingdelen, men begge steder med så mikroskopisk en margin, at det reelt er ligegyldigt.

Overordnet status

Så hvordan gik det så sort på hvidt? Lad os se på de overordnede tal, hvor 2017 er sat i forhold til 2016. Min indtjening er fortsat opdelt i kategorierne Trading, Betting og "andet", hvor "andet"-kategorien dækker over andre betting-relaterede indtægter som BetXpert-honorar mm.

  2016 2017
Total indtjening 100 % +1,9 %
Trading udgør 83,6 % 91,1 %
Betting udgør 8,2 % 0,2 %
"Andet" udgør 8,2 % 8,7 %

Kort sagt, har det bare været et elendigt betting-år, og eneste årsag til, at jeg har tjent marginalt mere end sidste år, er en forbedring i min trading. Men lad mig prøve at udspecificere, hvad der egentlig er sket på de enkelte områder.

Trading 2017

Den bærende del af min virksomhed er som altid trading på Betfairs spillebørs - nærmere bestemt golftrading. Har det interesse kan man læse nærmere om, hvad det er jeg egentlig laver i denne artikel fra 2016.

Forbedringerne på dette område er små, men ikke uvæsentlige. På golftradingen øgede jeg indtjeningen i forhold til 2016 med 8,1 %. Det skal ses i lyset af, at min samlede omsætning er faldet et par % på trods af min målsætning om at øge den markant. Således er min ROI på golftradingen steget fra 1,21 i 2015 til 1,30 i 2016 og nu til 1,75 % i 2017. Det er i sig selv meget tilfredsstillende, og det styrker fundamentet i min virksomhed.

Det ærgrer mig derfor også lidt, at jeg ikke har været i stand til at øge omsætningen på området. Jeg har ikke fulgt min omsætning undervejs i 2017, men har alligevel haft en formodning om, at jeg var på rette spor. Jeg synes specielt, jeg er blevet bedre til at stikke tungt ud på de store muligheder, men fraværet af Ryder Cup samt et par missede søndags-afslutninger (tak, sønnike!) har måske kostet dyrere end forventet. Måske jeg fremover skal være lidt mere hands-on på dette område?

På cykel-tradingen, som jeg de sidste år har fået øjnene op for, har jeg mere end tredoblet min indtægt, så denne kategori nu udgør fine 4,1 % af mine samlede trading-indtægter. Det er udelukkende de tre store etape-løb, jeg har tradet i 2017, men i 2018 vil jeg også kigge lidt nærmere på, om der kan genereres lidt indkomst på klassikerne. Dog ser jeg ikke et voldsomt stort potentiale i de meget små cykelmarkeder, men lidt har også ret.

Det sidste halvår af 2017 har jeg kraftigt intensiveret min indsats inden for fodboldtrading. I betragtning af hvor meget tid jeg har brugt på det, er det virkelig ikke meget, der er kommet ud af det, hvad angår indtægt, men jeg har gjort mig mange erfaringer, og mod slutningen af året synes resultaterne stille og roligt at gå den rigtige vej. Således endte jeg året med en mikroskopisk ROI på 0,17%, hvilket er ganske tilfredsstillende markedernes størrelse, 6,5 % kommission og min begrænsede erfaring taget i betragtning. Jeg har fået mod på mere og vil i 2018 arbejde på at gøre området til en stigende indtægtskilde.

Den øgede indtægt på trading hos Betfair* har dog også ført til øgede udgifter. Min øgede indtjening kombineret med større ROI har kostet mig hele 12,5 % mere i 2017 pga. Betfairs fantastiske Premium Charge (ironi kan forekomme). I nærmeste fremtid vil jeg i samarbejde med BetXpert arbejde på en artikel desangående.

Betting 2017

På bettingområdet skruede jeg i 2017 op for både mængden af spil og indsatser for at øge den samlede omsætning i en erkendelse af, at jeg i denne branche ikke bør være så nervøs og påvirkelig overfor den varians, der tidligere har gjort, at jeg har været meget konservativ i min betting. Kredit i øvrigt til brugeren zAAz for de kommentarer, der førte til den erkendelse.

Samtidig har blandt andet mine blogs her på siden og aktivitet på Twitter tydeligvis øget både kendskabet til og interessen for, hvad det er, jeg laver. Det har resulteret i flere tilbud om deling af bets med både enkeltpersoner og grupper af bettere. En af disse grupper er jeg nu med i – en gruppe som på papiret er yderst hårdtslående, hvad angår medlemmernes status i denne branche.

Det gik bogstavelig talt skide godt med bettingen i årets første sek måneder, hvor jeg lå omkring 105 % i TBP. En helt fantastisk periode fra midt februar var virkelig profitabel, men fra midten af juli og to måneder frem var det frit fald med næsten 400 spil og en tilbagebetaling på ca. 87 %. Hele det (i min verden) ganske betragtelige overskud fra første halvår var væk. Herefter var der kun marginale udsving, og året endte med en et minimalt plus og en tilbagebetaling på 100,14 %. Så meget tid for så lidt!

Grafen viser udviklingen for, hvordan det er gået min betting (og er altså ikke inklusive min trading)

Jeg tror ikke, jeg er den, eneste der har haft et lidt sløjt betting-år, og faktisk var mine ekspertkilder samlet set i underskud. BetXperts samlede regnskab for året var heller ikke prangende med 102 %, og da mange af mine kilder kommer herfra, forklarer det lidt af det.

Men faktisk var en af de største udgifter mit medlemskab i det hårdtslående spildelings-fællesskab. 350 spil med en tilbagebetaling på 95,6 % gjorde et pænt indhug i betting-puljen, og det på trods af en fantastisk trade på Carreno-Busta i US Open i tennis (købt til 700 og solgt til 18 før semifinalen) og årets største gevinst med odds 15 på Tom Dumoulin til at vinde Giro d’Italia. Det skal dertil siges, at de spil, jeg selv delte med gruppen, også gav underskud, så pilen peger mindst lige så meget på mig selv.

Betting 2017 Egne spil Ekspert-spil Totalt
Antal spil 419 1742 2161
Antal spil vundet 172 760 932
Hitrate 41,1 % 43,6 % 43,1 %
TBP 102,2 % 99,6 % 100,1 %
Gennemsnits-odds 3,18 4,62 4,33

Det er naturligvis nærliggende at spørge til kvaliteten af de tips/eksperter, jeg har fulgt i løbet af året, når der nu har været så stor fokus på at øge omsætningen. Til det kan jeg kun konkludere, at den portefølje af eksperter, som jeg følger, kun er blevet styrket i 2017, og at det "bare" har været et dårligt år.

De, der fulgte mine golf-tips på Twitter, og rent faktisk holdt det ud i hele 2017, vil se et slutregnskab for året på 102,4 % efter 182 spil. Det har absolut ikke været kønt, og jeg var i et ganske solidt underskud stort set hele året indtil en enkelt vild weekend i oktober. Til Italian Open ramte jeg 4 af 5 pæne odds og scorede et samlet overskud på 15,75 units (flat-betting), som sendte året i plus. Jeg fortsætter i øvrigt med at dele alle mine golf-tips i 2018 på Twitter til de, der er interesserede.

Desværre for de der følger mig på BetXpert, valgte jeg i år de forkerte spil at lave analyser på. En rigtig skidt periode i månederne juni-september med 13 af 15 tabte bets gjorde specielt ondt. Således endte mine 60 spilforslag med et par negative units og en tilbagebetaling på 94 %. Beklager!

Status for mål for 2017

Apropos Doh-øjeblikke… Det er nu, det bliver det rigtig pinligt! Seks målsætningspinde valgte jeg at stille op for 2017, og kun en enkelt kan jeg "stolt" tjekke af som værende opnået.

 • Den samlede indtjening skal øges med 25% (resultat: +1,9 %)
 • Omsætningen på trading skal øges med 20% (resultat: -1,0 %)
 • Omsætningen på betting skal øges med 100 % (primært via antal spil) (resultat: +91,9%)
 • Jeg skal levere 100 spil-forslag til BetXpert med positiv TBP (resultat: 60 spil, 94% TBP)
 • Jeg skal levere optakter til minimum 5 turneringer til BetXpert (resultat: 4 optakter)
 • Jeg skal levere minimum 3 blog-artikler til BetXpert (resultat: 3 blog-artikler)

Bevares, et par af pindene missede jeg kun marginalt, men 1 af 6 er alligevel ikke en hit-rate, jeg ynder at arbejde med.

Mest bekymrende er naturligvis de første to pinde, og de giver anledning til en revision af, hvordan jeg arbejder og måske i lige så høj grad, hvordan jeg evaluerer mit arbejde. Som det er nu, kan jeg/vi leve af det, men også kun lige. Indtjeningen SKAL op, hvis jeg skal fortsætte, og selvom mindre kan gøre det i 2018, er de 25 % fra den første pind et niveau, der skal sigtes efter, så snart det overhovedet er muligt.

Omsætningen på trading vil jeg følge tættere i 2018, men de tiltagende indsatser på både fodbold og cykling bør helt naturligt give et løft til den samlede omsætning.

Hvis jeg som afrunding på 2017 skal forsøge at liste op, hvad jeg har lært, som jeg tager med mig ind i det nye år, ser det nogenlunde sådan her ud:

 • Jeg trives med det, jeg laver og måden at leve på. Og når det samtidig passer ind i familielivet, er det bare om at sætte pris på det.
 • Det er en naturlig udfordring at skille arbejde fra fritid, og det skal jeg blive bedre til i 2018. 
 • Det er tradingen, jeg lever af. Den skal prioriteres, analyseres og monitoreres tættere for at optimere indtjeningen.
 • Jeg skal blive endnu skarpere, stole mere på min sans for værdi og investere tungere, når muligheden opstår.
 • Jeg skal fortsat fokusere på at blive bedre til at håndtere variansen og ikke lade op- og nedture i bettingen influere på humør, rationel tænkning og risikovillighed. 
 • Jeg skal undgå Doh-øjeblikke! 

Mål for 2018

Så med et brændende ønske om ikke at skulle skrive ”Det er nu det bliver rigtig pinligt!” igen til næste år, holder jeg mig til 2 sølle pinde, for året der kommer:

 • Den samlede indtjening skal øges med 10 %
 • Omsætningen på trading skal øges med 20 %

Jeg er tungt fristet til at vove en pind, der hedder noget i retning af ”Betting-TBP på mindst 103 %”, for jeg er stadig optimistisk for området, men det vil alligevel være en så lille en del af min samlede indtjening, og som nævnt bør jeg fokusere fuldt på min trading.

Hvad angår min aktivitet på BetXpert, tør jeg ikke sætte mål som sidste år. Både analyser, optakter og blogs er ikke så indbringende i forhold til den tid, jeg bruger på dem, så forvent ikke mere end sidste år. De har dog en anden værdi for mig i form af forberedelse, skarphed i argumentation, skarphed i research osv., og derfor vil jeg stadig skrive både analyser og optakter, men det er ikke et mål i sig selv. 

2017 har været fantastisk! Virkelig?

Ja, når man læser det hele igennem kan det umiddelbart godt lyde som et gennemført skidt år, hvor det kun lige kan løbe rundt i konstant kamp med varianskællingen og diverse andre dæmoner i en hverdag alene på kontoret.

Men jeg nyder det! Og jeg er en blød mand, som sætter stor pris på de friheder, muligheder og goder, der medfølger jobbet. Jeg kommer til at kæmpe hårdt i 2018 for, at det kan fortsætte.