Som sportsbettor kan du på lige fod med andre forbrugere klage, hvis du føler dig uretfærdigt behandlet af en bookmaker. BetXpert har været i kontakt med Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet - se her hvilke forbrugerrettigheder du har, og hvordan du konkret gør.

Mange af BetXperts brugere har med tiden beklaget sig over uigennemsigtige klagemuligheder ved uoverenstemmelser med bookmakere. For hvor skal man lige gå hen med en klage, hvis ikke man ønsker - eller har ressourcer - til at føre en retssag?

I BetXperts seneste interview med Spillemyndigheden blev det slået fast, at de danske spillemyndigheder ikke er en klageinstans. De henviste i stedet til Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden. Vi har været i kontakt med begge instanser og kan nu fortælle dig, hvordan og hvorledes du er stillet.

Og faktisk er du lige så godt stillet som alle mulige andre danske forbrugere.

Læs interview med Spillemyndigheden her: Spillemyndigheden: Vi er ikke nogen forbrugerstyrelse 

Konkrete sager - gå til Forbrugerklagenævnet

BetXpert har sendt en række spørgsmål afsted til Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet - bl.a. om limits, forskelsbehandling af kunder, bonus etc. Vi har dog ikke fået specifikke svar på spørgsmålene, da hver sag vil bero på en individuel vurdering - og behandling.

Til gengæld har vi fået klarhed over, hvilke muligheder du har for at klage over en bookmaker, hvilket gør, at du selv kan prøve en sag af.

For konkrete sager - har du for eksempel ikke fået en gevinst, som du mener at have krav på, så tag kontakt til Forbrugerklagenævnet.

Susanne Maria Bager, souschef ved Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, siger:

"Hvis det drejer sig om en konkret, formueretlig tvist, vil den enkelte forbruger kunne indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. Der er visse betingelser, som skal være opfyldt, f.eks. skal prisen være mindst 800 kr. og højest 100.000 kr. Nævnet vil f.eks. kunne behandle en klage fra en forbruger, som ikke har fået en gevinst, som forbrugeren mener at have vundet. Endvidere vil nævnet også kunne behandle en klage, hvor forbrugeren og den erhvervsdrivende er uenige om forståelse af et konkret vilkår i den erhvervsdrivendes handelsbetingelser. Nævnet vil også i en konkret sag, men ikke helt generelt, kunne tage stilling til, om et vilkår i den erhvervsdrivendes handelsbetingelser er urimeligt."

Herudover henviser hun til forbrug.dk, hvor man kan finde mere information om Forbrugerklagenævnet - og hvor du kan udfylde en klageformular.

Generelle sager - gå til forbrugerombudsmanden

Står du med en mere generel sag - fx om hvad du mener er vildledende markedsføring, så skal du gå til Forbrugerombudsmanden.

Eva Sjøgren, specialkonsulent ved Forbrugerombudsmanden, siger:

”Før det er interessant for os, skal det være noget af generel karakter - et problem på et principielt plan. Fx kan vi påtale hvis en virksomhed overskrider markedsføringsloven."

Det betyder dog ikke, at der nødvendigvis skal være mange klager af samme slags, før Forbrugerombudsmanden vil tage sagen op.

"Nej, det kan man slet ikke sætte tal på - én klage kan også være nok til at tage en sag op, så længe den kan vedrøre mange," siger Eva Sjøgren.

Hun oplyser, at Forbrugerombudsmanden får 5-6.000 klager om året og derfor har såkaldt "prioritetsadgang", som giver dem retten til at afvise klager af ressourcemæssige hensyn. Tages en klage op, vil de gå videre til bookmakeren og høre dem ad som part - og til sidst eventuel udtale kritik.

Vil du klage, kan du gå direkte ind til en formular via dette link

Prøv sagerne af

BetXpert har kendskab til en del brugere, som føler sig uretfærdigt behandlet af bookmakerne. Hvis man føler, man har en sag, så kan vi kun opfordre til, at man prøver den af hos enten Forbrugerombudsmanden eller Forbrugerklagenævnet. Og kontakt os gerne, når sagerne afsluttes, da det kan være relevant for andre brugere - og evt. danne præcedens for fremtidige tvister.