BetXpert satte sig for at undersøge, hvornår spiludbyderne kan eller skal opkræve dokumentation fra spillerne. I denne artikel kan du læse om, hvad Unibets pressechef samt Spillebranchens administrerende direktør siger til en kritik, der har været i forbindelse med netop opkrævning af dokumentation.

OBS: Dette er anden artikel i en artikelserie på i alt to artikler. Fik du ikke læst gårsdagens artikel, kan du læse den her

I går bragte vi her på BetXpert en artikel angående kritikken, der har været rejst mod spiludbydernes hang til overvejende at bede om ekstra dokumentation fra spillerne, når de vinder eller vil foretage udbetalinger. Dette i kontrast til tabende perioder og indbetalinger, hvor man efter sigende ikke hører noget fra spiludbyderne. 

I gårsdagens artikel kunne du ikke mindst læse, hvordan Jan Madsen, kontorchef for Væddemål, Onlinekasino og Markedsanalyse hos Spillemyndigheden, redegjorde for visse paragraffer i bekendtgørelsen for online væddemål, bekendtgørelsen for onlinekasino og hvidvaskloven. 

Summen af redegørelserne var mere eller mindre, at spiludbyderne til enhver tid kan bede om ekstra dokumentation ved at henvise til de førnævnte bekendtgørelser og hvidvaskloven. Det fremgik dog også, at der ikke står nogle steder, at denne dokumentation primært skal indhentes i spillernes vindende perioder, eller når de vil foretage udbetalinger.

Derfor ville vi her på BetXpert høre, hvad Unibet samt Spillebranchen havde at sige til kritikken om, at spiludbyderne primært vil se yderligere dokumentation, når tingene går spillernes vej. 

I den anledning har vi snakket med Per Marxen, pressechef hos Unibet/Kindred, og Morten Rønde, administrerende direktør for Spillebranchen

Unibet: "Hvidvaskloven har givet dønninger hos alle i branchen"

BetXpert tog først en snak med Unibets pressechef, Per Marxen. 

Kritikken går på, at flere spiludbydere, heriblandt Unibet, er mere tilbøjelige til at bede om dokumentation, når spilleren vinder penge eller vil udbetale penge, end når der er tale om indbetalinger og tabende perioder for spilleren. Er dette tilfældigt, eller hvorfor forholder det sig sådan?

- Man kan først og fremmest rette en stor tak til de, som har indført det fjerde og sidenhen femte hvidvaskdirektiv. Det har givet dønninger i branchen hos alle, der har en form for finansiel trafik. Jeg tror, at problemstillingen her (at spiludbyderne kræver mere dokumentation ved udbetalinger/vindende perioder kontra indbetalinger/tabende perioder, red.) er relativ ny og netop stammer fra indførelsen af det fjerde hvidvaskdirektiv. 

- Som licenseret spiludbyder er vi forpligtet til at implementere retningslinjerne fra især det fjerde hvidvaskdirektiv. Barren for kravene vedrørende dokumentation er blevet hævet væsentligt i forbindelse hermed. Det er med andre ord vigtigt, at man som spiller – især hvis du har spillet gennem mange år – forstår, at virkeligheden i 2021 er en anden, end den var i 2010. Vi er som spiludbyder forpligtet til at foretage flere, kontinuerlige tjek af oplysninger. 

Kritikken går imidlertid på, at I kun vil se dokumentation, når folk vinder og/eller vil foretage udbetalinger, mens man ikke hører noget fra jer, når man indbetaler eller taber. 

- Den køber jeg ikke helt. Og man skal i øvrigt vide, at der er nogle ekstra procedurer vedrørende udbetalinger. Vi skal være helt sikre på, at vi udbetaler til den rigtige person. Vedrørende indbetalinger varer det næppe heller ikke længe, før der kommer yderligere krav om dokumentation af den ene eller anden art. 

Kan du forestille dig et scenarie i fremtiden, hvor spillerne ikke skal give dokumentation ved udbetalinger eller vundne perioder, fordi de allerede er blevet verificeret så godt, som man overhovedet kan, da de oprettede sig og/eller ved første indbetaling?

- I takt med, at lovgivningen løbende ændrer sig, så nej. Det vil ikke kunne lade sig gøre. Der er utrolig mange ting, der skal indrapporteres til Spillemyndigheden. Laver vi det, som myndighederne mener er en fejl i forbindelse med en udbetaling, så falder hammeren.  

Så bliver I økonomisk sanktioneret?

- Ja, så kan konsekvensen i sidste ende blive en bøde. Spillemyndigheden har endnu ikke hjemmel til at gøre dette, men det har SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, red.). Og at forhindre hvidvask står meget højt på deres agenda.

- Så derfor beder vi hellere spilleren om dokumentation en gang for meget end en gang for lidt, hvis vi er i tvivl. De yderste konsekvenser for brud på hvidvaskloven er klækkelige bøder. Det er så muligt, at vi hos Unibet er nogle af dem, der håndhæver disse regler allermest. Det skal jeg ikke kunne sige, da jeg ikke kender de andre spiludbyderes forretningsgange. 

Per Marxen uddyber ved at fortælle, at ændringer i spillerens spillemønster også kan forårsage et sikkerheds- eller identitetstjek. Dette er yderligere med til at slukke håbet om, at man kan blive verificeret én gang for alle ved oprettelse eller første indbetaling. 

- Det øjeblik, du opretter dig som kunde, er jo kun begyndelsen på din kundehistorik. Den historik kommer over tid til at forandre sig og bliver derfor registreret i systemerne. Det kan være, hvis dit forbrug pludselig stiger, hvis det falder, dine indbetalinger pludselig bliver mange i løbet af en uge og så videre. Det der med, at der kun er ét tjek én gang, det kommer aldrig til at ske. 

- Det handler om, at vi får lavet nogle systemer, som er til mindst mulig gene for alle. Det er heller ikke i vores interesse, at brugerne har en dårlig oplevelse og bliver irriterede. Vi har, helt grundlæggende, overhovedet ingen interesse i at chikanere vores kunder. Det er en misforståelse. Hvis der er styr på de digitale teknikaliteter, så burde det ikke tage særlig lang tid at verificere spillerne og deres identitet.

Unibet-pressechefen erkender, at spiludbyderen kan have haft uheldige episoder, og at verificeringen kan have taget for lang tid i visse tilfælde. Alligevel lægger han vægt på, at man som spiller nok skal få sine midler, hvis og såfremt man ikke har forbrudt sig på reglerne. 

- Det kan godt være, der har været uheldige episoder, men at tegne et billede af, at vi er interesserede i at chikanere vores kunder, holder bestemt ikke vand. 

- Jeg skal selvfølgelig ikke kunne afvise, at nogle spillere har oplevet, at de har syntes, at processen om verificering har varet for længe. Men kan du dokumentere for dine sager, og er der intet mistænkeligt at finde, så burde der ikke være nogen ko på isen. Så får du dine midler udbetalt, hvis det er det, du ønsker.

Spillebranchen: Det er lige meget, om spilleren vinder eller taber

Som nævnt i indledningen har BetXpert også fået en kommentar fra Spillebranchen. Her fik vi en snak med den administrerende direktør, Morten Rønde. 

Hvorfor er det vigtigt, at bookmakerne går så meget op i at verificere eller genverificere spillernes identitet med mere?

- Det er et myndighedskrav. Det er hvidvaskreglerne, der er blevet strammet gevaldigt de seneste år. Hvidvaskloven dikterer, at du som spiludbyder skal lave en risikovurdering af hver spiller. Når du registrerer dig som spiller, så oplyser du som regel blot din adresse og validerer dig med NemID, og så tjekker spiludbyderen dig i CPR-registret. Det er, hvad der som minimum er påkrævet fra spilleloven og hvidvaskloven. 

- Herudover skal spiludbyderen lave en risikovurdering af spilleren. Her kigges der på, hvor meget der spilles for, hvor ofte der spilles, og om der er andre omstændigheder, der gør, at du er nødt til at lave en udvidet undersøgelse af spilleren. 

- Den udvidede undersøgelse kunne være, at spilleren skal sende et billede af sit pas eller sygesikringskort. Det er faktisk den samme risikovurdering, der er pålagt banker, ejendomsmæglere og så videre. 

Kritikken går imidlertid på, at bookmakerne hovedsageligt beder om ekstra dokumentation fra spillerne, når de er i vindende perioder, eller når de vil udbetale, fremfor tabende perioder eller ved indbetalinger. Hvad tænker du om den kritik?

- Jeg tror ikke, at det er rigtigt. Jeg kan sige så meget, at den risikovurdering, der kan eller skal laves, ikke beror på, om man vinder eller taber. Jeg kan dog ikke sige, om der er nogle spiludbydere, som gør det forkert. Det kan godt være, der er det. 

- Som udgangspunkt skal kravet om ekstra dokumentation bero på aktiviteten, og om der kan være andre mistænkelige forhold, der gør, at spiludbyderen er nødsaget til at få yderligere oplysninger fra spilleren. Så der er ikke noget mærkeligt i, at spiludbyderne gør det (beder om yderligere dokumentation fra spillerne, red.). Om der så er nogle, der gør det forkert, det kan jeg selvfølgelig ikke sige. 

Men spiludbyderne er ikke mere forpligtede til at bede om ekstra dokumentation i vindende perioder eller ved udbetalingsanmodninger end ved tabende perioder eller indbetalinger?

- Nej, det går ikke ud på, om du vinder eller taber. Det går ud på din aktivitet, og hvor meget der spilles for. Der er ikke noget i loven, der siger, at det skal forekomme i højere eller mindre grad, når man vinder eller taber. 

Tror du, at der er håb for, at spillerne en dag kan blive verificeret en gang for alle og derefter slippe for at skulle fremvise yderligere dokumentation?

- Nej, det tror jeg ikke. Hvidvaskloven kræver en løbende overvågning af spilleren samt en fornyelse af de allerede-eksisterende informationer engang imellem. Spiludbyderne skal bede om disse informationer indimellem, hvis omfanget (af spillet, red.) har et niveau, som gør, at man er nødt til at spørge efter det. Men nej, der er ingen krav om, at det skal være i forbindelse med hverken vindende eller tabende perioder eller udbetalinger eller indbetalinger. 

Kan eller vil I i Spillebranchen gøre noget for, at spiludbyderne i jeres organisation vil udføre det, som vi kan kalde for "en fair form for kontrol" af spillernes identitet? Forstået på den måde, at spillerne ikke vil føle sig chikanerede ved primært at blive opkrævet disse dokumenter i vindende perioder eller i forbindelse med udbetalinger?

- Spiludbyderne er, som jeg tidligere har nævnt, reguleret af hvidvasklovens regler. Det er klart, at disse regler skal overholdes. Det vil altid være Spillebranchens holdning og budskab til medlemmerne, at alle love og regler skal overholdes. 

- Jeg ved, at Spillemyndigheden har stor fokus på netop dette regelsæt. Hvis der skulle være en spiludbyder, der ikke overholder reglerne, vil jeg foreslå, at spilleren klager til Spillemyndigheden.

Som du kan læse i den første artikel i denne miniartikelserie, så opfordrede Jan Madsen fra Spillemyndigheden til, at man kontakter dem, hvis man kommer ud for, at en spiludbyder bevidst forsøger at chikanere i forbindelse med en udbetaling. Dette eksempelvis ved at trække den i langdrag via en overflod af dokumentationskrav. 

Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte BetXpert på [email protected] Så vil vi kontakte den pågældende bookmaker og/eller Spillemyndigheden. 

Vær dog opmærksom på, at Spillemyndigheden ikke har bemyndigelse til at behandle konkrete sager. Her vil du i stedet være henvist til Center for Klageløsning. Sagens kerne skal dog minimum have en værdi af 1.050 kroner.