Der blev i dag afholdt møde i skatteudvalget, hvor nogle af punkterne på dagsordenen lagde op til en redegørelse fra skatteministeren vedr. Gambelli-dommen. Dem der havde håbet på indrømmelser blev dog slemt skuffede.

På samrådet afviste skatteministeren endnu en gang - som ved Gambelli-dommens offentliggørelse - at dommen får indflydelse på den danske tips- og lottolov. Dommen har iflg. ministeren ikke det fjerneste med den danske lov at gøre, hvorfor der ikke er nogen grund til at ændre loven.

De klare meldinger fra skatteministeren kommer selv om der blandt dokumentationen på udvalgsmødet blev forelagt redegørelser og vurderinger af dommen fra danske advokater, der alle peger i den modsatte retning. Nemlig at loven vitterligt bør ændres på nogle punkter som en direkte følge af Gambelli-dommen.

Med den manglende erkendelse fra lovens "opdragsgiver", bliver næste skridt i sagen, at EU´s kommisær for fri konkurrence, Fritz Bolkestein, vil sende en åbningsskrivelse til den danske stat om at den med tips- og lottoloven overtræder EU´s principper om varers fri bevægelighed.

Åbningsskrivelsen er under udarbejdelse, og vil sandsynligvis blive afsendt først i det nye år.