Unibet har ikke handlet korrekt i forbindelse med hvidvaskloven, hvorfor Spillemyndigheden har givet dem et påbud og en påtale. 

Spillemyndigheden skriver på deres hjemmeside, at de ”den 10. december 2021 har givet en påtale til Unibet (Denmark) Limited for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, § 11, stk. 1, nr. 4 og § 17, stk. 1 og reglerne om undersøgelsespligt i hvidvasklovens § 25, stk. 1.”

Unibet er ejet af spillekoncernen Kindred Group, som blandt andre også har MariaCasino i sin fold. 

Spiller indbetalte 3,2 millioner kroner på 3,5 år

Det fremgår endvidere i artiklen fra Spillemyndigheden, at påtalen for mangelfulde kundekendskabsprocedurer og manglende opfyldelse af undersøgelsespligten gives, fordi Unibet ikke havde tilstrækkeligt kendskab til en given spillers midler, og hvor disse stammede fra – eventuelt fra kriminelle forhold. 

Her er nærmere bestemt tale om en spiller, som i perioden december 2016 til december 2018 havde indbetalt 1,4 millioner kroner. 

Unibet undlod i den førnævnte periode at kræve informationer fra spilleren, selvom spiludbyderen tilbage i 2015, hvor spilleren var inaktiv, havde noteret, at han skulle overvåges, hvis han blev aktiv igen. Først i december 2018 anmodede Unibet spilleren om dokumentation for midlernes oprindelse. 

Dokumentationen bekræftede, at spilleren omsatte for langt mere, end hans indkomst og formue kunne retfærdiggøre. Dette til trods lod Unibet spilleren fortsætte med at placere væddemål og indbetale yderligere 1,8 millioner kroner i løbet af 2019 og frem til april 2020, hvor hans konto blev lukket. 

Spillemyndigheden har påbudt Unibet at underrette Hvidvasksekretariatet i sagen. Spiludbyderen har fået 14 dage. 

Kindred: Ingen kommentar

BetXpert tog kontakt til Unibets pressechef, Per Marxen, for at høre, hvad spiludbyderen havde at sige til sagen. Her forlyder det, at de ikke ønsker at udtale sig yderligere i sagen, udover hvad de allerede har sagt til udlandske medier. Unibet har blandt andet udtalt følgende til iGamingBusiness:

- Vi har over det seneste år updateret vores politik og procedurer for at sikre endnu bedre forretningsgange i forhold til at leve op til hvidvaskloven. Vi gør brug af alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at vi lever op til reglerne i hvidvaskloven og for at bevare vores høje standarder for forbrugerbeskyttelse. Kindred (der ejer Unibet, red.) vil fortsat samarbejde fuldt ud med Spillemyndigheden. 

Unibet: "Hvidvaskloven har givet dønninger hos alle i branchen"

BetXpert snakkede i januar med blandt andre Unibets pressechef, Per Marxen, om bookmakernes angivelig store hang til at bede spillerne om dokumentation, når de er i vindende perioder, eller når de vil udbetale. Dette modsat tabende perioder og ved indbetalinger. 

I den forbindelse kom Per Marxen blandt andet ind på hvidvaskloven. 

Kritikken går på, at flere spiludbydere, heriblandt Unibet, er mere tilbøjelige til at bede om dokumentation, når spilleren vinder penge eller vil udbetale penge, end når der er tale om indbetalinger og tabende perioder for spilleren. Er dette tilfældigt, eller hvorfor forholder det sig sådan?

- Man kan først og fremmest rette en stor tak til de, som har indført det fjerde og sidenhen femte hvidvaskdirektiv. Det har givet dønninger i branchen hos alle, der har en form for finansiel trafik. Jeg tror, at problemstillingen her (at spiludbyderne kræver mere dokumentation ved udbetalinger/vindende perioder kontra indbetalinger/tabende perioder, red.) er relativ ny og netop stammer fra indførelsen af det fjerde hvidvaskdirektiv. 

- Som licenseret spiludbyder er vi forpligtet til at implementere retningslinjerne fra især det fjerde hvidvaskdirektiv. Barren for kravene vedrørende dokumentation er blevet hævet væsentligt i forbindelse hermed. Det er med andre ord vigtigt, at man som spiller – især hvis du har spillet gennem mange år – forstår, at virkeligheden i 2021 er en anden, end den var i 2010. Vi er som spiludbyder forpligtet til at foretage flere, kontinuerlige tjek af oplysninger. 

Kritikken går imidlertid på, at I kun vil se dokumentation, når folk vinder og/eller vil foretage udbetalinger, mens man ikke hører noget fra jer, når man indbetaler eller taber. 

- Den køber jeg ikke helt. Og man skal i øvrigt vide, at der er nogle ekstra procedurer vedrørende udbetalinger. Vi skal være helt sikre på, at vi udbetaler til den rigtige person. Vedrørende indbetalinger varer det næppe heller ikke længe, før der kommer yderligere krav om dokumentation af den ene eller anden art. 

Læs eventuelt hele artiklen her. BetXperts snakkede ved den lejlighed også med den administrerende direktør i Spillebranchen, Morten Rønde. 

LeoVegas fik samme påtale 

Det er ikke kun hos Unibet, at de ikke helt har levet op til kravene i hvidvaskloven. Tilbage i oktober fik LeoVegas en tilsvarende reprimande fra Spillemyndigheden. Det kan du læse mere om her