Alliancen mod Spilafhængighed foreslår i et nyt udspil til regulering af det danske spillemarked, at man forbyder alle former for spillereklamer på alle platforme. Herudover vil de også gøre op med limiteringer af vindende kunder. 

Alliancen mod Spilafhængighed har forelagt et udspil til regulering af spillemarkedet i Danmark. Alliancen mod Spilafhængighed skriver på deres hjemmeside, at de er ”en forening, der arbejder for, at færre danskere bliver spilafhængige og for rettigheder og muligheder for dem, der bliver afhængige af spil og deres pårørende.”  

Alliancen mod Spilafhængighed kommer i udspillet med ti punkter, som skal være med til at ”stoppe vanviddet” af spillereklamer, brugen af idoler og forbilleder i reklamer, som får børn og unge til at havne i spilleproblemer, og ikke mindst at Spillemyndigheden får flere beføjelser for at træde ind og sanktionere, give bøder og så videre – både til spiludbydere med såvel som uden spilletilladelse i Danmark. 

Herudover skal der blandt andet sættes en stopper for bookmakernes limitering af udvalgte kunder. Alle skal kunne sætte de samme beløb. 

Herunder følger en gennemgang af de ti forslag. 

Bemærk: BetXpert har for overskuelighedens skyld omskrevet og forkortet nogle af forslagene, men har hele vejen igennem forsøgt at være så tro mod det originale budskab som muligt.

1. Totalforbud for alle former for spillereklamer – på nær reklamer for Lotto

Reklamer skaber synlighed og i sidste ende afhængighed. Dette var også årsagen til, at man i sin tid gjorde det forbudt at reklamere for cigaretter. Derfor foreslås det, at der indføres et totalforbud af spillereklamer på alle platforme. Initiativets formål er ikke mindst at forebygge problemer hos børn og unge, helt som det var tilfældet med forbuddet mod cigaretreklamer. 

Lotto er det pengespil, som er mest ufarligt i forhold til udvikling af ludomani. Undtagelsen af Lotto-spillet fra reklameforbud er dog bundet af, at skrabespil flyttes fra kategorien lotterispil og over i Danske Licens Spil. 

2. Forbud mod alle former for spillebonusser

Bonusser kan virke som ”den første pakke cigaretter er gratis” og kan være en årsag til, at folk bliver fastholdt i deres spillevaner. 

Derfor foreslås et totalforbud mod alle slags bonusser, oddsboosts, freebets, belønninger som rejser, billetter til sportsbegivenheder og så videre. 

3. Selvvalgte indbetalingsgrænser på tværs af spilleudbyderne

En selvvalgt daglig, ugentlig og månedlig indbetalingsgrænse på tværs af udbyderne via et nyt, nationalt spillekort. Spilleren skal helt selv kunne vælge beløbet. Der er dermed ikke tale om forudbestemte og høje beløbsintervaller bestemt af spiludbyderne. 

4. Nationalt spillekort og samlet tabsgrænse på 20.000 kroner om måneden hos alle spiludbydere

I bestræbelserne på at sikre, at børn ikke kan spille, bør der indføres et nationalt spillekort, som gælder hos alle spiludbydere. Online såvel som offline. Dette kort skal bruges, hver gang man spiller, og det skal sikre, at en enkelt person ikke kan tabe mere end maksimalt 20.000 kroner på én måned. Her tales der ikke om en tabsgrænse per spiludbyder, men en samlet tabsgrænse hos alle spiludbydere.

Spillere, der taber 10.000 kroner tre måneder i træk, får automatisk besked om deres spilleforbrug. 

5. Forbud mod lootboxes og gamblingelementer i computerspil

Holland og Belgien har allerede gjort det: Indført forbud mod lootboxes. Nu er turen kommet til, at Danmark gør det samme: Indfører forbud mod lootboxes og køb, der baseres på tilfældighed i computerspil som for eksempel Fortnite, Counter-Strike og FIFA.

Spilleloven skal dermed ændres, så den også omfatter spilelementer i computerspil. Dette både monetære og ikke-monetære gevinster såsom skins, tøj og våben. 

Skinbettingsites skal kunne blokeres uden om domstolene, så man kan blokere dem øjeblikkeligt og dermed gøre dem utilgængelige fra danske servere. 

6. Omstrukturering af Spillemyndigheden – åbenhed og bøder, der kan mærkes

OBS: BetXpert har ikke omskrevet eller forkortet i dette afsnit. 

"Håndhævelsen af den nuværende Spillelov er i dag nærmest ikke-eksisterende. For Spillemyndigheden har hverken beføjelser eller kultur for at slå ned mod hverken licensløse eller licenshavende spiludbyderes ulovligheder - selv om der er en overflod af lovovertrædelser at vælge i mellem.

2,19 mio. kr. har Spillemyndigheden således uddelt i bøder siden liberaliseringen i 2012 – det er 38 gange mindre, end Sverige uddelte i bøder alene i 2019 og 19 gange mindre end Holland samme år. Og ”ja” rigtig gættet, det har ikke været nemt at få tallet på de 2,19 mio. kr. trukket ud af Spillemyndigheden – det skulle tvinges ud gennem gentagne klager og påbud fra Skatteankestyrelsen.  

Spillemyndighedens placering under Skat gør, at alle former for overtrædelser af spilleloven, påbud osv. mørklægges af Skatteforvaltningsloven. For at sikre gennemsigtighed på spilområdet flyttes Spillemyndigheden fra Skat til at være en styrelse under enten Kultur- eller Sundhedsministeriet. Samtidig sikres beføjelser i selve Spillemyndigheden eller i et nyoprettet kontrolorgan til - uden om domstolene - at blokere ulovlige (licensløse) spillesites, der markedsfører sig mod Danmark (de er ulovlige i det øjeblik, de uden dansk licens henvender sig til det danske marked fx via danske influencere eller dansk sprog).  

Spillemyndigheden eller nyoprettet kontrolorgan får, som det er kutyme i de fleste andre lande, bemyndigelse til at uddele bøder, der som minimum skal være på 1 mio. kr., og bøderne, bødebeløbet og navnene på spiludbyderne offentliggøres halvårligt efter britisk forbillede.  

Ved tre gentagende overtrædelser af Spilleloven inden for den købte licensperiode inddrages spillicensen og kan først aktiveres efter minimum 6 mdr. Derudover skal medier, der bringer ulovlige gamblingreklamer, kunne varsles bøder på minimum 1 mio. kr., hvis de bringer eller på anden måde videreformidler spilreklamer både for licenshavende og ulovlige bookmakere – og ikke inden for 24 timer nedtager reklamerne. Ulovlige spilreklamer på TV sanktioneres med bøder på minimum 5. mio. kr.

Reklamerer en licenshavende bookmaker trods forbud via medier hjemhørende i udlandet, fx med britisk TV-licens, fratages spillicensen øjeblikkeligt fra pågældende bookmaker i minimum 6 måneder." 

7. Stop for at bookmakerne tvinger danske spillere til ulovlige sites – limitering forbydes

Al limitering af vindende spillere – eller blot spillere, som bookmakerne frygter vil være vindende på den lange bane – skal forbydes. Dette for at undgå, at disse spillere ”tvinges” hen til de ikke-licenserede spiludbydere, hvor regler og love om spilansvarlighed ikke er på samme niveau som i Danmark. 

Alle over 18 år skal have de præcis samme muligheder for at sætte de beløb, de vil. Håndhævelsen af forbuddet mod limitering kan ske via screening af data i spillekortet. Gør nogle spiludbydere alligevel forskel på visse kunder, medfører det en bøde på minimum én million kroner. 

8. Danske banker skal tilbyde funktion, der specifikt kan spærre gamblingtransaktioner indeholdende karensperiode

OBS: BetXpert har ikke omskrevet eller forkortet i dette afsnit. 

"I Storbritannien har det i årevis været muligt specifikt at spærre et betalingskort for køb af online gamblingprodukter med en karensperiode, så kortet stadig kan bruges til andre køb på nettet. Det skal gøres lovpligtigt for alle banker i Danmark at tilbyde kunderne denne enkle funktion med en karensperiode på minimum 1 uge."  

9. Der indføres en afgift på 1 procent af spilomsætningen (ikke BSI), og prisen på spilletilladelser halveres til gavn for mindre og nye spiludbydere

Der bruges i dag fem millioner kroner årligt på bekæmpelse af ludomani i Danmark. Det er for lidt. Derfor bør der indføres en afgift på én procent af omsætningen (ikke BSI) på alle spilleprodukter hos hver enkelt spiludbyder med dansk licens. Denne ene procent skal øremærkes private og offentlige initiativer, der støtter spilleafhængige eller forebygger spilleafhængighed i samfundet. 

Til gengæld halveres prisen på spilletilladelser, som i dag koster i underkanten af 300.000 kroner

10.  Behandling af ludomani flyttes ud i kommunerne

OBS: BetXpert har ikke omskrevet eller forkortet i dette afsnit. 

"Afstand til behandlingstilbud er i dag en stor barriere for, at ludomaner kommer i behandling for deres misbrug. Som det er tilfældet med behandling af alkohol- og stofmisbrug, flyttes ansvaret for behandling af spilafhængighed fra private udbydere til kommunerne med samme krav om behandlingsgaranti og tidsfrister som for andre misbrug. Derved bliver det lettere for den enkelte at tilgå behandling, selv om man ikke bor nær de store byer." 

"Der skal tilbydes ludomani-behandling i alle kommuner på lige fod med alkohol- og stofbehandling. Dog kan nabokommuner samarbejde om tilbud, hvis kommunernes indbyggertal er under 30.000. Der skal tilknyttes en kontaktperson - fx en socialrådgiver - til personen i behandling i den pågældende kommune, og der skal tilbydes gratis gældsrådgivning." 

Du kan læse det fulde udspil fra Alliancen mod Spilafhængighed her.