Samtlige partier i Folketinget har indgået en aftale om fortsat at sætte et årligt beløb af til at bekæmpe spilafhængighed i Danmark. Fra næste år afsættes 37 mio. kr. årligt til forebyggelse, behandling og mere forskning. Det er mere end syv millioner højere end hidtil. Pengene skal bl.a. gå til mere undersøgende og evaluerende arbejde, og i 2018 vil der være særligt fokus på unge mænd.

Det er et enigt Folketing, som har besluttet, at der fortsat skal sættes millioner af hvert år til at bekæmpe og forebygge spilafhængighed. Fra 2015 har det hvert år været muligt for behandlingscentre og -klinikker at søge fra en pulje med 30,5 millioner kroner, og den pulje bliver med den nye aftale forhøjet til 36,9 millioner kroner fra 2018.

”Ludomani har store konsekvenser for den person, der ikke kan kontrollere sit spil, men også for alle omkring vedkommende, i familien og på arbejdspladsen. Alt for mange – særligt unge mænd – får en svær start i livet med gæld og dårlig trivsel. Så jeg er tilfreds med, at vi styrker vores fokus på ludomani som et samfundsproblem for at forhindre, at flere kommer derud, hvor de ikke kan bunde,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

På baggrund af undersøgelser foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som tidligere hed SFI og nu hedder VIVE, har regeringen besluttet, at midlerne i puljen i 2018 i højere grad vil blive tildelt ansøgere, som har fokus på at hjælpe især unge mænd med at forebygge og forhindre spilafhængighed. Undersøgelsen viser, at det langt overvejende er drenge i de ældre aldersgrupper og unge mænd mellem 18-39 år, som er i risikozonen for at udvikle problematisk spiladfærd. 

Mere forskning i spil og ludomani 

Som en ny del af aftalen har politikerne sat penge af til, at Skatteministeriet hvert 5. år kan lave en undersøgelse af danskernes spillevaner, hvor mange der spiller, og hvilken del af befolkningen det er. Samtidig skal Sundheds- og Ældreministeriet forske i behandlings- og forebyggelsesmetoder, så indsatsen er baseret på den nyeste viden.

I 2018 har partierne planlagt en ekstern evaluering af alle dem, der har modtaget penge fra puljen til forebyggelse og behandling af ludomani i perioden 2015-2017. Erfaringen herfra skal bruges til at styrke grundlaget for udmøntning af puljen.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser til BetXpert, at der er stor interesse for midlerne i puljen, og at alle midlerne er blevet udmøntet de seneste tre år. 

Du kan læse mere om VIVEs to undersøgelser af danskernes og de unges spillemønstre her og her.