Unibet* blev frifundet i en erstatningssag ved Retten i Herning, men nu oplyser sagsøgers advokat, at han på vegne af sin klient vil søge om fri proces til en eventuel ankesag af dommen. 

332.577 kroner. 


Så meget skal statskassen betale til Unibet* i sagsomkostninger for retssagen ved Retten i Herning, hvor en krigsveteran fra Balkan havde søgt om erstatning for sit tab hos Unibet*, men hvor spiludbyderen blev frifundet

Krigsveteranen og hans advokat havde søgt om fri proces til retssagen, og den havde de fået tildelt. Og det betyder altså, at statskassen skal betale sagens omkostninger. 


Ud af de 332.577 kroner er 200.000 kroner er til dækning af Unibets udgifter til advokatbistand, mens de sidste 132.577 kroner er til dækning af de udgifter, Unibet* har haft til at føre sagen - det er først og fremmest udgifter til oversættelser af dokumenter, står der i udskriften af domsbogen, som BetXpert har fået aktindsigt i. 

Søger om fri proces til ankesag

I sidste uge fortalte krigsveteranens advokat, Jesper Ravn, partner ved advokatfirmaet Kennedys, til BetXpert, at hans klient var så skuffet over dommen, at han ikke havde overskud til at diskutere den med advokaten, men det har de nu haft tid til. 

"Min klient har bedt mig om at søge fri proces til at anke dommen," siger Jesper Ravn til BetXpert. 


Ansøgningen sendes til Civilstyrelsen, mens et eventuelt afslag på anmodningen om fri proces til at anke Unibets frifindelse kan ankes til Procesbevillingsnævnet.

"Vi har fire uger til at anke sagen, og vi vil bede om, at den bliver behandlet som en hastesag under hensyntagen til, at ankefristen udløber den 3. januar," siger Jesper Ravn med henvisning til fristen for, hvornår Unibets frifindelse kan ankes. 

Hvad hvis Civilstyrelsen ikke når at færdigbehandle anmodningen om fri proces, inden ankefristen udløber?

"Så er det op til min klient, om han vil køre den for egen regning. Og det bliver der ikke truffet beslutning om før i sidste øjeblik i givet fald," siger Jesper Ravn.

Fri proces kan ansøges ved enten den enkelte ret eller hos Civilstyrelsen alt efter, hvilken type sag der er tale om. For at få fri proces, skal man leve op til nogle bestemte krav - herunder økonomiske krav. En ansøgers samlede indtægtsgrundlag må ikke overstige 315.000 kroner for et indkomstår for en enlig. For et samlevende par er grænsen 400.000 kroner, og for hvert barn, der bor hos ansøgeren eller som primært forsørges af ansøgeren, forhøjes indtægtsgrundlaget med 55.000 kroner. 

Fri proces kan også tildeles i principielle sager, selvom de økonomiske krav ikke er opfyldt. Det kan for eksempel være i sager, hvor der rejses spørgsmål om hidtil uafklarede fortolkninger af loven, eller i sager der har offentlighedens interesse.