Danske Lotteri Spil skulle senest den 1. oktober have sikret, at spillernes penge var adskilt fra monopolspil og licensspil. Det krav har de ikke kunne leve op til, og derfor har de nu fået udsættelse på kravet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kaldt den manglende adskillelse for en konkurrencefordel. 

Tidligere på året skrev BetXpert, at Danske Lotteri Spil havde modtaget en ny tilladelse den 27. marts, som Spillemyndighedens direktør, Birgitte Sand, havde underskrevet, og som trådte i kraft den 1. april. 


Af den nye tilladelse fremgik det, at Danske Lotteri Spil havde seks måneder til at sørge for, at spillernes penge var klart opdelt i en licensdel og en monopoldel, således at man ikke kunne spille for eksempel Lotto og Keno for de samme penge, som kunne bruges på Oddset og poker. 

Men det krav er nu blevet udsat, kan BetXpert fortælle.

Den 18. september underskrev Birgitte Sand nemlig en ny tilladelse til Danske Lotteri Spil, hvor kravet, der ellers skulle være implementeret senest 1. oktober 2017, nu var udsat til slutningen af tredje kvartal 2018. 

Under vilkårene for spilkonti og betalinger i Danske Lotteri Spils tilladelse står der: 

"Danske Lotteri Spil A/S er forpligtet til at sikre, at de spilkonti, der er registreret vedrørende udbud af lotteri og heste- og hundevæddemål, alene indeholder spillermidler, der vedrører køb af spil omfattet af tilladelsen til udbud af lotteri og heste- og hundevæddemål. Denne forpligtelse skal være opfyldt senest ved udgangen af tredje kvartal 2018." 

Pressechefen hos Danske Spil*, Marie Grabow Westergaard, fortalte tidligere til BetXpert, at de var i gang med at implementere de nye krav "på bedste vis", men det har de altså ikke kunne nå at leve op til, og derfor har de fået en ny tilladelse, hvor kravet er udsat et år. 

"Vi er glade for, at vi har fået fornyet vores spilletilladelse og retter os efter de retningslinjer, som Spillemyndigheden udstikker," skriver Marie Grabow Westergaard i en mail til BetXpert. 


Danske Lotteri Spil ønsker ikke at svare på de andre spørgsmål, som BetXpert blev bedt om at sende skriftligt, efter at have talt med dem. BetXpert ville gerne have haft svar på følgende spørgsmål fra Danske Lotteri Spil: 

  • Hvorfor har I fået udsættelse på spillermidler-kravet?
  • Mener I, at jeres hjemmeside er tydeligt opdelt, og at det ikke tilbydes på samme underside?
  • Hvordan og hvornår har I tænkt jer at leve op til tilladelsens krav?
  • Generelt; hvorfor har I fået en ny tilladelse så kort efter, at den nye trådte i kraft?

Spillemyndigheden: "Det vil jeg ikke udtale mig"

Det er Spillemyndigheden, der har udstedt den nye tilladelse til Danske Lotteri Spil, men her er man ikke meget for at udtale sig om den nye tilladelse. 


"Det er en helt konkret sagsbehandling hos en udbyder, så det vil jeg ikke udtale mig. Udover at der blev givet nogle ændringer, som var en udskydelse af tidspunktet for opnåelse - og det hænger sammen med, at der har været nogle udfordringer i forhold til at kunne leve op til de nye krav. Vi har også andre myndigheder inde over," siger kontorchef for Lotteri og Monopol hos Spillemyndigheden, Torben Ersbøll, til BetXpert. 

Han henviser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der håndhæver konkurrencelovgivningen i Danmark, og som har undersøgt Danske Lotteri Spils konkurrencefordel. 


Tilladelserne er jo inden for jeres lovområde, og det er jeres ansvar at sørge for, at kravene i en tilladelse overholdes.

"Ja, og det er derfor, at de har fået en ny tilladelse," siger Torben Ersbøll. 


Danske Spil* har altså ikke kunne leve op til de krav, der var, og så har de fået en nye tilladelse. Hvorfor har de bare fået en ny tilladelse i stedet for, at der var konsekvenser ved ikke at leve op til kravene?

"Det vil jeg ikke udtale mig om, da det er en konkret sag om en udbyder."

I tilladelsen til Danske Lotteri Spil fra 27. marts stod der, at deres hjemmeside skulle klart og tydeligt opdeles mellem monopolspil og licenspil, og at det skulle indføres indenfor seks måneder fra tilladelsens ikrafttræden. Men i den nye tilladelse fra den 18. september står der ikke længere noget om, hvornår det skal indføres - bare at det skal være sådan. 

Hvorfor er der ikke længere noget dato for kravet om opdeling af hjemmesiden? 

"Altså Dansk Licens Spil og Dansk Lotteri Spil er to forskellige virksomheder, og der skal være en klar opdeling, så kunderne ved, om de spiller hos den ene eller den anden," siger Torben Ersbøll.

Og hvad er en klar opdeling?

"Det er når kunden ikke er i tvivl om, hvorvidt man spiller hos Dansk Licens Spil eller Dansk Lotteri Spil. 

Hvornår er man ikke i tvivl om det?

"Det kan jeg jo ikke svare på."

Men det er vel jer, der vurderer, om det er godt nok eller ej i forhold til at leve op til de krav, I skriver i tilladelsen?

Ja. Vi er i dialog med Danske Spil* om det her, så du får mig ikke til at udtale mig om noget, der er igangværende. Det kan jeg ikke."

Danske Spil* slap for en "større konkurrencesag"

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortalte tidligere i år til BetXpert, at den manglende opdeling mellem de monopoliserede spil og licenserede spil gav Danske Spil* en konkurrencefordel, og det gjorde det vanskeligere for konkurrenter at vinde markedsandele. Det nye krav skulle "sikre vandtætte skotter mellem de to dele", fortalte kontorchef Søren Bo Rasmussen. 

I en tidligere udsendt pressemeddelelse udtrykte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de havde haft et godt samarbejde med Spillemyndigheden, og at de var glade for, at Spillemyndigheden havde imødekommet deres betænkeligheder ved at udstede en ny tilladelse med nye krav. 

"Det betyder, at vi får styrket muligheden for konkurrence på den del af markedet for spil, der ikke er beskyttet af monopol, uden at skulle igennem en større konkurrencesag," sagde Søren Bo Rasmussen i pressemeddelelsen. 


Lige så meddelsomme er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke nu: 

"Vi kan bekræfte at vi er underrettet om, at det er udskudt, men vi kommenterer ikke på verserende sager," fortæller Søren Bo Rasmussen til BetXpert. 

DOGA: Det er ikke tilfredsstillende

Hos brancheorganisationen Danish Online Gambling Association (DOGA) er der stor utilfredshed med, at Danske Lotteri Spil har fået udskudt kravet om en klar opdeling af spillernes konti. 

"Jeg kan kun sige, at jeg synes, at det er virkelig uheldigt. Det var DOGA, der i sin tid startede sagen ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. og her fem år efter det ikke løst endnu. Det er på ingen måder tilfredsstillende," siger direktør i DOGA Morten Rønde til BetXpert og fortsætter: 


"Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal tage så lang tid at efterleve de her krav."

Danske Spil* ønsker ikke at komme med uddybende kommentarer til DOGAs undren over, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at leve op til tilladelsen fra 27. marts. 


"Jeg har ingen andre kommentarer end det, jeg har sendt på mail," siger pressechef Marie Grabow Westergaard til BetXpert.