Det er ikke korrekt, at næsten en halv million danskere er spilafhængighed og den opsigtsvækkende rapport fra Spillemyndigheden er blevet fejlfortolket. Det mener i hvert fald Spilbranchens direktør Morten Rønde og Anders Mørup fra Bet25. Men har de ret i kritikken?

Spillemyndigheden udsendte i maj 2022 en rapport, der viste, at næsten 500.000 danskere har pengespilsproblemer. Det skabte store overskrifter i pressen og debat om tiltag for at begrænse spilafhængigheden, da det er sket en fordobling i tallene siden seneste undersøgelse i 2016.

Rapporten sendte skatteminister Jeppe Bruus (S) i arbejdstøjet og Regeringen præsenterede en række forslag, der bl.a skulle begrænse omfanget af spilreklamer. Det er endnu ikke vedtaget, men forligskredsen er netop indkaldt til nye forhandlinger om regulering af det danske spillemarked.

Hos Spillebranchen og Bet25 stiller man nu spørgsmål ved tallene og fortolkningen af Spillemyndighedens rapport.
Til mediet Markedsføring har Spilbranchens direktør, Morten Rønde udtalt:

"Den historie – at der er næsten 500.000 danskere, der har spilafhængighedsproblemer – den er simpelthen ikke korrekt. Det er en fortolkning af undersøgelserne, som i virkeligheden siger, at man har en forhøjet risiko for at på et tidspunkt at udvikle spilproblemer. Den siger ikke, at man har spilleproblemer. Så der er lavet et spin på undersøgelsen, så den ikke er rimelig og retvisende."

Det synspunkt støttes op af Anders Mørup, der er CMO hos den danske spiludbyder Bet25. Til artiklen i Markedsføring giver han udtryk for, at undersøgelsen ikke er valid:

- "Man får et indtryk af, at der er 500.000 ludomaner i Danmark, og sådan forholder det sig jo slet ikke."

Modsat konklusionen i Spillemyndighedens rapport, så kan man på Spillebranchens hjemmeside læse, at der tværtimod er sket en positiv udvikling i antallet af spilafhængige i Danmark.

- screenshot fra Spillebranchens hjemmeside.

Er der en halv million spilafhængige i Danmark?

Så der er uenighed om tallene, men hvem har ret; Spillemyndigheden eller Spillebranchen og Anders Mørup fra Bet25?

Man kan godt forstå, at Morten Rønde og Anders Mørup begge kommer på banen i debatten. Der er lagt op til yderligere stramninger og regulering fra politisk side, som vil ramme spiludbyderne ret markant. Særligt et forbud mod spilreklamer eller indførelse af tabsgrænse på tværs af alle spiludbydere vil kunne mærkes på spiludbydernes bundlinje.

Så som interesseorganisation er Spillebranchen nødt til at komme frem med deres synspunkter. Enkelte politiske partier og f.eks Center for Ludomani har også benyttet Spillemyndighedens rapport for at presse på for deres mærkesager, så et modsvar er ikke overraskende.

Spillemyndigheden har en del af ansvaret, da der ikke er en klar opdeling mellem ´spilproblemer´ og ´spilafhængighed´. Der er meget stor forskel og man kan godt have oplevet spilproblemer uden at lide af afhængighed. 

Spillemyndigheden medvirker til, at begreberne bliver rodet sammen i debatten ved ikke at være tydelig med præsentation af rapportens resultater.

Til Markedsføring har Spillemyndigheden påpeget: 

"- Den målemetode, der er brugt, er det validerede screeningsredskab ”Problem Gambling Severity Index” (PGSI). Det er valgt for at kunne sammenligne udbredelsen af pengespilsproblemer i 2021 med udbredelsen i 2016, hvor man også benyttede PGSI-redskabet. Det bruges desuden i lignende undersøgelser i andre lande."

TextDescription automatically generated

- screenshot fra Spillemyndighedens pressemeddelelse

Ludomani er en alvorlig psykisk lidelse og det er til den friske side at komme med en udmelding om omfanget af spilafhængighed på baggrund af svar i et spørgeskema. Så Morten Rønde og Anders Mørup har bestemt en vigtig pointe om fortolkningen.

Men rapportens resultater er så opsigtsvækkende og udviklingen så tydeligt, at det står klart, at der skal sættes ind med yderligere tiltag fra politisk side.

Så samtidig med kritik skulle Spillebranchen og Bet25 komme nærmere ind på deres bud på, hvad spiludbyderne vil gøre for at begrænse antallet af danskere, der ender med at have spilproblemer. På Spillebranchens hjemmeside kan man læse, hvordan de vil sikre en sund spilkultur.

De 9 spørgsmål i Spillemyndighedens undersøgelse

Hvis du tænker på de sidste 12 måneder

1) Hvor ofte har du spillet for mere, end du havde råd til at tabe?

2) Hvor ofte har du været nødt til at spille for større beløb for at opnå den samme spændingsfølelse? 

3) Hvor ofte er du vendt tilbage en anden dag for at forsøge at vinde de penge tilbage, du tidligere har tabt?

4) Hvor ofte har du lånt penge eller solgt noget for at skaffe penge til at spille for? 

5) Hvor ofte har du følt, at du måske har et spilproblem?

6) Hvor ofte har din spiladfærd givet dig helbredsmæssige problemer, herunder stress eller angst? 

7) Hvor ofte har andre kritiseret dig for din spilleadfærd eller fortalt dig, at du har et spilleproblem (ift. pengespil, ikke computerspil/gaming), uanset om du selv syntes det var rigtigt? 

8) Hvor ofte har din spiladfærd ledt til økonomiske problemer for dig selv eller din husstand?

9) Hvor ofte har du følt dig skyldig over den måde, du spiller på eller det, der sker, når du spiller?

Svarmulighederne er ”aldrig” (0 point), ”nogle gange” (1 point), ”for det meste” (2 point) og ”næsten altid” (3 point).

Man kan dermed få et resultat på mellem 0 og 27 point. Kun ved 0 point vil du blive vurderet til ikke at have spilproblemer.

Baseret på svarene bliver de adspurgte inddelt i kategorier.

0 point = Ingen pengespilsproblemer
1-2 point = Lavt niveau af pengespilsproblemer
3-7 point = Moderate pengespilsproblemer
8+ point =  Alvorlige pengespilsproblemer

Rapporten viste at 6,5 pct. af de adspurgte voksne danskere (18 - 79 år) havde et lavt niveau af pengespilsproblemer, mens 3,7 pct. havde moderate pengespilsproblemer og andelen med alvorlige pengespilsproblemer er 0,67 pct.

Sådan foregik undersøgelsen - voksne danskere med spilproblemer

Der blev tilfældigt udvalgt 10.000 voksne danskere til at deltage og de fik spørgeskemaet tilsendt via e-boks. Dette blev foretaget af Rambøll  Management Consulting i perioden mellem 2. juni 2021 og december 2021.

Der kom i alt 3.861 gennemførte besvarelser (sammenlignet med 6.180 gennemførte besvarelser i 2016). At der er så stor forskel på svarprocent kan give større usikkerhed og Rambøll tilbød en voucher på 50 kroner mod afslutningen af perioden for at øge svarprocenten. 

Ser vi på gruppen uden pengespilproblemer, så består den af i alt 3441 deltagere, der fik 0 point i deres svar, mens i alt 420 deltagere fik mindst 1 point for besvarelserne af de 9 spørgsmål.

Der er ca. 5 millioner danskere mellem 18 år og 79 år, så med udgangspunkt i de 420 deltagere med mindst 1 point kommer undersøgelsen frem til, at næsten 500.000 danskere har pengespilsproblemer.

Har du spilproblemer? Her kan du få hjælp

Har du mistet kontrollen med dit spil, kan du enten udelukke dig midlertidigt eller permanent hos Spillemyndighedens ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere).

Du kan også kontakte hjælpelinjen StopSpillet via chat eller på 70 22 28 25 samt Center for Ludomani på 78 79 23 05.

Derudover findes der på borger.dk en guide til mulighederne for hjælp i de enkelte kommuner