Spillemyndighedens opgørelser over det danske spilmarked fra 2019 viser, at der fra 2018 til 2019 er sket et mindre fald i det ugentlige spilforbrug per dansker over 18 år. Det er første gang i seks år, at forbruget ikke er stigende.

Siden det danske spilmarked blev delvist liberaliseret i 2012, har danskernes gennemsnitlige spilforbrug generelt været stigende. I 2018 brugte den gennemsnitlige dansker over 18 år cirka 40,7 kroner på spil om ugen, og i 2019 var tallet 40,4 kroner i 2019-priser. Der er således ikke tale om noget stort fald, men det bryder med en tendens til et stigende spilforbrug, som har kendetegnet spilmarkedet over de senere år. Til sammenligning blev der brugt godt 34 kroner om ugen i 2012 i 2019-priser.

Ovenstående skriver Spillemyndigheden i en pressemeddelelse, som BetXpert har fået eksklusiv indsigt i. 

Jan Madsen, fungerende direktør i Spillemyndigheden, tør dog ikke spå om, hvorvidt det er en tendens, som vil fortsætte.

”Det er interessant, at vi for første gang i seks år ser et fald i det gennemsnitlige spilforbrug i Danmark. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det er en udvikling, der vil fortsætte på længere sigt.” 

Det gennemsnitlige spilforbrug er det beløb, der er tilbage, når indskuddet i spillet fratrækkes gevinsterne. Beløbet er udtryk for spillernes tab og betegnes som bruttospilleindtægten (BSI).

Største fald i de landbaserede spil

Faldet ses især på det landbaserede område, som blandt andet tæller spil på fysiske spilleautomater og kasinoer. Også væddemålsområdet, som ellers siden 2012 har oplevet en markant vækst, har haft et mindre fald fra 2018 til 2019. Trods en fortsat stigning på onlinekasino har det dog ikke opvejet et fald i det gennemsnitlige spilforbrug. 

Spillemyndigheden overvåger løbende udviklingen på spilmarkedet og udgiver kvartalsvise statistikker, som kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside.

”Det er en af Spillemyndighedens kerneopgaver at følge udviklingen på de forskellige spilområder. Viden om udviklingen på spilmarkedet er essentiel for Spillemyndigheden, da det viser, hvor spilmarkedet er på vej hen og kan blandt andet bruges til at udvikle indsatser indenfor ansvarligt spil,” siger Jan Madsen.  

Spillemyndigheden forventer, at kvartalsstatistikken for 3. kvartal 2020 vil være tilgængelig i midten af november. 

Du kan finde flere dybdegående tal og statistikker om spilmarkedet på Spillemyndighedens hjemmeside.