Retten i Herning har netop afsøgt dom i en erstatningssag mod Unibet*, hvor en spiller hos bookmakeren havde søgt om erstatning for sine samlede tab på lidt over 2 millioner kroner, da han mente, at Unibet* fastholdt ham som kunde trods et spilmisbrug. 

Unibet* er frifundet i en retssag om erstatning til en krigsveteran, der i en periode på cirka 1 år og 9 måneder tabte lidt over 2 millioner kroner på onlinekasino og væddemål hos Unibet*

Det fremgår af et domsresume, som Retten i Herning netop har offentliggjort onsdag formiddag. 

Krigsveteranen, der krævede erstatning hos Unibet*, har psykiske lidelser fra en udsendelse i 1996 i Balkan, og han er tidligere blevet tilkendt arbejdsskadeerstatning. Erstatningen og hans pension spillede han op hos Unibet*

Han begrundede sit krav med, at Unibet* på et tidligt tidspunkt i forløbet fik kendskab til hans psykiske problemer, og at de spillede penge stammede fra erstatningen. Han har også gjort gældende, at han spillede af desperation og ikke lyst. Derfor mente han, at Unibet* burde have lukket hans konto på et langt tidligere tidspunkt, og han krævede derfor sit tab i den efterfølgende periode tilbagebetalt i erstatning. Kontoen blev først lukket, da han til en Unibet-medarbejder direkte gav udtryk for, at han led af ludomani. 

Men Retten i Herning er ikke enig med veteranen. I dommen slår de nemlig fast, at hverken spilleloven, dens forarbejder eller bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af spilleloven, er fastsat regler, der foreskriver, at en spillers konto hos en spiludbyder skal lukkes. Medmindre spilleren selv har anmodet om det, eller at spillere har registreret sig i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). 

"Det må herefter afgøres ud fra de betragtninger, som domstolene sædvanligvis anvender i erstatningssager, om Unibet* som professionel spiludbyder har handlet ansvarspådragende over for veteranen. Herom når retten frem til, at hvis Unibet* har haft pligt til at lukke hans konto ud fra oplysningerne, som Unibet* havde om ham, og om hvorfra hans midler til spil stammede, er denne pligt tidligst indtrådt omkring det tidspunkt, hvor Unibet* lukkede kontoen," skriver Retten i Herning i domsresumeet.

"Som følge heraf kan han ikke gøre noget erstatningskrav gældende mod Unibet*. Retten har derfor frifundet Unibet*. Da veteranen havde fået fri proces i sagen, har retten pålagt statskassen at betale sagens omkostninger til Unibet*," fortsætter domsresumeet endvidere.

Veteranen selvudelukkede sig flere gange fra Unibet*, men blev løbende tilbudt bonusser. I alt blev han tilbud 14 bonusser i perioden. Han var yderligere i tæt kontakt med medarbejdere hos bookmakeren, og han var flere gange med på fodboldture - heriblandt en fodboldtur til Stuttgart. 

Sagen har tidligere været behandlet af Spillemyndigheden og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), da veteranen anmeldte sagen til Spillemyndigheden. 

Det medførte et bødeforlæg på 575.000 kroner for overtrædelse af hvidvaskningsregler, da de ikke løbende overvågede kundeforholdet til veteranen for at sikre, at hans spilforbrug stemte overens med den viden, Unibet* havde om veteranen. Unibet* accepterede bøden. 

BetXpert følger sagen og forsøger at få kommentarer fra relevante parter.