BetOnFinance, der tilbød væddemål på aktier og andre finansielle begivenheder, er gået konkurs. Det oplyser hovedvirksomheden, Fibetco ApS, der har indgivet konkursbegæring, i en pressemeddelelse. 

Manglende aktivitet og kundetilgang er grunden til, at Fibetco ApS og datterselskabet BettingOnFinance i dag har indgivet konkursbegæring. Virksomheden havde tilkendegivelser om, at de ville modtage kapital fra en international investorgruppe, men de er sprunget fra, oplyser BetOnFinance i en pressemeddelsele.

“Det er meget trist, at vi i dag modtog meddelelse om, at en ny potentiel investor, desværre har trukket sit investeringstilsagn tilbage, da vi netop var nået til det stadie, hvor et nyt stort produkt var klar til lancering på de internationale markeder,” siger Jeff Saul, direktør i Fibetco, der tidligere har været aktiechef hos Saxo Bank og direktør i Euroinvestor. 

“Tidspunktet var ikke det rette, eller også var de lande, som vi valgte at introducere produktet i for traditionelt tænkende. Vi skulle nok i virkeligheden have startet med emerging markets, hvor der er en hurtigt voksende aktiekultur, og vores vision om “at gøre de finansielle markeder tilgængelige for alle” har et helt andet potentiale,” fortsætter Jeff Saul.

BetOnFinance oplyser, at alle indskud vil blive tilbagebetalt hurtigst muligt og senet den 20. april 2017. Efter den dato har de ikke længere råderet over midlerne. 


For at få udbetalt dit indestående, skal du sende en mail til [email protected], hvori dit brugernavn, navn, adresse samt bankoplysninger (registrerings- og kontonummer) fremgår. 

Bankoplysningerne skal være sendt til BetOnFinance senest den 18. april 2017, for at de kan udbetale indestående, inden de ikke længere har råderet over midlerne.