Fra årsskiftet træder nye regler i kraft i Sverige, når spilafhængighed bliver ligestillet med andre former for misbrug, og behandlingen af ludomani dermed lægges ud i de enkelte kommuner. Den danske model er bedre, mener Center for Ludomani i Danmark. 

Den 1. januar 2018 træder ny lovgivning i kraft i Sverige, der har betydning for behandlingen af ludomani og personer med et spillemisbrug. Her vil spilafhængighed og spilmisbrug blive ligestillet med andre former for misbrug, og det betyder, at de svenske regioner og kommuner er forpligtet til at hjælpe ludomaner og behandle spilmisbrug- og afhængighed.

Den ændrede kategorisering af spilmisbrug har fået den svenske Socialstyrelse til at komme med nationale anbefalinger til behandling af spilafhængighed, ligesom at de også har startet et vidensfremstød. 

"Det er cirka otte procent af befolkningen, eller 171.000 person, som fortæller, at de har en nærtstående, der har eller har haft et spilleproblem, og af dem er 82.000 børn," siger Malin Bruce, projektleder hos den svenske Socialstyrelse, i en pressemeddelelse

I mange kommuner savnes der viden om ludomani og behandling af spilafhængighed: 


"Derfor har vi startet dette vidensfremstød med anbefalinger til, hvordan man opdager og diagnosticere spilproblemer, men også hvilken behandling der bør tilbydes, siger Malin Bruce. 

Med lovændringen får socialtjenesterne i de forskellige kommuner nu ansvar for aktivt at forebygge spilmisbrug om penge blandt børn og unge. Det indebærer for eksempel at sørge for, at forældre kommer i behandling, så deres børn ikke bliver påvirkede af spilmisbruget. 

"I takt med at ny forskning publiceres og erfaringer fra behandling af spilmisbrug øges, så skal anbefalingerne også revideres løbende," siger Malin Bruce i pressemeddelelsen

Indtil videre er det kun få regioner, der har tilbudt specifik behandling af spilmisbrug, men med den nye lov bliver det nu ændret. Den svenske Socialstyrelse vurderer, at både kommunernes og regionernes udgifter til behandling af spilmisbrug vil øges, men at det samtidigt vil betyde en mere effektiv behandling på sigt, hvilket så vil sænke deres udgifter. 

Center for ludomani: Den danske model er bedre

I Danmark foregår behandlingen af ludomani og spilafhængighed på forskellige behandlingsteder forskellige steder i landet. Center for Ludomani har tre behandlingssteder, mens også Behandlingscenter Tjele, Frederiksberg Centeret, Forskningsklinikken for Ludomani og Dansk Ludomani Behandling har forskellige lokationer i Danmark, hvor de behandler personer med et spilmisbrug og deres pårørende. 

"Jeg er glad for, at vi har den danske model," siger Michael Bay Jørsel, centerleder ved Center for Ludomani, til BetXpert, og fortsætter:

"I den danske model er det direkte indfældet, at hvis man har problemer med ludomani, så skal der være nogle konkrete behandlingsmuligheder og -steder, hvor man kan søge hjælp - som vel at mærke er gratis."

Ifølge centerlederen er den danske model bedre, for så opstår der ikke en situation, hvor en kommune prioriterer behandlingen af ludomani lavere end andre. 


"I Danmark er det relativt enkelt for en spilafhængig af modtage hjælp, og det stadig godt, at det er landsanliggende og ikke kommunalt. Ved sidstnævnte kan man forestille sig, at der vil være forskellige indgange til behandling, hvor man for eksempel i en kommune behandler på første klasse, mens man i en anden nedprioriterer ludomanibehandlingen," siger Michael Bay Jørsel. 

Sundheds- og Ældreministeriet har en pulje til forebyggelse og behandling af spilafhængighed og ludomani, der i 2018 er på 36,9 millioner kroner. Ansøgningsfristen til puljen er den 4. januar 2018, og størstedelen af midlerne vil udmøntes til behandling af ludomani.