En ny, svensk rapport siger, at der kan være ræson i at begrænse timerne på et døgn, hvor det er muligt at spille online.

En ny rapport fra Jämlikhetskommissionen, en svensk ligestillingskommission, siger, at man bør kigge på at indføre tidsbegrænsede muligheder for onlinespil i Sverige. Med det menes der, at det i nogle timer af døgnet ikke bør være muligt at spille online. Det skriver iGaming Business

Rapporten kommer imidlertid ikke med et konkret bud på, hvilke timer af døgnet det skal være muligt at spille i. Her opfordres i stedet til, at man ”undersøger sagen yderligere”. 

Reklamer for spil sidestillet med ditto for tobak og alkohol

Jämlikhetskommissionen kom også frem til, at reklamer for spil er et punkt, hvor man bør overveje yderligere restriktioner. Dette fordi, lyder det i rapporten, at de, der er mest modtagelige overfor reklamer, har et højt niveau af impulsbaseret forbrug, både angående spil og andre ting. Derfor har de nemmere ved at komme ud i et ”overforbrug, problemspil, spilleafhængighed og en risiko for ikke kunne betale sine regninger.”

Derfor foreslås det, at reklamer for spil påduttes advarselsbudskaber, som vi kender det fra tobak og alkohol. Nogle af forslagene lyder: ”De fleste, der spiller, taber penge”, ”Spilleafhængighed øger risikoen for at begå selvmord” og ”Børn af spilleafhængige forældre risikerer at få en skidt begyndelse på livet”. 

Der er dog et par små lovmæssige knaster, der skal høvles væk, inden ovenstående lader sig gøre, lyder det i rapporten. Det nævnes også, at hvis forslaget bliver en realitet, ”vil det kunne lede til et tab af indtægter” for spiludbyderne - og i sidste ende også statskassen. 

National portal til indbetalingsloft

Rapporten for Jämlikhetskommissionen foreslår også, at der bliver oprettet et nationalt overvågningssystem, en portal, som skal håndhæve indbetalingsgrænser på hele det regulerede spillemarked. 

Det lyder videre, at onlinespil, og i særdeleshed onlinekasino, er den platform, hvor der er størst risiko for at udvikle spilleproblemer. 

På trods af alle de nævnte forslag til forbedringer af spillemarkedet konkluderer Jämlikhetskommissionen i rapporten også, at man skal passe på med ikke at trække for mange restriktioner ned over spilleindustrien.

”Ligesom med alkoholpolitikken er der også her tale om, at man bør søge at forhindre et misbrug via en afbalanceret indsats snarere end at begrænse alt spil. Et overdrevent antal begrænsninger eller høje skatter kan føre til en øget andel af spil på det grå marked.”

Læs eventuelt hele rapporten på Jämlikhetskommissionens hjemmeside.