Spiludbyderen 888sport* har sendt mails ud til kunder om, at de ikke længere må deltage i kampagner uden at forklare hvorfor. Juraprofessor forklarer, at ramte brugere har ret til at få en forklaring.  

”Som følge af begrænsninger på din spillekonto kan du ikke længere deltage i 888-kampagner, og du vil ikke længere være berettiget til nogen form for bonus eller andre belønninger. Dette er en forretningsmæssigt beslutning og vil ikke blive ændret.”

Ovenstående er et udsnit af den mail, som flere kunder hos 888sport* modtog i august, da spiludbyderen sendte mails ud til kunder, der ikke længere måtte deltage i kampagner hos dem. 

BetXpert har længe forsøgt at få et svar på, hvorfor 888sport* har udelukket flere af deres kunder fra at deltage i kampagner. En hel præcis begrundelse har det ikke været muligt at få, men i generelle vendinger fortæller CRM- og risikoafdelingen, at det er kunder, der, ifølge 888sport*, er sport-misbrugere. 

"Det er kunder, der er sport-misbrugere ifølge Kambi (baseret på deres spillemønster), så det er besluttet at udelukke dem fra at deltage i kampagner," skriver 888sport* i en mail til BetXpert. 

"Beslutningen blev foretaget af sport-risikoafdelingen, da kundernes risikofaktor faldt til et niveau under alle standardparametre," fortsætter svaret. 

Det betyder blandt andet, at kunder som ikke længere er rentable eller forventes at være rentable, kan blive udelukket fra nuværende og fremtidige kampagner. Ligesom at kunder, der ifølge 888sport* misbruger kampagner, også vil blive det ifølge deres regler og vilkår.

(Artiklen er blevet præciseret i de ovenstående afsnit den 26. september, da der var forvirring omkring bonus-misbrugere og sport-misbrugere. Se evt. indlæg 14 i kommentarsporet.)

Screenshot af den mail, som 888sport* sendte ud til deres kunder for at orientere dem om, at de er udelukket fra bookmakerens kampagner og bonusser. 

Hvad står der hos 888sport*?

Nederst i 888sports servicebetingelser (regler og vilkår), som kopieret ind i et Word-dokument fylder 16 sider, står der at, "hvis vi (888sport*, red.) har rimelig mistanke om, at et medlem misbruger nogen af vores indskudsrelaterede bonusser på nogen måde, kan vi vælge at opsige kontoen, og eventuelle konti på tværs af vores Tjenester, og tilbageholde midler fra sådanne konti. En mistanke om misbrug kan være baseret på gentagne mønstre af indskud/udbetaling/genindskud, som kun er beregnet til at opnå indskudsbonus."

Også i den 22 punkters lange bonuspolitik står der, hvilke rettigheder 888sport* forbeholder sig, når det kommer til brug af deres bonusser. Her står der blandt andet: 


"888sport*.dk’s bonuskampagner er begrænset til ét per husstand og computerenhed. 888Sport*.dk's tilbud er tiltænkt fritidsspillere og 888sport*.dk kan begrænse spilleres adgang til at deltage i hvilken som helst kampagne."

Og: 


"I tilfælde af at 888sport*.dk med rimelighed kan antage, at spillere, der handler i en gruppe forsøger eller har forsøgt at misbruge et bonustilbud, forbeholder 888sport*.dk sig retten til at blokere alle relevante konti og på ubestemt tid beholde de indestående beløb."

Spillemyndigheden: Gå til domstolene

Hvis man mener, at vilkårene hos 888sport* - og en hvilken som helst anden bookmaker - er et urimeligt aftalevilkår, kan man anlægge en sag hos domstolene, lyder meldingen fra Spillemyndigheden. 

"Vilkårene hos en tilladelsesindehaver er ikke reguleret af spillelovgivningen. Der er derfor tale om et aftaleforhold mellem tilladelsesindehaveren og spilleren, som er reguleret af aftaleloven. Såfremt en spiller mener, at der er tale om et urimeligt aftalevilkår, har spilleren mulighed for at anlægge et civilt søgsmål ved domstolene eller at klage til Forbrugerombudsmanden, idet et urimeligt aftalevilkår også kan anses som en overtrædelse af god markedsføringsskik," siger Julie Cathrine Grevsen, fuldmægtig i tilladelses-kontoret hos Spillemyndigheden. 

Mener I hos Spillemyndigheden, at 888sport* oplyser klart, at man kan risikere ikke at få bonustilbud fremover, hvis man er en ikke-rentabel kunde? 

"Det er en konkret sag, så det kan jeg ikke udtale mig om," siger Julie Cathrine Grevsen.

Oplyser bookmakerne over en bred kam om det?

"Det kan jeg ikke udtale mig om."

Har I været i dialog med udbyderne om, at de her regler og vilkår skal stå tydeligt, så forbrugerne er orienteret om, under hvilke forudsætninger bonustilbud bliver sendt ud på?

"Det kan jeg ikke udtale mig om."

Kan sammenlignes med limits

Forbrugerombudsmanden har ved flere tidligere lejligheder udtalt sig om personlige limits til kunder hos spiludbydere. Specialkonsulent Carsten Strøjer har blandt andet forklaret, at limitering ikke er et urimeligt eller forbudt aftalevilkår i sig selv, men det skal være tydeligt oplyst og sagligt begrundet. 

"Hvis udelukkelse fra kampagner er et led i den almindelige limitering, som mange af udbyderne har som led i deres aftalevilkår, så gælder der det samme, som vi tidligere har talt om," fortæller Carsten Strøjer med henvisning til ovenstående. 

Han fortsætter: 

"Om du vil lave direct marketing til særligt gode kunder eller begrænse det i forhold til alle, gælder der ikke særlig regulering af. Der er i sig selv ikke noget i vejen med det, forudsat at det er sagligt begrundet og oplyst i forbindelse med udbuddet, at man som udbyder gør det," siger Carstens Strøjer og tilføjer:

"Da man i sin tid satte gennemspilskrav ind på bonusser, var det for at undgå bonusmisbrug, men kan bonusserne på andre måder misbruges, så er der jo ikke noget at sige til, at et selskab forbeholder nogle særlige gunstige kampagner for folk, der faktisk er rentable."

Kontakt udbyderne for mere information

Jan Trzaskowski er professor i markedsføring- og persondataret ved Copenhagen Business School (CBS), og han fortæller, at ifølge persondataloven har man ret til egenindsigt i de informationer, der er indsamlet om en. 

"Du har krav på at få indsigt i de personoplysninger, en spiludbyder har registreret om dig, hvilke oplysninger der bliver behandlet og med hvilket formål, de bliver brugt. Du har også krav på at få dem berrigtiget, hvis det viser sig, at der er fejl," siger Jan Trzaskowski. 

Og hvad er så det for oplysninger, man kan få indsigt i? Det kan blandt andet være ens spilhistorik, væddemålsindsatser og anden information omkring ens konto hos en spiludbyder, da alle de informationer er knyttet til en enkelt person, og dermed er det en følsom personoplysning, som skal håndteres efter persondataloven. 

Jan Trzaskowski har læst den mail, som 888sport* har udsendt til flere af deres kunder, og ifølge ham bør det fremgår i mailen, hvis man har overtrådt nogle af bookmakerens vilkår. 

"Man kan spørge ind til, hvilke oplysninger de har liggende om én i forhold til beslutningen, da man har krav på at få dem at vide. Spiludbyderne bør som udgangspunkt dokumentere, at man har misbrugt bonusserne," siger Jan Trzaskowski.

Han gør dog opmærksom på, at en bookmaker har rimeligt vide rammer med henblik på at indsamle følsom information om en kunde, da den information blandt andet bruges til retlige formål som at leve op til lovgivning om for eksempel hvidvaskning.