Den svenske forbrugerombudsmand har gennemgået regler og vilkår hos 13 forskellige spiludbydere med svensk spilletilladelse. Her er der fundet en række fejl og mangler, der bedes rettes op på hurtigst muligt. 

Mange danske spillere har brokket sig over det gennem tiden – ikke mindst her på BetXpert: Spiludbydernes regler og vilkår kan være både kringlede at forstå og kan til tider virke urimelige. Disse regler og vilkår bliver også af og til også refereret til som T&C, som står for ”Terms & Conditions”. 

I slutningen af 2020 gennemgik myndigheden bag forbrugerombudsmanden, Konsumentvirket, disse T&C hos 13 forskellige spiludbydere med svensk spilletilladelse. Der var bestemt ikke kun lutter ros og skulderklap til spiludbyderne. 

Urimelige krav om dokumentation

rapporten fra Konsumentvirket fremgår det blandt andet, at seks ud af 13 spiludbydere har sat begrænsninger på spillernes muligheder for at foretage udbetalinger. Tre spiludbydere har eksempelvis en ugentlig begrænsning på, hvor meget der kan udbetales. 

Yderligere to selskaber har en regel om, at man skal bekræfte sin identitet via dokumentation, hver gang man ønsker at lave udbetalinger på over henholdsvis 18.000 og 20.000 svenske kroner, svarende til cirka 13.300 og 14.700 danske kroner. 

Herudover forbeholder flere af firmaerne sig retten til helt selv at bestemme, om de vil udbetale en spillers vundne penge, hvis og såfremt spilleren ikke overholder reglerne. Fælles for reglerne herom er imidlertid, at de er meget uklare. 

Ovenstående regler og vilkår finder Konsumentvirket for urimelige, da forbrugerne ikke har en fair chance for at vurdere, hvornår de måtte træde ved siden af. Derfor skal spiludbyderne bestræbe sig på at have klare og ikke-tvetydige formuleringer i deres regler og vilkår. 

Konsumentvirket mener også, at det er urimeligt, at spiludbyderne igen beder om dokumentation ved udbetalinger. Virksomhederne bør slet og ret være gode nok til at sikre sig ordentlig dokumentation, da spilleren i sin tid indbetalte penge. 

Myndigheden ser det derfor mest af alt som et kneb til at vanskeliggøre og/eller forsinke processen om en udbetaling. Man mener derfor, at forbrugeren er mest retfærdig stillet ved, at der er ens krav om dokumentation for ind- og udbetalinger. Eller sagt med andre ord: Når først spiludbyderne har sagt god for, at du må indbetale, skal de ikke pludselig have en masse ekstra dokumentation, når du vinder og vil udbetale dine penge. 

Klagesager skal behandles efter svensk lov

Konsumentvirket fandt også, at flere af spiludbyderne mente, at loven, hvorfra spiludbyderen var lokaliseret rent geografisk, var gældende i tilfælde af eksempelvis klagesager. 

Dette strider dog imod EU-lovgivningen, som dikterer, at forbrugerklagesager skal løses i ”landet, hvor forbrugeren bor til dagligt”. Derfor har Konsumentvirket anbefalet operatørerne, at de fremover gør det klart og tydeligt for spillerne, at de spiller under beskyttelse af den svenske lov. 

Krav om skriftlige klager er i strid med loven

I rapporten fremgår det, at ti ud af 13 spilleselskaber stiller krav til, hvordan en eventuel klagesag skal indgives. Heraf har de fleste et krav om, at klager skal indgives via skrift, som regel på e-mail eller andre elektroniske kanaler. I et enkelt tilfælde var der ingen formelle krav, men i stedet uklare kontaktoplysninger med et ufuldstændigt telefonnummer til spiludbyderen. 

Herudover havde størstedelen af virksomhederne krav til, hvilke oplysninger der skulle være i en klage, før den kunne godkendes. En mangel på disse oplysninger kan resultere i, at firmaet forbeholder sig retten til ikke at behandle sagen, eller at svartiden kan blive forsinket. 

Ydermere havde et par af spiludbyderne et krav om, at forbrugeren skulle indgive sin klage indenfor en bestemt tidsperiode, efter at transaktionen eller spillerunden var afsluttet. 

Marknadsdomstolen (MD), der behandler konkurrence- og markedsføringssager og sager om forbrugerbeskyttelse, finder det imidlertid lovstridigt, at klager partout skal indgives skriftligt. Herudover finder MD også, at man ikke kan pålægge forbrugeren, at klager skal indeholde særlige formaliteter. 

På baggrund af ovenstående gør Konsumentvirket det klart, at spiludbyderne ikke kan stille krav til, hvordan en klage skal udformes. Det vil omvendt være helt i orden at komme med nogle anbefalinger. Hertil kommer, at virksomhederne ikke kan stille krav til, hvilke oplysninger der skal gives, for at en klage kan behandles. I stedet anbefales det, at virksomhederne giver gode råd til forbrugeren, så han kan komme med oplysninger, der vil lette sagsbehandlingen.

Slutteligt findes det i visse tilfælde urimeligt, at forbrugeren skal indgive sin klage indenfor et forudbestemt tidsinterval, efter at en transaktion eller en spillerunde er afsluttet. Her kan der i nogle sager foretages en individuel vurdering fra Konsumentvirkets side. 

Ændrer T&C efter forgodtbefindende – forbrugerombudsmanden advarer spilleudbyderne

Forbrugerombudsmanden fandt desuden, at flere spiludbydere ændrer deres T&C, som det passer dem. Dette uden at give gyldige grunde herfor. Flere at udbyderne adviserede end ikke deres kunder om disse ændringer. 

Forbrugerombudsmanden har forelagt resultaterne fra rapporten for alle spilleselskaber med spilletilladelse i Sverige. Herudover har de advaret om sanktioner, om der ikke rettes op på de mange fejl og mangler. 

Spelinspektionen, der er Sveriges svar på Spillemyndigheden, har rådet alle spilleudbyderne til at tage kritikpunkterne i rapporten alvorligt. Ellers kan det i yderste tilfælde betyde, at man som spiludbyder mister sin spilletilladelse.

En varm kartoffel i Danmark

BetXpert ville finde ud af, om det i Danmark også er forbrugerombudsmanden, som potentielt set skal gennemgå T&C hos spiludbyderne med dansk spilletilladelse – og om dette nogensinde er blevet gjort og i så fald hvornår.  

Derfor kontaktede vi presseafdelingen hos forbrugerombudsmanden. Her fik vi at vide, at dette er en sag for Spillemyndigheden. Derfor tog vi kontakt til Spillemyndigheden, hvor vi fik følgende svar på e-mail fra Jan Madsen, kontorchef for Væddemål, Onlinekasino og Markedsanalyse:

"Det korte svar er, at en spiludbyders regler og vilkår er et forbrugerretligt spørgsmål og er derfor i udgangspunktet udenfor Spillemyndighedens ressortområde. 

I spillelovgivningen er der dog en række konkrete regler og vilkår, som spiludbyderne naturligvis er forpligtiget til at opfylde, fx at en spiller skal have 60 dage til at opfylde regler og vilkår tilknyttet en salgsfremmende foranstaltning. Disse regler fører Spillemyndigheden løbende tilsyn med. 

Hvis Spillemyndigheden bliver bekendt med mulige overtrædelser, som omhandler spil, men som ikke er omfattet af spillelovgivningen, henvises sagen til rette myndighed til eventuel videre behandling."

Indrømmet; vi blev måske ikke meget klogere af, hvad der er op og ned i Danmark, ud fra ovenstående. Det betyder dog ikke, at sagen nødvendigvis ender her. BetXpert opfordrer jer brugere til at skrive her i kommentarfeltet og/eller på [email protected], hvis I har oplevet eller fundet ting i spiludbydernes T&C, som vi bør undersøge nærmere.  

Så vil vi igen tage kontakt til forbrugerombudsmanden, Spillemyndigheden, eller hvem der nu findes relevant. 

Til sidst skal det nævnes, at man naturligvis ikke altid kan sætte svensk og dansk lovgivning op mod hinanden 1:1. Derfor er nogle af de fejl og mangler, som er fremhævet i artiklen her, muligvis ikke i strid med dansk lovgivning.