Fra tid til anden kritiseres Spillemyndigheden for i højere grad at varetage bookmakernes interesser fremfor forbrugernes. I et DR-program siger Spillemyndighedens kontorchef, at de sikrer spillernes forbrugerbeskyttelse. Men kan man så også gå til dem, hvis man føler sig forskelsbehandlet eller er udsat for limits? Vi har spurgt.

I magasinet Penge på DR1 kunne man i et program om betting i marts måned høre Spillemyndigheden proklamere flere ting. Kontorchef Jan Madsen sagde bl.a.:

"Vi giver en stor form for forbrugerbeskyttelse plus at man forsikrer sig, at de tiltag, de (bookmakerne, red.) har mod ludomanibekæmpelse, de faktisk bliver opretholdt.”

Og angående forbrugernes sikkerhed ved at spille hos bookmakere uden dansk licens, sagde Jan Madsen:

”Jeg har svært ved at udtale mig om sikkerheden for dem, der ikke har dansk tilladelse, men det er ikke den sikkerhed, vi har i Danmark, og den mulighed spilleren faktisk har for at tage fat i os, hvis noget er forkert.”

Der bliver altså givet udtryk for, at man kan gå til Spillemyndigheden, hvis man mener, man bliver uretfærdigt behandlet hos en bookmaker. Men hvad kan Spillemyndigheden reelt gøre, hvis man klager over en bookmaker? Vi har spurgt Jan Madsen, kontorchef ved Spillemyndigheden.

Ingen klageinstans

"Vi er jo ikke klageinstans. Det er udgangspunktet. Hvis spilleren har en tvist med et spilleselskab, så må man gå til domstolene. Men får vi mange henvendelser vedrørende den samme spilleudbyder, så kan vi gå videre med det.

Men vi har jo tavshedspligt – så på den måde kan vi ikke udtale os om enkelte spiludbydere"

Men hvordan kan I så sige, at I udøver en stor form for forbrugerbeskyttelse?

"Der ligger ikke den beskyttelse, at vi kan afgøre en eventuel tvist mellem spiller og spilleudbyder. Vi snakker om den beskyttelse, at hvis der er en rød tråd i de henvendelser, vi får, så registrerer vi dem og tager dem med i vores tilsyn af en spiludbyder. Men loven er ikke sådan, at vi skal afgøre tvisterne. Vi er ikke nogen klageinstans. Men ved at føre tilsyn, så sikrer vi, at spillet er fair."

I jeres seneste årsberetning (læs her) kan vi se, at I benytter jer af testkonti hos bookmakerne. Hvad indbefatter de tests? Har I også testet, hvor store beløbsgrænser spiludbyderen tilbyder - og om I limiteres?

"Vi benytter os af testkonti i vores tilsyn til fx at undersøge forhold, som ikke er synlige uden login. Det kan fx være de sider, som er knyttet op til spilkontoen. Der testes ikke beløbsgrænser eller om limitering, da dette ikke falder indenfor Spillemyndighedens område. Dette skal afgøres efter aftaleloven. Kompetencen hertil ligger hos Forbrugerombudsmanden."

Gå til Forbrugerombudsmanden med specifikke klager

Flere af brugerne på BetXpert.com har i tidens løb henvendt sig til Spillemyndigheden. Bl.a. har en bruger fået dette svar: "Spillelovgivningen pålægger spiludbyderen forpligtigelser men ikke som sådan spilleren rettigheder."

Er det sådan, man skal forstå jeres rolle? 

"Overordnet er det Spillemyndighedens opgave at sikre, at spillelovgivningen overholdes. Spillelovgivningen stiller krav til spiludbyderne, der skal sikre, at spillene bliver udbudt til spillerne på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde. Spillemyndigheden har ikke mulighed for at træffe afgørelse i en tvist mellem spiller og spiludbyder, men vi kan påtale overtrædelser af spillelovgivningen overfor spiludbydere. En spiller har i stedet mulighed for under visse betingelser at klage til Forbrugerklagenævnet."

Hvis der kommer tilstrækkelig mange henvendelser fra brugere vedrørende en praksis ved en bookmaker, hvor kunderne får deres beløbsgrænse sat betragteligt ned (fordi de vinder) - er det så noget, I vil reagere på?

"Spillemyndigheden har ikke kompetence til at påtale spiludbydernes brug af beløbsgrænser efter spillelovgivningen. Dette skal afgøres efter aftaleloven. Kompetencen hertil ligger hos Forbrugerombudsmanden."

Brugerne får ved limiteringer typisk et "ikke svar" om grunden dertil. Fx henviser bookmakeren ofte til en paragraf om, at bookmakeren til enhver tid kan limitere kunderne. Er det efter jeres opfattelse en acceptabel form for forklaring?

"Der må være tale om et vilkår i spiludbyderens aftalevilkår, da der ikke findes regler i spillelovgivningen om begrænsninger. Det følger af spillelovens § 33, at tilladelsesindehaveren skal gøre alle relevante oplysninger om spillet, herunder spilleregler, lettilgængelige for spilleren og myndighederne. En såkaldt limitering af kunderne må efter Spillemyndighedens opfattelse være en relevant oplysning om spillet.

Der er tale om et almindeligt aftaleforhold mellem spilleren og spiludbyderen, hvor der kan være regler og vilkår der regulerer forholdet mellem parterne. Vi vil derfor altid opfordre spilleren til, når denne vælger en udbyder, at spilleren sætter sig ind i de kontraktsvilkår, der gælder, inden denne accepterer spiludbyderens vilkår og betingelser."

Vil altid gerne høre fra spillere

Hvis man som spiller går til Spillemyndigheden, hvad kan man så forvente at få hjælp til?

"Spillere, som henvender sig til Spillemyndigheden, kan forvente at få en vejledning og fortolkning af reglerne på spilområdet. Vi anvender spilleres henvendelser i det generelle tilsyn, og kan dermed tage kontakt til tilladelsesindehavere på baggrund af en henvendelse ud fra væsentlighed og risiko. Det betyder bl.a., at vi fokuserer på de områder, hvor vi vurderer, at der generelt er eller kan være problemer efter fx henvendelse fra spillere."

Betragter I jer selv som spillernes forbrugerstyrelse? 

"Spillemyndigheden er en tilsynsmyndighed, som vejleder indenfor spillelovgivningen, og er ikke en klageinstans som Forbrugerklagenævnet, da vi ikke kan afgøre tvister mellem spillere og tilladelsesindehavere. Derfor ser vi ikke os selv som en forbrugerstyrelse. Selvom vi ikke er en forbrugerstyrelse, ser vi det som et af vores kerneområder at beskytte spillerne ved at sikre, at spillene bliver udbudt på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde til gavn for spillerne. Vi er dagligt i kontakt med spillere, og spillernes henvendelser kan resultere i, at vi beder en spiludbyder om at ændre praksis eller vurderer, at en hændelse skal have konsekvenser for spiludbyderen. Derfor er vi altid interesserede i at høre fra spillerne."

  

BetXpert har nu tænkt sig at gå videre til Forbrugerombudsmanden for at høre i hvilket omfang, de kan behandle og reagere på klager fra spillere. I den forbindelse vil vi dog gerne have input fra BetXperts brugere. Så skrive gerne, hvad I har af spørgsmål her i tråden eller via mail til [email protected]. Og kom gerne med helt konkrete eksempler på noget, I har oplevet.

Artiklen er blevet til ved dels telefonisk interview og dels mailkorrespondance med Spillemyndigheden.