Tankeeksperiment: Du har 50.000 kr som skal fordobles på 1 år. Hvad er den bedste betting-metode? Se det overraskende svar fra BetXperts nye skribent, "Teoretikeren"...

Lad os foretage et lille tankeeksperiment. Du har for nylig modtaget 50.000 danske kroner i arv eller som betaling for at tage en pakke med hjem fra Spanien til en af dine cykelrytter-venner. Efter ”moden” overvejelse beslutter du at denne uventede appelsin i turbanen skal forsøges fordoblet på 1 år via sportsbetting.

Du skal nu vælge en strategi for hvordan målet skal nås. De muligheder du falder over er Casino-systemet, Greenwood-systemet, flatbetting eller all-in på eet stort bet.

Svaret på hvad du bør vælge, afhænger af hvad dit sekundære mål er. Skal du have størst mulig chance for at det lykkes, eller skal du have mest mulig underholdning og adrenalin ud af seancen?

Herunder vil jeg bevise vha. simuleringer og simple beregninger at du skal satse alle 50.000 kroner i 1 allin-spil, hvis formålet er bedst mulig chance for succes. Dvs hvis succes-kriteriet er forvandling af 50.000 til 100.000 kr på højst et år.

Lad os se nærmere på de fire alternativer nævnt i denne artikel og få forklaringen på min påstand.

Casinosystemet

I Casinosystemet vælges en grundindsats og fordobler herefter indsatsen hver gang der tabes. Ved gevinst startes der forfra med grundindsats. På denne måde vil hver gevinst hæve saldoen med 1 gange grund-indsats. På et kasino er der odds 2 for gevinst, dvs spil på rød eller sort, og en chance på 50% (dvs lidt lavere, eftersom kuglen kan lande på det grønne 0).

Systemet virker tiltrækkende, fordi man let kan bringes til at antage, at chancen for overskud er tæt på 100%, og at risikoen for fallit er næsten lig 0%. Med den rette indsats vil dette også være tilfældet, men prisen man betaler for denne sikkerhed ødelægger desværre chancen for en betydelig gevinst (det kommer vi nærmere ind på om lidt, men først et eksempel).

Det forholder sig således, at spilleren teoretisk set altid vil have en fifty-fifty risiko for at blive tvunget til at fordoble op til en indsats, der er større, end hvad han har nået at skrabe sammen på sine gevinster. Dette kan bevises med et simpelt men fuldt brugbart eksempel.

Du har 7000 kroner til rådighed. Du beslutter at dit start-sats er 1000 kroner på Casinosystemet (spil til odds 2, TB% lig 100%). Hvis du starter 8 spil, vil de 4 ende med en gevinst på 1000 kroner på første forsøg. De 2 spil vil resultere i gevinst på 1000 kroner efter andet sats. Et spil vil resultere i gevinst på 1000 kroner efter tredje sats. Og endelig vil et spil resultere i nederlag på 1000+2000+4000 kroner. Dvs. Du vinder 7000 kroner og du taber 7000 kroner, men din risikoprofil er enorm, da du ikke ved hvornår i forløbet dit 7000 kroner nederlag vil komme. Selv i det heldige tilfælde at 3 nederlags serien kommer i den 8. runde, vil du i dit næste sats skulle satse 8000 kroner (1000-2000-4000-8000). Du har ikke 8000 kroner, for du har lige tabt din startkapital på 7000 kroner, og du har kun vundet 7000 kroner mere frem til 8. runde. Alternativt skal du starte forfra med 1000 kroner sats, hvis du taber 3 gange i træk, men så er der jo intet opnået.

Ovenstående eksempel er simpelt, men gælder lige meget hvor mange sats-fordoblinger du har råd til.

Lad os vende tilbage til det omtalte scenario, hvor du benytter Casinosystemet til at fordoble dine 50.000 kroner. Lad os starte med den simple antagelse, at du er bedre end bookmakerne og derfor er i stand til at opretholde en TB% på 100% i gennemsnit. Bemærk da bookmakerens TB% er under 100%, har du slået hans oddssættere (men ikke hans kassemester) hvis din TB% ender på 100%.

Du har 50.000 kroner, en TB% lig 100%, du spiller 2 spil om dagen (730 spil/år) og du spiller til odds 2 hver gang (teoretisk antagelse). Du skal nå fordobling på max 730 spil, og den faktor du kan skrue på er startindsatsen. Du har ligeledes besluttet, at skulle du lykkedes med at fordoble din startkapital (eller gå fallit...), så stopper du, lige meget hvornår i løbet af året det sker.

Du vil efter 1 år stå i en af fire forskellige situationer.

 1. Du er gået fallit

 2. Du har stadig penge tilbage, men du har underskud

 3. Du har tjent penge, men din startkapital er ikke fordoblet

 4. Du har fordoblet din startkapital

På grafen herunder kan du aflæse din teoretiske chance for de 4 forskellige udfald, afhængig af hvad din startindsats er, når nu du starter med 50000 kroner.

Sådan læses grafen – en guide til ikke-nørder

 • På x-aksen markeret startindsats, ses hvor meget der satses hver gang man starter forfra efter en gevinst i Casinosystemet.

 • På y-aksen markeret procent udfald, ses hvor mange procents sandsynlighed der er for hvert af de 4 mulige udfald beskrevet ovenfor.

 • Den grønne kurve er chancen for, at man opnår overskud men ikke en fordobling. Denne chance er stor ved små startindsats og ubetydelig ved store startindsats over 150 kroner.

 • Den blå kurve viser risikoen for fallit. Denne er lille ved små startindsatser, men vokser hurtigt til over 40%.

 • Den lilla kurve er risikoen for underskud uden at gå fallit. Dette er ikke særligt sandsynligt, da der opereres med gentagen fordobling af indsats ved nederlag. Så det er en alt eller intet opbygning.

 • Den røde kurve viser chancen for fordobling af startkapitalen. Dette kan ikke lade sig gøre realistisk set, før startindsatsen kommer op omkring 140 kroner. Ved meget store startindsatser er fallit og fordobling lige sandsynligt når TB% er 100%.

Fra grafen kan der drages en del interessante konklusioner:

 1. Da du i snit vil opnå 365 gevinster, er der ingen reel chance for en fordobling, med mindre du mindst opererer med en startindsats på 140 kroner per spil (140*365 lig 51.100, kravet er 50.000). Der er til gengæld stadig en heftig risiko for fallit, selv ved startindsats under 140 kroner.

 2. Hvis startindsatsen sænkes ned til 20 kroner, vil du kun gå fallit ved 13 nederlag i træk, og dette sker i løbet af 730 spil heldigvis kun med 8% risiko. Så du kan sikre dig rimeligt mod fallit, men så når du heller ikke dit mål.

 3. Hvis fordobling er det eneste du for alvor kan bruge til noget, skal du hæve din startindsats til omkring 500 kroner (1% af din startkapital).

Se nu er det jo noget af en antagelse, at du kan klare en TB% på 100%. Men hvordan ser det egentlig ud med andre tilbagebetalingsprocenter og 500 kroner i startindsats (fordoblingen var jo målet). Lad os se på følgende TB procenter.

 1. 85% - de gode gamle dage ved tipstjenesten

 2. 90% - ja der findes stadig skod bookmakere eller mindre ligaer/sportsgrene

 3. 95% - standard for de fleste bookmakere med dansk licens

 4. 98% - det bedste man kan få i markedet på de store ligaer

 5. 100% - godt gået

 6. 102-104% - du formår at få spillet BetXpert’s eksperttips inden odds bliver sænket

 7. +105% - meget imponerende

Udfaldet kan du se på grafen herunder.


Sådan læses grafen – en guide til ikke-nørder

 • På x-aksen markeret TB%, ses de forskellige niveauer af tilbagebetalingsprocent som beskrevet ovenfor.

 • På y-aksen markeret procent udfald, ses hvor mange procent sandsynlighed der er for henholdsvis fallit og fordobling af startkapitalen.

 • Den blå kurve viser risikoen for fallit ved forskellige tilbagebetalingsprocenter. Det ses at en lav/dårlig TB% er meget skadeligt for dine chancer.

 • Den røde kurve viser chancen for fordobling af startkapitalen. Man skal over 100% for det begynder at blive sjovt.

Denne graf spytter ligeledes nogle interessante konklusioner af sig:

 1. Der findes en kendt dansk spiller, der nu er i problemer - han har opereret med omkring 90% risiko for fallit igennem de sidste mange år.

 2. Med 100% tilbagebetaling minder Casinosystemet jo fuldstændigt om all in i et stort spil (det tager bare lidt længere tid at få afgjort).

 3. Selv guddommelige spillere vil med Casinosystemet have lige under 40% risiko for fallit.

Greenwood-systemet

Greenwood-systemet fungerer lige som Casino-systemet, dog med den ændring at indsats reguleres efter odds, for at tage højde for at det kan være svært at finde den rigtige kamp til lige præcis de odds 2 som Casinosystemet optimalt set foreskriver. Der opereres med en grundgevinst ,og tabes satses der næste gang så både det tabte første sats og den fastsatte grundgevinst fås i overskud. Et lille eksempel.

Grundgevinsten er 500 kroner.

Spil 1 er 250 kroner ved odds 3.

Spil 2 er 375 kroner ved odds 3.

Spil 3 er 563 kroner ved odds 3.

Osv….

Det er altså grundgevinst og odds der afgør, hvor meget der skal satses per runde.

Dette system er primært smart for spilleren, fordi det løser problemet med, at det er svært at finde value-spil til præcist odds 2. Rent risikomæssigt er det dog ikke anderledes fra Casinosystemet, da Greenwood jo bare er en variant, hvor man er i stand til altid at finde odds 2.

Risiko- og gevinstforhold er derfor at sammenligne med Casino-systemet og vil ikke blive behandlet yderligere i denne artikel.

Flatbetting

Flat betting er meget simpelt - et fast sats hele året, eksempelvis 1% af start kapitalen. Du vælger at følge BetXperts eksperttips og budgetterer med en TB% på 102%. Du vil spille 0,5% af din start kapital per spil, og du forventer at kunne finde 2 bets om dagen hos BetXpert, hvor du formår at få samme odds, som eksperten har lagt ud. Dit teoretiske overskud vil derfor blive 0,5%*50.000 DKK*1,03*2*365 lig 5475 kroner i overskud efter 1 år. Et overskud på 11 procent, og ikke ligefrem de 100% du var ude efter. Du skal altså hæve indsatsen per bet 9 gange til 4,5% af din startkapital (2250 kroner per bet), for at ende med et overskud på 50.000 kroner på et år.

Et sats per spil på 4,5% af startkapitalen involverer dog en risiko for at gå fallit. Helt præcist betyder det, at hvis du ud af dine 730 spil på 1 år har 23 flere tabende end vindende væddemål, så er hele startkapitalen tabt. Risikoen for dette sker ved forskellige TB-procenter er illustreret i nedenstående graf.

 

Sådan læses grafen – en guide til ikke-nørder

 • På x-aksen markeret TB%, ses de forskellige niveauer af tilbagebetalingsprocent som beskrevet ovenfor.

 • På y-aksen markeret procent udfald, ses hvor mange procent sandsynlighed der er for hvert af de 4 mulige udfald

 • Den grønne kurve er chancen for, at man opnår overskud men ikke en fordobling. Dette er generelt ikke særligt sandsynligt.

 • Den blå kurve viser risikoen for fallit. Det ses at TB% under 100% er gift for spilleren.

 • Den lilla kurve er risikoen for underskud uden at gå fallit. Dette er generelt ikke særligt sandsynligt.

 • Den røde kurve viser chancen for fordobling af startkapitalen. Dette kan ikke lade sig gøre realistisk set, før TB% kommer op omkring de 100%.

Af ovenstående graf kan følgende konkluderes.

 1. Risikoen for at gå fallit i ovennævnte eksempel med en TB% på 102% er stadig 25%

 2. Ved flatbetting vil kravet om fordobling ende med at ruinere dig, hvis du ikke kan få tilbagebetalingsprocenten op omkring 100%

 3. Hvis du formår at holde en flot TB% på 105% (meget lidt sandsynligt), er der faktisk en god chance for, at din startkapital fordobles, uden at din risiko for fallit er alt for høj.

All in

All in har en del fordele. Du skal kun finde 1 bet. Du kan bruge 10 timer på det, så det skulle være muligt at finde et spil med en teoretisk TB% på 105-110%. Hvis det lykkes er din timeløn astronomisk, og da du har fundet et spil med højere TB%, er der faktisk 55% chance for, at den går hjem (med odds 2). Ulempen er, at du har 1 kæmpe adrenalinsus, og derefter er der ingen betting-underholdning resten af året.

Hvad skal du vælge?

Hvis du er 100% professionel (eller wanna be-professionel), og du har kun ovenstående 4 systemer at vælge imellem (tænkt eksempel), så bør du vælge at gå all in på et stort bet, hvor du tager dig tid til at finde et spil med 110% i value. Det vil være det mindst risikable.

Hvis du kan leve med højere risiko og gerne vil have projektet til at give dig mange adrenalinsus, samt en fornuftig chance for at fordoble din startkapital, så skal du vælge Greenwood-systemet (mere praktisk end Casinosystemet). Det er dog forbundet med en del udfordringer i praksis at sikre dig en TB% over 100%, da du enten skal følge BetXpert tæt (også mens du er på arbejde), eller skal bruge en del timer på selv at finde dine 2 daglige spil.

Den administrativt simplere løsning end Greenwood vil være flatbetting, men der vil være en del risiko for, at du ender med fallit eller uden at have opnået din fordobling. Ligeledes er samme problemstilling gældende mht. tidsforbrug som for Greenwood.

Da en professionel ikke tænker på underholdning, bør han derfor vælge all in, da det giver den bedste timeløn. Han kan derefter bruge de sparede 300-500 timer på andre fornuftige tiltag. Eksempelvis kan man tjene en stor del af startkapitalen ind igen, hvis man valgte at arbejde i de sparede timer. Der vil dog være andre systemer, der også kan anvendes, så som indsats i forhold til kapital på det givne tidspunkt, men det behandles ikke i denne artikel. Se evt. mere her http://www.betxpert.com/artikel/saa-meget-skal-du-satse.

Morgendoublen

Jeg kan ikke nære mig. Lad os afsluttende se lidt nærmere på Tage Lægaards Morgendoublen, for at se hvor risikabel den var. Morgendoublen fungerede efter Casinosystemet med spil på doubler hos danske spil*. Da Morgendoublen startede lå TB% på ca. 85% for en single hos danske spil* eller ca. 72% på morgendoublen.

Jeg testede på et tidspunkt et års tips og så at Morgendoublen lå på en TB% som simpel single flatbetting på lige under 90%. Så Tage havde faktisk evnen til at slå bookmakerens TB%, men systemet og Danske Spils TB% var imod ham.

Hvis vi 10.000 gange simulerer et års betting for morgendoublen med en double TB% på 81%, odds på 2,5, start-indsats på 100 kroner og startkapital på 50.000 (9 nederlag i træk kan gå, men det 10. vil betyde tab af 51.200 kroner), så ser det ud som følger.

Der vil være 78,4% risiko for, at Morgendoublen går konkurs.

Der vil være 21,2% chance for, at Morgendoublen mindst har fordoblet startkapitalen.

Der vil være 0,28% chance for, at Morgendoublen har overskud men ikke en fordobling af startkapitalen.

Der vil være 0,06% risiko for at Morgendoublen ikke går konkurs, men dog ender under startkapitalen.

Det kan konkluderes at det mest imponerende ved Morgendoublen var, at den i flere år faktisk leverede et overskud.

Efterskrift

Kom meget gerne med kommentarer og spørgsmål til denne artikel.

Artiklen skulle blandt andet gerne tjene det formål, at den vordende professionelle spiller forstår, at når strategien, money management, teoretisk tilbagebetaling og prospektet ligger klart, så er det værd at køre en simulering for at få afklaret hvilke gevinster og risici, man står overfor. De færreste kan beregne deres chancer for et givent system, men en hygge-programmør kan på en halv time starte en simulering af 10.000 gennemløb, der kan løses på 30 sekunder.

I en senere artikel vil jeg forklare i praksis, hvordan en specifik spilstrategi der involverer 1X2-spil, kan testes på historiske data.