BetXpert har været i dialog med den ledende advokat i sagen om Onsidebettings konkursbo. Meldingen lyder, at han endnu ikke er sikker på, at spillerne får deres tilgodehavende. 

Den 13. april i år meddelte den danske spiludbyder Onsidebetting på dens hjemmeside, at den var gået konkurs. Dette grundet ”uforudsete omstændigheder”, stod der blandt andet i meddelelsen, som du kan se herunder. 

Billedet er et screenshot fra Onsidebetting.dk.

Konkursbegæringen efterlod en lang række af kunder med ophobende og frustrerende spørgsmål: 

  • Var de sikre på at få deres midler udbetalt? 
  • Hvornår vil de i så fald få dem udbetalt? 
  • Hvor mange af deres penge vil de få udbetalt? Kun de rede penge, som stod på spillekontoen? Hvad med langtidsvæddemål samt almindelige væddemål, som først blev afgjort efter konkursbegæringen? Ville de alle blive annulleret? Og vil det i så fald betyde, at spillerne får indskuddet tilbage?

BetXpert satte sig for at lede efter svarene på ovenstående spørgsmål. 

Ledende kurator: usikkerhed angående modregningsfri konto

BetXpert-redaktionen har været i kontakt med Preben Jakobsen, partner i advokatfirmaet Gorissen Federspiel og ledende kurator i Onsidebettings konkursbo, for at få svar på nogle af de mange presserende spørgsmål. 

Da konkursboet med Onsidebetting er uden fortilfælde i Danmark, er der nogle elementer, der er uvished om, og som skal stå sin store test. Dette gælder ikke mindst juraen angående den modregningsfri konto – en konto, der efter hensigten skal sikre, at spillerne altid får deres penge tilbage i tilfælde af netop en konkurs. Den præmis er Preben Jakobsen i første instans helt med på. 

- I udgangspunkt står spillernes penge på en såkaldt modregningsfri konto, hvilket er et krav i henhold til bekendtgørelsen.

- Kravet om den modregningsfri konto skal sikre, at der er tilstrækkeligt med midler til at betale spillerne tilbage i tilfælde af for eksempel konkurs. 

Én ting er dog, hvad der er hensigten med den modregningsfri konto og pengene herpå. Noget andet er, om loven og virkeligheden er noget andet.

- Jeg er ikke sikker på, man kan sige, at det direkte er spillernes penge. Jeg tror nærmere, man skal se den modregningsfri konto som en foranstaltning, der skal være med til at sikre, at selskabet til stadighed har de penge, der skal til, for at spillerne kan få deres penge igen. 

- Det præcise opgør og den præcise juridiske håndtering af pengene på den modregningsfri konto er vi ved at få afdækket nu – og så håber vi på, at vi snarest kan overføre penge til spillerne og øvrige kreditorer.

Når man læser bekendtgørelsen om online væddemål, ser det trods Preben Jakobsens mindre skepsis ikke ud til, at der er så meget at rafle om: 

§ 11. De midler, som spilleren har stående på spilkontoen, er betroede midler, der skal indestå på en modregningsfri konto i et pengeinstitut m.v., som holdes adskilt fra tilladelsesindehavers egne midler, og som kun tilladelsesindehaver har rådighed over. Midlerne fra kontoen kan kun udbetales til spilleren og må derfor ikke kunne anvendes til dækning af krav mod tilladelsesindehaver. Midlerne skal være sikret i tilfælde af insolvens m.v. hos tilladelsesindehaver.

Stk. 2. De midler, der står på den modregningsfri konto, skal til enhver tid mindst svare til det samlede beløb, der står på spillernes spilkonti.

Vi er dog nødt til at ryste raflebægeret lidt igen. BetXpert var tilbage i 2016 i kontakt med advokat Henrik Norsk Hoffmann, som har speciale i spil og har ageret rådgiver for nogle af de største bookmakere i branchen. Henrik Norsk Hoffmann mener ligesom Preben Jakobsen heller ikke, at loven angående den modregningsfri konto er så ligetil, som den ellers umiddelbart ser ud til at være.

- Hvis først en bookmaker går konkurs, er der ikke sikkerhed for, at kunderne får deres penge igen, og i hvert fald ikke dem alle sammen. 

Tidshorisont for udbetaling af midler: tre-fire uger; i bedste fald

Hvis og såfremt kuratorerne finder de påkrævede midler i konkursboet, går der endnu lidt, inden pengene bliver udbetalt.

Har du en tidshorisont på, hvornår spillerne i så fald kan forvente at se noget til deres penge?

- En tidshorisont, før vi er klar til at melde noget ud om den modregningsfri konto, og hvornår vi ser tilbagebetalingerne, er nok indenfor tre-fire uger. Og det er måske en kende optimistisk. 

Kuratoren kommer herefter ind på, at der er noget bureaukrati og jura i forbindelse med, at advokatfirmaet eventuelt skal lave udbetalinger til spillerne. 

- Vi skal have nogle oplysninger og data fra bankerne, så vi kan overføre de rigtige beløb til de rette spillere. 

- Herudover skal vi som nævnt have afklaret problemstillingen med den modregningsfri konto, og vi skal have skabt et overblik over, hvad der er af øvrige kreditorer. 

Forventer annullering af udestående væddemål

Der hersker desuden også fortsat usikkerhed om, hvad der kommer til at ske med de spil, som endnu ikke var afgjort, da Onsidebetting indgav konkursbegæringen. Dette gælder både for almindelige væddemål såsom 1X2 samt såkaldte langtidsvæddemål. 

Folk har langtidsvæddemål, som ikke er afgjort endnu, til at stå. Er du bekendt med, hvad der kommer til at ske med dem? Annulleres de alle sammen? 

- i udgangspunktet annulleres alle bets (også almindelige 1X2-bets og deslige, som ikke var afgjort inden konkursbegæringen, red.). 

 
Så i udgangspunkt annulleres spillene, og det beløb, som spillerne indskød på spillet, føres tilbage til spillerne? Det er vi enige om?
 
- Ja, det er i hvert fald arbejdstesen for nuværende. Og så håber vi som sagt, at konkursboet vil være i stand til at udbetale til spillerne, hvad de har til gode. 

Frank Pilantra om Spillemyndigheden: "Voldsomt skuffende"

Som nævnt i indledningen af denne artikel er der mange Onsidebetting-kunder, som har en masse spørgsmål angående deres indestående hos den nu konkursramte spiludbyder. Én af disse er tipredaktør her på BetXpert, Frank Pilantra. Spileksperten savner ikke mindst, at Spillemyndigheden har været synlige i sagen. 

- Det er ikke et uoverskueligt stort beløb, som jeg har stående på min konto, men det er godt nok uventet at stå i en position, hvor der absolut ingen hjælp eller information er at få fra nogle sider. I snart en måned har jeg stort set dagligt været inde på Spillemyndighedens side for at se, om de er kommet med en vejledning eller opdatering.

- Det er voldsomt skuffende, at der intet er kommet fra deres side efter den første store konkurs på det danske spillemarked. Det ændrer helt klart på min opfattelse af Spillemyndigheden, som skulle sikre et fair og reguleret marked. De kunne nemt have leveret generelle oplysninger uden at bryde deres tavshedspligt.

- Efter at være blevet bekendt med Preben Jakobsens udtalelser i denne artikel bekræfter det kun yderligere, at der er et stort arbejde med at sikre spillernes rettigheder og sikkerhed. Der bør ikke være den mindste tvivl om, at spillerne er sikret deres penge via den modregningsfri konto. Virkeligheden kan dog desværre muligvis vise sig at være en anden.

- Vi ser det også med den formodede annullering af alle åbne væddemål. Her ville jeg i stedet foreslå, at man eksempelvis sagde, at alle spil er gyldige frem til 1. juni, og at spil, der ikke er afgjort inden den dato, bliver annulleret.

BetXpert har i dag været i kontakt med Jan Madsen, kontorchef for Væddemål, Onlinekasino og Markedsanalyse hos Spillemyndigheden, for at stille ham spørgsmål om Spillemyndighedens rolle i sagen. Her forlyder det fra kontorchefen, at man hos Spillemyndighedens side ikke kan udtale sig om den konkrete sag. Han pointerer dog, at Spillemyndigheden som udgangspunkt kun tager del i sager, hvor der er tale om, at nogle regler og love ikke er blevet overholdt. 

Kort om ejerne af Onsidebetting

Onsidebetting gik online med deres hjemmeside den 16. oktober 2019. Budskabet fra de danske ejere var klart: De ville gøre det hele på en ny måde, nemlig ved at bruge så få penge som overhovedet muligt på marketing. 

Skeptikere mente imidlertid, at det var en umulig mission, det danske entourage af ejere havde kastet sig ud i. Det kunne ikke lade sig gøre at etablere sig i markedet uden at bruge en masse kroner på markedsføring, lød dommen. Om skeptikerne fik ret, eller om årsagen til konkursen skal findes andre steder, får vi ikke svar på her. 

Vi vil i stedet lige kort se på, hvem det egentlig var, der stod bag Onsidebetting.

Martin Storm Rasmussen
Skandalerne har suset om ørerne på forretningsmanden og hovedinvestoren i Onsidebetting, Martin Storm Rasmussen. Børsen kunne tilbage i marts berette, at Martin Storm Rasmussen og hans holdingselskab MSAC var blevet erklæret konkurs af Sø- og Handelsretten. 

Ved samme lejlighed blev forretningsmanden fjernet fra direktionen i 12 selskaber, heriblandt DK Gambling ApS. Tilbage stod et krav fra kreditorer på over 200 millioner kroner. 

Kuratorerne havde tilmed fundet mulige strafferetlige forhold, hvorfor hovedpersonen i sagen blev afhentet af politiet til afhøring selvsamme dag, konkursbehandlingen begyndte. Dette finder kurator Peter Wedel Ranch Krarup meget aparte, forklarer han til Børsen. 

- Det er særdeles usædvanligt, at man allerede første dag efter et par timers møde i en konkursbehandling finder anledning til at lave en indberetning til politiet, og at skyldneren bliver afhentet kort tid efter.

Jan Hellskou Fritzen
Jan Hellskou Fritzen fungerede som administrerende direktør i Onsidebetting. Spillebranchen var slet ikke ny for Jan, da han i næsten 12 år inden skabelsen af Onsidebetting havde arbejdet i forskellige stillinger i Spillemyndigheden. Blandt andet som ansvarlig for processen når nye spilleudbydere søgte om spilletilladelse i Danmark. 

Da BetXpert kontakter Jan i sidste uge, kan han ikke sige så meget andet, end at han i øjeblikket fungerer som en form for rådgiver i konkursboet.

- Jeg ved, at de (kuratorerne, red.) er i dialog med vores underleverandør og Spillemyndigheden, men hvor langt de er i processen i forhold til udbetaling, kan jeg ikke svare på.

- Jeg er sat ud på sidelinjen grundet konkursen, og jeg er sammen med selskabets øvrige ansatte selvfølgelig blevet opsagt med øjeblikkelig virkning,

- Jeg har derfor hverken handle- eller beslutningskompetence på det fremadrettede forløb, men fungerer alene i en rådgivende funktion i det omfang, kuratorerne efterspørger det.

Slutteligt pointerer den nu forhenværende administrerende direktør, at selskabet gør, hvad det kan for at agere så korrekt og ansvarligt som muligt i sagen. Dette blandt andet ved fortsat at opdatere den modregningsfri konto dagligt, som loven foreskriver det. 

Michael Brøndum Jensen
Den sidste medejer af Onsidebetting er Michael Brøndum Jensen. Heller ikke han var fremmed overfor spillebranchen, da han var med til at starte Onsidebetting. Michael har arbejdet hos Spillemyndigheden i mere end ti år og har desuden også en fortid som skatterevisor samt som specialkonsulent hos SKAT.

Michael Brøndum Jensen forlod bestyrelsen allerede tilbage i januar i år. 

BetXpert følger op på sagen

Der er stadig en del ubesvarede spørgsmål i sagen om konkursboet vedrørende Onsidebetting. Her på BetXpert har vi i sinde at følge sagen til dørs, og denne artikel er dermed formentlig blot den første af flere.