Bettingmarkedseksperter, herunder betting-syndikatets folk i Saigon, har været på mildest talt gyngende grund i VM-slutrunden, når det er kommet til at forudsige kampmarkederne. Smart money-flow’et har været let at foruddiskontere, men den store mængde af public money, eller stupid money, som de også kaldes, har slet ikke opført sig så stupid endda. Er stupid money blevet klogere?

Vi mangler kun gruppe H, så har vi set alle holdene i Rusland i kamp én gang. Og skal jeg konkludere overordnet på kampene indtil videre i gruppespillets første spillerunde, så bliver det, at det her en uge ind i VM-turneringen synes endnu mere uklart, hvem den kommende verdensmester bliver, end det var, før slutrunden gik i gang.

Normalt plejer det jo at være anderledes. Jo flere kampe, et hold spiller, jo flere svar, positive eller negative, giver det. "Problemet" i Rusland har været, at forhåndsfavoritterne næsten alle over en kam har skuffet i forhold til forhåndsforventningerne, efterladende slutrunden endnu mere åben, end da den startede.

Dét skal VM-artiklen i dag dog ikke dreje sig om. I stedet bliver fokus bettingorienteret, og det med en problemstilling, som den første uge under VM-slutrunden har plaget flere eksperter og herunder også betting-syndikatet i Saigon, som jeg samarbejder med. Problemet har ikke været fodbolden, hvor det generelle billede af slutrundens første uge er, at smart money, og dermed også syndicate money, har gjort det særdeles godt, så ingen klager på dén front. Problemet er et andet, nemlig at bettingmønstret på de enkelte kampe i Rusland har været betydeligt mere uforudsigeligt, end man har været vant til at se.

Markedsbevægelser og -forudsigelser

Der er, blandt andet i Saigon, folk som er rigtigt gode til at forudsige markedsbevægelser, hvornår punts kommer, hvor mange klik de vil rykke, etc., og dette er ikke så vanskeligt endda, når det kommer til bevægelser, der sker på basis af smart money-indskud. Med professionelle smart money er der nemlig logik. De kommer ind på markedet undergivet en optimal kombination af oddsleje og limitsleje, så man kan lave modeller, som vise de optimale tidspunkter at gøre indskud på, og da alle disse smart money samtidig er logical money, er der ikke så megen hokus pokus i forudsigelserne her.

Men VM i Rusland er meget mere end smart money. Verdens største sportsbegivenhed (fraset OL) er også verdens største bettingbegivenhed, og det betyder, at der sammen med de sædvanlige smart money nu også er en kæmpe sum public money, eller stupid money, som de ofte bliver kaldt. Og det er dem, der er vigtige for professionelle gamblere i en VM-slutrunde, da det er dem, der skaber de under VM ineffektive kampmarkeder, som er lig med værdi for smart money.

Rent guf, er holdningen hos syndikater som det i Saigon, men bettingmarkedet er under kontinuerlig forandring, og i denne VM-slutrundes første uge er der sket noget, som virkeligt foruroliger de gode folk i Saigon – i modsætning til tidligere slutrunder har det været meget vanskeligt at forudsige flow'et af puclic/stupid money.

Og det er stærkt irriterende, idet det ikke decideret fjerner værdien i kamp, men det gør det vanskeligere at optimere denne værdi = finde det optimale tidspunkt at gøre indskud på. Og derfor langtfra ødelægger det syndikatets profit, men det går ud over størrelsen af den.

Eksempel: Tunesien - England

Et illustrativt eksempel på, at det har været vanskeligere at foruddiskontere public money flow'et finder vi i gårsdagens kamp mellem Tunesien og England. "Normalt" ville odds på England i dagene op til kampstart falde. Dette fordi Englands landshold (sammen med Brasilien) notorisk er verdens mest populære public money spilleobjekt. Der hersker blandt den brede skare af fodboldinteresserede en bred overvurdering af netop England og Brasilien, som tiltrækker gennemsnitligt nok små, men til gengæld rigtigt mange indskud. Det nærmest uanset odds, fordi disse public money-indskud kommer fra folk, som ikke er i stand til at værdi-verficere forskellen mellem eksempelvis 1,60 og 1,75. Disse mange public money skaber et ineffektivt marked, som smart money så kan udnytte.

Så langt, så godt. Problemet i Rusland har bare været, at det i modsætning til tidligere har været vanskeligt, i visse tilfælde umuligt, at forudse public money-bevægelserne.

Det ”normale” forløb

Tilbage til Tunesien - England, og først, hvad man normalt ville tro: Odds bliver publiceret tidligt (allerede omkring nytår faktisk), og først af 1X2 euro-bookierne, hvis oddssættere med vilje vil give England for megen tiltro. Dette fordi de ved, at der med tid vil komme massive indskud på England uanset pris/odds.

Langsomt frem mod slutrundens start vil odds på England dog stige, idet amateur money (man skal her bemærke, at amateur money ikke det samme som stupid money – amateur money skal kun forstås derhen, at disse indskud enkeltvis ikke er ret store, til sammen kan de dog godt udgøre en betydelig sum) trods alt vil korrelere markedet hen imod et mere fair leje (i tilfældet med England dog uden på nogen måde tilnærmelsesvis at kunne justere odds til et fair leje, blot hen imod det).

Når slutrunden så kommer tættere på, vil odds på England begynde at falde en smule igen, fordi nu begynder den store mængde public money at få VM-feber. Da markederne imidlertid allerede på dette tidspunkt er pænt store, vil de første mindre mængder af smart money dog holde dette nogenlunde i skak, det indtil omtrentlig en dag før kampstart, hvor smart money vil foranstalte et stort fald i oddsene på Tunesien-siden – dette til altid være en stor overraskelse for en masse amatør-eksperter og -spillere, som har gjort indskud på England til, hvad de troede, var gode odds, men som de nu vil være i stand til at få væsentligt bedre. Sådan er forløbet praktisk taget altid. Selv på dette tidspunkt med massive smart money-indskud på Tunesien vil der imidlertid stadig være et "værdi-hul" mellem, hvad disse indskud har sænket Tunesien-oddsene til, og hvad vi kan kalde "fair" odds. Dette fordi markedet på grund af den store mængde public money er ineffektivt stort.

Dette er forløbet i syndikatets ideelle verden, og det er rart, når ting forløber, som man er vant til, og som man har tænkt sig.

Sådan har det ikke været i Rusland.

Det virkelige forløb

Tilbage til Tunesien-England, og denne gang med, hvad der virkeligt skete:

  • Tidlige odds med klar minusværdi på England. Yes & confirmed. 
  • Langsomt frem mod slutrundens start vil odds på Tunesien falde en smule, dette på grund af kompetente amateur money. Yes & confirmed
  • Med slutrunden tættere på, cirka en uge inden kampstart, vil odds på England begynde at falde på grund af begyndende public money-indskud... hm... næeh, ikke rigtig. Not confirmed.
  • I dagene op til kampstart vil den store mængde af public money se til, at odds på Tunesien ikke falder, selvom der nu vil begynde at blive gjort smart money-indskud... nix! - odds på Tunesien falder faktisk støt. Not confirmed.
  • På kampdagen vil smart money sænke Tunesien-oddsene voldsomt. Yes & confirmed. 

På tre af de fem punkter blev forløbet som forudsagt, men på to ikke. Punkt nummer tre og fire synes simpelthen at mangle, eller rettere den store mængde af public money, som  skulle bevirke punkt tre og især punkt fire, syntes ikke at være til stede.

Det kan der være flere grunde til. Dels kan der i denne enkelte kamp være en specifik årsag til, at public money ikke har været så hotte på England endda, men det understøttes ikke af flere lignende observationer syndikatet har gjort sig i slutrundens første uge. Tunesien-England er nemlig langtfra eneste eksempel, hvor man har set lignende markedsforløb som ovenstående, og når antallet af enkelte tilfælde bliver stort nok, ja så er det jo, at vi måske har at gøre med ikke enkelte tilfælde, men en begyndende trend.

Syndikatet har endnu ikke tal på, om der rent faktisk mangler public money i forhold til tidligere VM-slutrunder, men det synes ikke videre tænkeligt, det skulle være tilfældet. Dels virker det ikke særligt logisk, og dels synes markederne volumemæssigt også at være nogenlunde på forventeligt niveau.

Er stupid money blevet klogere?

Jeg vil citere Albert Einstein: "Kun to ting i verden er uden begrænsning, universet og menneskers stupiditet... og jeg er ikke engang sikker på det første..."

Men er det tænkeligt, at stupid money er blevet klogere?

Det kan faktisk ikke udelukkes.

Ligesom universet udvider bettingmarkedet sig hele tiden. Omsætningen hos spiludbyderne vokser sig større år for år, og for disse spiludbydere er det et kapløb. Et kapløb, der går på at skaffe sig de nye kunder.

Bookie-synspunkt: Nye kunder = optimale kunder

Det ikke kun fordi nye kunder betyder øget omsætning, men også fordi nye kunder per definition er dummere kunder og dermed for spiludbyderen ikke kun bedre, men decideret optimale kunder.

Betting er at sammenligne med en livslang uddannelse. Man bliver som better hele tiden klogere, og hvis man på et tidspunkt erhverver sig så megen viden og erfaring og samtidig investerer den nødvendige tid, så kan man blive så dygtig, at spiludbyderen slet ikke vil have en som kunde. Man risikerer at få begrænset sin adgang til, eller ligefrem blive smidt ud af, spiludbyderens butik, fordi man er fordi dygtig, man ved for meget,

Dette er i total modsætning til nye kunder, som er primær-drivkraften bag ikke kun den enkelte bookmakers, men hele spilleindustriens udvikling. Og inden vi her på BetXpert eller andre får ondt af disse nye kunder, så skal man huske på, at selvom det i første omgang er spiludbyderne (specielt 1X2 euro-bookierne), der udnytter dem og tager deres penge, så skaber de grobund for en "regner-det-på præsten-drypper-det-på-degnen"-effekt, som hele markedet, og det inklusiv den store mængde af smarte og vidende amatørspillere, der boltrer sig på blandt andet BetXpert, nyder godt af.

Senere hen i forløbet vil disse nye spillere dele sig op i tre kategorier.

  • 1X2-bookiens favorit, den tabende spiller, der aldrig bliver klogere.
  • Den næstbedste kategori, den tabende spillere, som til sidst opgiver betting.
  • Den for bookien dårligste kategori, den tabende spiller, der uddanner sig og ender med at blive en vindende spiller.

Hvad har dette af relevans for VM-slutrundens markeder? Well, der er sket noget med public/stupid money, men det står ikke helt klart, hvad der er, der er sket.

ASAP-opgave

Pengene er ikke forsvundet, men de er betydeligt vanskeligere at forudse. Dét irriterer professionelle aktører som syndikatet i Saigon, og det irriterer endda rigtigt meget. Den manglende forudsigelse af "where" and "when" the public money flow goes koster syndikatet penge. Indtjeningen under VM-slutrunden har været god indtil videre i Saigon, men måden, public money har opført sig på, er foruroligende. Jeg er vidende om, at der er blevet sat en research task force i Saigon af til så hurtigt som overhovedet muligt at undersøge, hvad det er, der sker med markederne i øjeblikket. Med det as soon as possible-stempel (ASAP) opgaven har fået i Saigon, forventer jeg de første svar inde i løbet af maksimalt en uges tid, og når der er nyt i sagen, skal jeg nok vende tilbage til det i en senere VM-artikel her på BetXpert. Vel vidende hvor hurtigt de normalt arbejder i Saigon, regner jeg med, det bliver inden gruppespillet i Rusland er afsluttet.

Derudover denne VM-tirsdag?: Tjae, ingen VM-tips fra min hånd til i dag. Hvorfor? Enkelt. Jeg kan ikke hitte værdi i nogle af kampene, hverken Colombia-Japan, Polen-Senegal eller Rusland-Egypten, så jeg sparer pengene.

Artiklen er den treogtyvende ud af 51 i BetXperts VM-serie af Torben N. Sørensen og Toke, der kan læses mere om her. Alle artikler i serien kan læses her, mens BetXperts store VM-sektion med analyser af holdene kan læses her.