Socialdemokratiet åbner en dør på klem for at gøre limitering til en del af de kommende ændringer i spilleloven, som forventes gennemført ved årsskiftet. Dansk Folkeparti og Radikale Venstre erklærer sig på forskellig vis enig.

Det helt store fokus i den aftale om ændringer i spilleloven, som syv ud af ni partiers skatteordførere blev enige om i slutningen af juni, var på ludomani og spilafhængighed.

Dermed blev der i aftalen ikke umiddelbart plads til limitering. Aftalen er første skridt på vejen mod en endelig ændring af loven, som ventes at træde i kraft ved årsskiftet. I løbet af efteråret bliver aftalen til et lovforslag, der skal bearbejdes og i høring. 

Og i efterårets forhandlings- og høringsprocesser er det ikke umuligt, at limitering alligevel kan komme på dagsordenen. Det oplyser Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, til BetXpert.

"Det politiske fokus har i denne omgang helt klart været at få et mere ansvarligt spillemarked og mindske ludomani og en række af de problemer, der er på spillemarkedet. Men jeg er opmærksom på, at der er den her problemstilling omkring limitering," siger han og tilføjer:

"Loven er jo ikke ført igennem Folketinget endnu. Så det er muligt, at det også kan blive en del af den lov, der skal gennemføres, selvom det ikke kom på bordet i den politiske aftale. Men det vil kræve ministerens velvilje, hvis det skal komme med, inden loven bliver ført igennem. Og nu jeg er i kontakt med et medie, som er i kontakt med nogle af de mere flittige brugere af spillemarkedet, vil jeg gerne høre om flere eksempler på, at brugere er blevet limiteret. Det vil da styrke sagen, hvis man skal ændre på det. Hvis vi tager det op under en lovbehanding, vil det være nyttigt med eksempler."

Radikale og Dansk Folkeparti bakker op

Radikale Venstres skatteordfører, Andreas Steenberg, oplyser til BetXpert, at han ikke har været så meget inde i diskussionen om limitering, men at han umiddelbart er enig med Jesper Petersen.

Og skatteordfører hos Dansk Folkeparti, Dennis Flydtkjær, der tidligere har udtalt sig kritisk om bookmakernes brug af limitering, er åben for at se på problematikken på et ikke nærmere defineret senere tidspunkt.

"Vi har snakket lidt om, at det var lidt spøjst, at der var en del selskaber, hvor man bliver udelukket. Én fra et af de andre partier havde en bekendt, der var blevet udelukket fra at spille alle andre steder end hos Danske Spil. Men jeg kan ikke svare på, hvorfor det ikke er kommet med i aftalen. Men fordi vi har nogle gode elementer i den aftale, vi har lavet, kan vi jo godt kigge på dette problem senere," siger han.

Konservatives skatteordfører, Anders Johansson, har siden 20. juni været stedfortræder for erhvervsminister Rasmus Jarlov. På BetXperts spørgsmål svarer han, at han derfor ikke var en del af forhandlingerne, og ikke ved, hvad limitering er.

V: Limitering er ikke vores sag

Skatteordfører for Venstre, Louise Schack Elholm, kaldte overfor BetXpert i 2015 bookmakernes limitering for "bekymrende" og oplyste, at hun ville spørge den daværende skatteminister til bookmakernes limit-praksis. Men nu er der nye toner fra ordføreren.

"Limitering har ikke i forhandlingerne været vores sag, så jeg er ikke 100 % inde i det," siger hun og tilføjer på spørgsmålet om, hvad skatteministeren sagde i 2015.

"Jeg har spurgt ind til det, men mit indtryk er, at der ikke er de store problemer på området. Man kan jo ikke forhindre virksomhederne i at sige, at der er nogen kunder, de vil have i butikken, og andre, de ikke vil, men man kan godt sige, at det skal være på en fair måde. Og der har jeg ikke kunnet se, at der kan være noget at komme efter. Og der er mit indtryk også, at Spillemyndigheden er opmærksom på det." 

Hvad dækker det over, når du siger "at udelukke på en fair måde"?  
"Man kan godt have nogle generelle regler om, at folk maksimalt må have en bestemt sum, de må spille for. Man kan godt have nogle generelle regler. Jeg har spurgt ind til, om der er nogle problemer, som vi kan gøre noget ved, og jeg har fået det indtryk, at der allerede er fokus på det. Så derfor er vi ikke gået videre med det, men det er klart, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvad der sker, og hvis det viser sig, at det er et tiltagende problem, så er det selvfølgelig noget, vi skal have større opmærksomhed på. Men vi har faktisk spurgt ind til det, og der har det ikke været mit indtryk, at det var et voldsomt problem."

Spillemyndigheden oplyser til BetXpert, at den ikke i øjeblikket har noget igangværende arbejde specifikt med limitering. BetXpert har ligeledes spurgt ind til Forbrugerombudsmandens arbejde på området og afventer svar.