Efter Jyllands-Postens kritiske artikler om spillebranchen og bookmakernes brug af limits overfor vindende kunder vil Spillemyndigheden nu undersøge limitering. Det fortæller deres direktør til BetXpert og Jyllands-Posten. 

"Vi har valgt at se nærmere på limitering i år. Det sker som led i vores løbende prioriteirng af vores ressourcer," siger direktør i Spillemyndigheden Birgitte Sand til BetXpert.

"Jeg vil ikke gå i detaljer med vores tilsynsplan på området, for udbyderne skal ikke kende til alle dele af vores undersøgelse på forhånd," uddyber direktøren.

Ifølge Birgitte Sand går Spillemyndigheden nu ind i sagen, fordi Jyllands-Posten artikler har givet myndigheden "noget mere håndgribeligt" at basere en indsats på. Overfor BetXpert fortæller hun, at det nye blandt andet er, at en oddssætter har stået frem i Jyllands-Posten og fortalt om, hvordan han limiterer kunder. 

Men det er slet ikke en ny historie. Historien med og om oddsætteren Jens Juul skrev BetXpert sidste år. BetXpert har også interviewet flere advokater om limitering og en jurist fra Forbrugerombudsmanden og alle steder fra lød meldingen, at limiteringspraksissen højst sandsynlig var ulovlig, men skulle afgøres ved domstolene. BetXpert har også gennem flere artikler dokumenteret, at spillere bliver limiteret hos bookmakerne. 

Limits blev nedprioriteret

Ifølge Birgitte Sand lytter Spillemyndigheden til debatterne om emnet. De følger også med på forskellige fora og hjemmesider herunder BetXpert. 

"Som tilsynsmyndighed er det vores opgave at følge med i, hvad der sker. Og så må vi stå på mål for vores brug af ressourcer og vores prioriteringer," siger Birgitte Sand. 

Hvorfor går I først ind i sagen, når Jyllands-Posten skriver om det, og ikke da BetXpert eller Pokernyhederne henvendte sig om emnet i 2015 og 2016? 

"Det handler hele tiden om prioritering af ressourcer i forhold til de mange områder og emner, vi løbende overvåger og vurderer på spillemarkedet," siger Birgitte Sand og fortsætter:  

"Jeg ønsker dermed ikke at nedtone limiteringsemnet og betydningen af limitering for spillerne. Det er vores intention at være objektive, saglige og relevante i forhold til vores administration af spillelovgivningen. Men vores ressourcer er naturligvis begrænsede og skal derfor altid prioriteres i forhold til andre forhold. Der ligger ikke mere i det. Er noget forkert eller ulovligt er det underordnet, om det er BetXpert eller andre, der kommer med henvendelsen."

Det betyder - ifølge Birgitte Sand - at et enkelt forhold eller en enkelt klage kan udløse en indsats og undersøgelse fra Spillemyndigheden, mens det andre gange vil kræve flere forhold eller klager, før myndigheden har grundlag for at foretage nærmere undersøgelser. 

"Man skal som spiller vide, at der er risiko for limiteringer"

Undersøgelsen af bookmakernes brug af limits overfor deres kunder vil tage udgangspunkt i et forskelligartet udsnit af bookmakere på det danske marked. Herefter vil Spillemyndigheden undersøge, om der er behov for en større indsats. Tilsynsmyndigheden vil blandt andet undersøge, om spillerne indgår en aftale med bookmakeren på et oplyst grundlag, hvoraf det fremgår, at man kan modtage limits. 

"Man skal som spiller vide, at der er risiko for limiteringer. Nøgleordet er igen, at informationen skal være lettilgængelig," siger Birgitte Sand med henvisning til spillelovens §33, hvor der står at, "tilladelsesindehaveren skal gøre alle relevante oplysninger om spillet, herunder spilleregler, lettilgængelige for spilleren og myndighederne." 

Direktøren fortæller, at Spillemyndigheden er i god dialog med de forskellige udbydere, og at de jævnligt mødes med dem. Her fortæller Spillemyndigheden blandt andet om deres undersøgelser, og hvordan udbyderne skal forholde sig til dem. 

"Der er jo altid to parter i sagen, og vi håber, at både udbydere og spillere får et udbytte af vores undersøgelser, og at det bidrager positivt til at sikre et fair spillemarked," siger Birgitte Sand. 

Spillemyndigheden vil som en del af deres undersøgelse af bookmakernes limitering også undersøge bookmakernes udelukkelse af spillere fra deltagelse i kampagner - alt ud fra spillelovgivningens område.