BetXpert har undersøgt, hvornår spiludbyderne kan eller skal bede om dokumentation fra spillerne. 

OBS: Dette er første artikel i en artikelserie på i alt to artikler. Du kan læse artikel to her.

Gennem årene har flere brugere her på BetXpert klaget over spiludbydernes hang til at bede om dokumentation. Det kan være helt ny af slagsen, eller det kan være en genverificering af tidligere dokumentation.

Debatten blussede op igen, da vi her på BetXpert den 11. januar bragte en artikel om, at den svenske forbrugerombudsmand havde løftet pegefingeren overfor de svenske spiludbydere. Kritikken i kommentarsporet gik ikke mindst på, at bookmakerne er særligt ivrige med at kræve dokumentation ved udbetalinger og/eller i vindende perioder. Dette alt imens der samtidig er frit slag til at indbetale og tabe alt det, man vil, uden der bliver stillet krav til dokumentation. 

I forlængelse af artiklen og ikke mindst debatten, som fulgte med den, satte BetXpert sig for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Hvornår kan eller skal spiludbyderne kræve af spilleren, at han verificerer eller genverificerer sin identitet? 

Vi kom omkring bekendtgørelsen for online væddemål, Spillemyndigheden, Unibets pressechef, SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) og ikke mindst den administrerende direktør for Spillebranchen.

Spiludbyderne skal indhente informationer ved tvivl

Vi kontaktede Jan Madsen, kontorchef for Væddemål, Onlinekasino og Markedsanalyse hos Spillemyndigheden, for at høre, om han kunne gøre os klogere. 

Først og fremmest vil vi redegøre for, hvilke spørgsmål vi stillede Jan Madsen og Spillemyndigheden. Vi satte ham selvfølgelig først ind i sagen angående kritikken af dokumentation ved udbetalinger og vindende perioder kontra mangel på samme ved indbetalinger og tabende perioder. 

Herefter oplistede vi disse tre spørgsmål:

1) Har spiludbyderne noget at læne sig op ad her rent lovmæssigt? Jeg mener, er de forpligtet til at gøre dette/være mere omhyggelig ved dokumentation for udbetaling end ved indbetaling? 

2) Er de mere forpligtede til at være sikker på, at spilleren er, hvem han udgiver sig for at være, når han vinder penge, fremfor når han taber penge?

3) Såfremt svaret er "nej" til de ovenstående spørgsmål, har du så et bud på, hvorfor spillerne oplever denne forskel på indbetalinger/udbetalinger og tabende/vindende perioder?

Jan Madsen henviste i sit svar til bekendtgørelsen for online væddemål, bekendtgørelsen for onlinekasino og hvidvaskloven. Her fremgår det ifølge Jan Madsen, at:

”…(…)… der ved oprettelse af en spilkonto skal indhentes identitetsoplysninger på spilleren. Det følger af bekendtgørelser om henholdsvis online væddemål og onlinekasino, at legitimationsproceduren skal afsluttes senest inden udførelse af den første indbetaling, jf. dog undtagelsen om midlertidig konto (§ 2 og 6 i bekendtgørelsen for online væddemål, red.), hvor tilladelsesindehaver kan vente op til 30 dage med at kontrollere identitetsoplysningen, medmindre spilleren forinden de 30 dage indbetaler mere end 10.000 kroner eller ønsker at udbetale penge fra spilkontoen.”

Så vidt så godt. Det er dog næppe disse første 30 dage, hvor man eventuelt har en midlertidig konto, der tegner sig for hovedparten af problemerne.

Jan Madsen skriver videre til BetXpert:

”Det følger af begge bekendtgørelser, at tilladelsesindehaveren skal bede om ny legitimation, hvis der opstår tvivl om rigtigheden af de tidligere indhentede oplysninger.”

BetXpert havde ingen grund til ikke at tage Jans Madsens ord for gode varer. Alligevel dobbelttjekkede vi og kan konstatere, at det står i §6 stk. 6 i bekendtgørelsen for online væddemål såvel som i bekendtgørelsen for onlinekasino. Der står imidlertid intet om, at særlige kriterier skal være opfyldt, før spiludbyderen kan bede om dette. Ergo må vi gå ud fra, at spiludbyderen kan bede om dokumentation fra spilleren forgodtbefindende. 

Ingen lov om mere dokumentation ved udbetaling eller vindende perioder

Det er imidlertid ikke kun ved tvivlssituationer, at spiludbyderne skal indhente dokumentation fra spillerne. Det skal de gøre løbende uanset hvad, skriver Jan Madsen.

”Der er et krav i hvidvaskloven om, at en tilladelsesindehaver løbende ajourfører dokumentationen samt overvåger en spiller i forhold til transaktioner og adfærd i øvrigt. Overvågningen skal sikre, at kundens adfærd er i overensstemmelse med spillerens forretningsprofil. Hvis dette ikke er tilfældet, skal tilladelsesindehaver sikre tilstrækkelig dokumentation for, at spillerens adfærd ikke kan skyldes et ønske om hvidvask. Yderligere dokumentation kan fx ske ved at undersøge, hvor spillerens midler stammer fra."

"Det er en konkret vurdering, hvornår der er tale om tilstrækkelig kontrol af kundens identitetsoplysninger. Der må i den konkrete situation ikke være anledning til tvivl om, at spilleren er den person, denne udgiver sig for at være.”

Ovenstående kan tolkes, som om at spiludbyderne til enhver tid kan bede om dokumentation fra spilleren – dette med den påstand eller grundlag, at de blot vil leve op til kravene i hvidvaskloven. 

Jan Madsen pointerer dog, at der ikke står nogle steder i hvidvaskloven om, at disse dokumentindsamlinger skal foregå i forbindelse med udbetalinger eller vindende perioder. 

"Det er ikke reguleret, hvorvidt supplerende materiale skal indhentes i forbindelse med ind- eller udbetaling, men blot et krav om, at det er tilladelsesindehaverens ansvar at sikre tilstrækkelig dokumentation, og at tilladelsesindehaveren skal kunne godtgøre overfor Spillemyndigheden, at kendskabet til spilleren er tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.”

Jan Madsen slutter af med at skrive til BetXpert, at hvis man oplever eller fornemmer, at en spiludbyder bevidst forsøger at chikanere ved at undgå en udbetaling eller trække den i langdrag med krav om dokumentation, så er man velkommen til at kontakte Spillemyndigheden.

Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os her på BetXpert. Skriv da til [email protected] Så vil vi kontakte Spillemyndigheden og/eller den pågældende spiludbyder. 

Det lyder dog videre fra Jan Madsen, at Spillemyndigheden ikke har bemyndigelse til at behandle konkrete sager mellem en spiller og en spiludbyder. Her er man i stedet henvist til Center for Klageløsning. Sagens kerne skal dog minimum have en værdi af 1.050 kroner. 

SØIK: "Vi har delt bøder ud til spiludbyderne"

Spillemyndigheden har ikke hjemmel til at udstede økonomiske bøder til spiludbyderne. Det har SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) til gengæld. Det er ikke mindst SØIK, der kan dele bøder ud, hvis spiludbyderne ikke overholder reglerne i hvidvaskloven, som Jan Madsen var inde på. 

Derfor kontaktede BetXpert SØIK, som ville have vores spørgsmål på skrift. De så således ud:

1) Hvorfor er det vigtigt, at bookmakerne går så meget op i hele tiden at (gen)verificere spillernes identitet? 

2) Kan man ikke bare blive verificeret/godkendt én gang, og så slipper man for at gøre det igen i fremtiden? (Man logger jo trods alt ind via NemID, og så kan man gøre det lovpligtigt også at gøre dette fra mobiltelefonen).

3) Hvor store bøder kan SØIK dele ud? Og har I allerede gjort det ifm., at en spiludbyder ikke har overholdt reglerne i det fjerde hvidvaskdirektiv? Hvilke(n) spiludbyder(e) har I gjort det ved?

4) Gør bookmakerne ret i hovedsageligt at bede om ekstra dokumentation fra spillerne i deres vindende perioder/ved udbetalinger fremfor tabende perioder/ved indbetalinger?

Vi fik svar på e-mail fra Jens Fuglsang Edelholt, som er presserådgiver hos SØIK. Han skrev således:

”Jeg kan oplyse, at SØIK har udstedt nogle bøder til spiludbydere gennem årene. Hvilke, der er tale om, oplyser vi ikke. En bødes størrelse afhænger af sagens konkrete omstændigheder. Dine andre spørgsmål tænker jeg, at Spillemyndigheden – eller evt. spiludbydernes brancheforening – kan svare på.”

I en artikel, der udkommer i morgen, fredag, her på BetXpert, kan du læse om, hvad Unibets pressechef, Per Marxen, og Spillebranchens administrerende direktør, Morten Rønde, havde at sige til kritikken.