En masse spillere har for nylig mistet deres penge efter, at et managersite - blåstemplet af Spillemyndigheden - gik konkurs. Anerkendt advokat med speciale i spil tvivler på, at spillelovgivningen vil sikre kundernes penge, selv hvis en af de store bookmakere går konkurs. "Jeg har min tvivl om, om Spillemyndighedens fortolkning af loven vil række langt i internationale retssale."

Det er en ganske almindelig forårsdag i Danmarks næststørste by, Aarhus. Kalenderen viser 14. april og Skifteretten har netop taget det lille managersite Fanquants under konkursbehandling. Fanquants var et såkaldt puljespil, hvor man mod betaling kunne deltage i forskellige typer managerspil og sætte sit eget hold til fx fodbold-VM i Brasilien 2014.

Men nu var kassen tom. Indehaveren havde mistet sit livsværk og en masse deltagere deres penge.

Derudover var der ingen medier eller andre, der tog synderlig notits af Skifterettens helt rutinemæssige arbejde denne tirsdag i Aarhus.

Spillesitets endeligt kan dog vise sig at blive en ret interessant sag. Det er nemlig første gang en tilladelsesindehaver går konkurs siden liberaliseringen af spillemarkedet i 2012. Og er der ikke noget med, at Spillemyndigheden har til formål at udøve kontrol med bookmakere og managersites - som Fanquants - for at sikre spillernes rettigheder og ikke mindst beskytte kundernes indestående i tilfælde af konkurs?

Fanquants var blåstemplet af Spillemyndigheden og optrådte på deres hjemmeside som såkaldt tilladelsesindehaver. Efter tirsdag d. 14. april 2015 var Fanquants ikke længere at finde på den liste.

To forskellige typer tilladelser

Fanquants var gået konkurs, men hvordan stillede det så de folk, som havde penge i klemme hos udbyderen? Det spurgte Jacob sig selv om. Han havde et lille beløb på 150 kr. stående hos Fanquants, som han umiddelbart troede var sikret, da siden jo var godkendt og havde fået udstedt tilladelse af Spillemyndigheden.

(Jacob er et opdigtet navn, da han ønsker at optræde anonymt.)

Derfor undrede Jacob sig også, da han kort efter fik et brev fra kurator, hvor der stod, at der i "... konkursboet ikke forefindes midler ud over, hvad der medgår til dækning af de med konkursbehandlingen forbundne udgifter..."

Med andre ord: Der var ingen penge til Jacob.

"Nu var det jo kun et mindre beløb, men jeg blev alligevel noget overrasket over det brev fra kuratoren, for jeg troede faktisk, at jeg var dækket ind i forhold til spillelovgivningen," siger han til BetXpert.

Jacob tog derefter kontakt til Spillemyndigheden og spurgte, om han som spiller ikke var dækket ind?

Spillemyndigheden svarede ham, at de udsteder to typer tilladelser til væddemål; de store, fulde tilladelser, samt de indtægtsbegrænsede tilladelser.

De store tilladelser - som Unibet* og Spilnu.dk fx hører ind under - er omfattet af forskellige bekendtgørelser, herunder et krav om at udbyderen skal føre en såkaldt modregningsfri konto; en separat bankkonto som altid har et indestående, der mindst modsvarer alle kunders aktuelle indestående, og som skal afbalanceres en gang i døgnet. Formålet er at sikre, at spillerne altid har garanti for, at udbyderen rent faktisk har deres penge, fx i tilfælde af konkurs eller insolvens. 

Hvorvidt at spilleloven rent faktisk kan tolkes på den måde, vender vi tilbage til.

Indehavere af indtægtsbegrænsede tilladelser er derimod ikke underlagt krav om at føre en modregningsfri konto. Fanquants udbød deres managerspil under en indtægtsbegrænset tilladelse.

Indså pengene var tabte

Derfor altså brevet fra kurator om, at Jacob havde mistet sine penge.

Jacob spurgte efterfølgende Spillemyndigheden, om de kunne sige noget om, hvor han stod henne i rangordenen i rækken af kreditorer. Kom man fx først som spiller? Det gør man ikke, svarede Spillemyndigheden. Man må i stedet pænt stille sig op i rækken af kreditorer.

"... Dækningen af krav rettet mod konkursboet sker på baggrund af konkurslovens regler om konkursordenen, og det er konkursboet, der vurderer de enkelte kravs placering i konkursordenen," lød det.

Spillerne aldrig sikret mod konkurs

Det betyder altså, at hvis man spiller hos udbydere med indtægtsbegrænset tilladelse, som Fanquants, så skal man være klar over, at der ikke umiddelbart er nogen dækning i tilfælde af konkurs.

Men hvad så, hvis det i stedet var en udbyder med den fulde tilladelse, som fx Unibet* eller Spilnu.dk? Er man så sikker på at stå forrest i køen af kreditorer, hvis de skulle gå konkurs?

Sandsynligvis ikke, ifølge Henrik Norsk Hoffmann - advokat med speciale i spil, som blandt andet har erfaring som rådgiver og advokat for nogle af de største bookmakere i branchen.

"Hvis først en bookmaker går konkurs, er der ikke sikkerhed for at kunderne får deres penge igen, og i hvertfald ikke dem alle sammen," siger han.

Ingen går konkurs i weekenden

En af problemerne opstår nemlig ved den såkaldte afbalancering, der skal sikre, at den modregningsfri konto og spillernes indestående er lige store. Afbalanceringen skal ifølge Spillemyndighedens anbefalinger ske på samme tid én gang i døgnet - også i weekender og på helligdage. Og det skaber ifølge Henrik Norsk Hoffmann flere udfordringer. 

Der er nemlig ingen bookmakere, der går konkurs i weekenden alene af den grund, at retterne har lukket. Så hvis man afbalancerer kl. 16 om fredagen er der selvsagt langt til mandag.

Der kan altså potentielt gå op til 72 timer med spilletransaktioner siden den seneste regulering af den modregningsfri konto, og det kan skabe en stor difference i forhold til spillernes indestående.

"Der er jo en ret stor volumen hos bookmakerne og allerede 10 minutter efter, at den modregningsfri konto er blevet opdateret, passer det ikke med det, der står på kontoen. Hvis sidste afbetaling sker fredag kl. 16, så er der altså lang tid til mandag, hvor pengeinstitutterne åbner. I mellemtiden kan bookmakeren sagtens være gået konkurs," siger Henrik Norsk Hoffmann.

Spillemyndigheden tolker måske forkert

Et andet problem er ifølge Henrik Norsk Hoffmann den måde, som Spillemyndigheden fortolker spilleloven på. Han mener ikke, at man ifølge lovgivningen kan sige, at den modregningsfri konto kun kan udbetales til spillerne, hvis en bookmaker skulle gå konkurs.

"Det er det, Spillemyndigheden gerne vil have, men det er ikke det, der ligger i en modregningsfri konto," siger han. 

Han mener nemlig, at Spillemyndigheden med sin fortolkning og med sine krav om daglige opdateringer af balancen forsøger at etablere en retstilstand, hvor spillernes indestående er individualiseret og altså øremærket spillerne efter dansk konkursret. Det er efter hans bedste overbevisning dog i modstrid med bekendtgørelserne for onlinekasino og- væddemål § 12 og § 11.

"At det kun er tilladelsesindehaveren, der må have rådighed over indestående er som udgangspunkt i modstrid med kravet om, at midlerne skal være sikrede i tilfælde af insolvens," siger han og forklarer, at det netop er bookmakerens eller kasinoets rådighed over beløbet, der gør, at det bliver svært at sikre, at pengene tilhører spilleren og ikke udbyderen. 

Den fortolkning vil blive svær at argumentere for i en eventuel retssag.

"Dansk konkursret næppe finder anvendelse i international sammenhæng, og da stort set alle bookmakere drives fra lande uden for Danmark er den danske fortolking af reglerne nok ikke meget værd," forklarer Henrik Norsk Hoffmann, som godt kunne tænke sig, at fortolkningen blev prøvet af i retten.

Løsningen kan være en "trust account"

Hvis en dansk-licenseret bookmaker med hovedsæde på Malta går konkurs er det altså langt fra sikkert, at den danske spillelovgivning vil have nogen effekt:

"Det rigtige og ærlige svar er, at der er ingen, der ved, hvad de så vil ske. For lad os antage, at der findes en kurator nede på Malta, der skal rydde op hos en bookmaker, så vil det jo ske efter konkursreglerne i det pågældende land, og så bliver spillerne nok bare kreditorer i et konkursbo sammen med alle andre kreditorer."

For at undgå at den modregningsfri konto kommer ud af trit med med kundernes samlede indestående foreslår Henrik Norsk Hoffmann, at man laver en overfinansieret "trust account". Så hvis spillerne har en million euro indestående, så sætter man eksempelvis 1,3 millioner ind på den modregningsfri konto. 

"Fordelen ved en trust account er, at man fratager tilladelsesindehaveren den direkte råderet over indeståendet på kontoen - og det vil skabe yderligere sikkerhed for spillernes penge," siger Henrik Norsk Hoffmann.

Spillemyndigheden: Dialog med kurator

Vi har adspurgt Spillemyndigheden, hvordan det kan være at spillernes indestående ikke var sikret ved Fanquants' konkurs, da firmaet bag havde fået tilladelse til udbud af væddemål via Spillemyndigheden. Ligeledes spurgte vi hvordan man som spiller generelt er dækket, hvis en af de større bookmakere går konkurs.

Spillemyndigheden har i et skriftlig svar til BetXpert bemærket, at de ikke har mulighed for at udtale sig om konkrete sager, men siger generelt om de "indtægtsbegrænsede tilladelser til væddemål og onlinekasino" som Fanquants (red.):

"I modsætning til de store tilladelser er de indtægtsbegrænsede tilladelser ikke omfattet af bekendtgørelserne til lov om spil, hvoraf kravet om modregningsfri konto fremgår og dermed er de ikke omfattet af kravet om modregningsfri konto. For disse tilladelser stiller vi en række specielle vilkår ud fra en konkret vurdering og proportionalitetsafvejning af hensynene til spilleren og spiludbyderen for at sikre, at spillelovgivningen overholdes og udbud af spil foregår på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde."

Herudover lyder det:

"Vedrørende dine spørgsmål om retsstillingen af spillernes krav i tilfælde af en spiludbyders konkurs kan vi desværre ikke udtale os om dette, da dette afgøres efter konkurslovens regler."

"Men i en situation, hvor en tilladelsesindehaver går konkurs, er vi selvfølgelig i dialog med kurator i konkursboet vedrørende dækning af spillernes krav mv. Men det er kurator, der afgør i hvilke rækkefølge konkurskrav bliver dækket efter konkurslovens regler. Spillemyndigheden har ingen afgørelses- eller vejlednings kompetence på området og kan heller ikke udtale sig om klagemuligheder over konkursboets afgørelser."