Skatteministeren afviste i dag at rette sig efter kendelse ved EF-domstolen.

For få uger siden slog EF-domstolen fast, at et land ikke må opretholde et spillemonopol, hvis monopolet samtidig opmuntrer indbyggerne til at spille for at få indtægter til statskassen. Set i lyset af, at Dansk Tipstjeneste er en af Danmarks største annoncører, burde der ikke være nogen tvivl om, at monopolet er ulovligt. Alligevel afviste skatteminister Svend Erik Hovmand i dag på et samråd, at den pågældende Gambelli-sag har betydning for Danmark. Bookmakeren Unibet* er overrasket over, at skatteministeren tør se bort fra Gambelli-sagen.

- Vi er skuffede og overrasket over, at regeringen ikke vil revidere den danske spillelovgivning efter kendelsen i Gambelli-sagen. Vi havde håbet, at der ville blive fundet en politisk løsning, da vi er overbevist om, at kendelsen har vist, at den danske spillelovgivning er i strid med EU-lovgivningen, og at Unibet* derfor har ret til at markedsføre sig i Danmark uanset, hvad politikerne end måtte mene, siger Pontus Lesse, som er adm. direktør hos Unibet*.

Så snart det praktisk er muligt vil Unibet* begynde at markedsføre sig i Danmark. Samtidig vil selskabet undersøge mulighederne for at indbringe sagen for domstolene. I Sverige har Unibet* allerede stævnet den svenske stat. Et tilsvarende træk forventes i Danmark.

- Unibet* er et fuldt ud lovligt selskab, der opererer under licens i et andet EU-land, nemlig England. Der er intet belæg for at sige, at det vil udgøre nogen fare for de danske forbrugere, hvis Unibet* får lov til at markedsføre de samme services i Danmark som Dansk Tipstjeneste på de samme betingelser. Forbrugerbeskyttelse er altså også på dagsordenen i England, siger Pontus Lesse.

Bedre vilkår for idrætsklubber og foreninger, øgede annonceindtægter til en i forvejen trængt presse, bedre produkter og bedre statslig styring af hele spillemarkedet, er blot nogle af de positive effekter, som Unibet* vurderer en liberalisering vil kunne give:

- Vi er overbeviste om, at Folketinget her misser en oplagt mulighed for at revidere spillelovgivningen, så udenlandske spillevirksomheder får mulighed for at etablere sig i Danmark og skabe arbejdspladser og ekstra skatteindtægter, der kan gå til gode formål. De totale indtægter til idrætten kan blive meget større, når flere spillevirksomheder får mulighed for at støtte op om idrætslivet, slutter Pontus Lesse.