Regeringen har besluttet, hvem der skal have glæde af de ca. 37 millioner kroner, som i år skal udmøntes til bekæmpelse og forebyggelse af ludomani. I alt udmøntes 28,7 millioner til behandling og 8,2 millioner til forebyggelse af ludomani.

I slutningen af 2017 offentliggjorde regeringen, at den årlige pulje til bekæmpelse og forebyggelse af ludomani bliver forhøjet og forlænget til 2022, og nu sætter regeringen navn på, hvem der får glæde af de 37 millioner.

”Det lyder måske ikke af meget, men helt konkret vil det betyde, at flere personer vil kunne modtage behandling for ludomani. Det skylder vi de berørte, som i langt størstedelen af tilfældene er unge mænd. De unge mennesker gambler ikke bare med deres økonomi, men også med deres fremtid, fordi ludomani også ofte går ud over sociale relationer og det psykiske helbred,” siger sundheds- og ældreminister, Ellen Trane Nørby (V), i en pressemeddelelse.

Alle partierne i Folketinget er med i aftalen, der sikrer, at det også de næste fire år er muligt for behandlingssteder at søge om støtte. Ikke overraskende står Center for Ludomani til at modtage den største procentdel af puljen - næsten halvdelen - mens der også er sat en pæn sum af til Frederiksberg Centeret. Af de næsten 37 millioner kroner, går 28,7 millioner til behandling, og 8,2 millioner til forebyggelse af Ludomani.

På baggrund af undersøgelser foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere SFI - nu VIVE), har regeringen besluttet, at midlerne i puljen i 2018 i højere grad end tidligere vil blive tildelt ansøgere, som har fokus på at hjælpe især unge mænd med at forebygge og forhindre spilafhængighed. Undersøgelsen viser, at det langt overvejende er drenge i de ældre aldersgrupper og unge mænd mellem 18-39 år, som er i risikozonen for at udvikle problematisk spiladfærd. 

Tidligere er midlerne til forebyggelse blevet udmøntet til en ny udvalgt målgruppe hvert år. Bland andet ældre medborgere, danskere med anden etnisk baggrund end dansk og børn og unge på de højeste klassetrin i folkeskolen har igennem de seneste syv år været i fokus.

Udmøntningen af midlerne er første skridt i en ny ludomanistrategi. Den kan du læse mere om her.