18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Hvad er matchfixing?

Opdateret
Frank PilantraEkspert Frank Pilantra
Oddsnørd og tidligere arbejdet i spillebranchen. Følger industrinyheder og udviklingen på det danske spillemarked tæt.
Vis mere
Vis mindre

Matchfixing er et stort og alvorligt problem i alle former for sportsgrene, og det truer enhver sportsgrens integritet og troværdighed. Hvis ikke man kan stole på, at sportsudøverne gør deres bedste, vil sporten lide under det, da matchfixing ødelægger det fundamentale princip ved sport, som er, at man kan stole på, at udøverne yder deres maksimale og ikke lader sig tabe med vilje.

Hvad er matchfixing?

Matchfixing er et velkendt begreb inden for sportens verden, og det dækker f.eks. over, at resultatet af en sportskamp er aftalt på forhånd mellem forskellige involverede parter. Et eksempel kan være, at et hold taber med vilje, og de involverede parter derved opnår en økonomisk gevinst. Baggrunden for matchfixing er nemlig ofte drevet af økonomiske årsager, hvor visse personer forsøger at manipulere udfaldet af en sportskamp eller lignende for at tjene penge på ulovlig vis.

Det kan også være en specifik spiller eller en dommer, der er involveret i matchfixing. Her kan det f.eks. være, at en dommer vil modtage et stort beløb, hvis han dømmer det, der er blevet aftalt parterne imellem. Matchfixing kan fx i fodboldkampe også indebære antallet af kort, antallet af hjørnespark i en kamp eller andet i den retning. 

Hvad betyder matchfixing?

Matchfixing indebærer bevidst manipulation af udfaldet af eksempelvis en sportskamp, og der er to forskellige parter involveret i matchfixing. Den ene part kan f.eks være en sportsudøver, en dommer eller en træner. Den anden part kan være en udefrakommende aktør, som ønsker at opnå en stor økonomisk gevinst ved at manipulere resultatet af en kamp eller lignende. 

Det er vigtigt, at man er opmærksom på matchfixing, da det er ulovligt og går ud over alle former for sport. Hvis der manipuleres med en sportskamp, vil det ramme alle aktørerne i sporten, fordi det også er medvirkende til, at sportens integritet skades, og fans kan begynde at tvivle på oprigtigheden af det, der foregår på banen.

Hvad betyder matchfixing for sportsvæddemål?

Matchfixing er også et stort problem inden for sportsvæddemål, hvor det ligeledes udgør en stor trussel. Som nævnt er der ofte økonomiske bevæggrunde bag matchfixing, men for at kunne opnå den økonomiske gevinst skal folkene bag sætte et sportsvæddemål på det udfald, de har aftalt med den anden part. Det kan de gøre hos en bookmaker, hvor de kan spille et stort beløb på det væddemål, de har aftalt. 

Hvis bookmakeren opdager, at der har været matchfixing i forbindelse med en sportskamp, har de tilladelse til at annullere alle væddemål på det aftalte udfald. Det er vigtigt at bekæmpe matchfixing for både at beskytte sporten og alle dens udøvere og ansatte, men også for at beskytte bookmakerne, som udbyder sportsvæddemål, og spillerne, der spiller på sportsvæddemål.

Matchfixing Regler

Reglerne for matchfixing er klare. Det er ulovligt, og det kan straffes efter straffelovens paragraf 279, hvor der står: “For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.”

Som nævnt kan der være flere involverede parter i sager om matchfixing. Der kan være tale om folkene bag, som tager kontakt til en sportsudøver, dommer eller andet med henblik på at manipulere og snyde sig til en økonomisk gevinst. En atlet kan på den måde være den anden part ved at acceptere tilbuddet fra dem, der har henvendt sig med henblik på matchfixing. 

Matchfixing i Danmark

I Danmark har der været flere eksempler på matchfixing i sport, så det er ikke kun et internationalt problem. Flere sportsudøvere har igennem tiden også været under mistanke for at have været involveret i matchfixing. 

Spillemyndigheden har et stort fokus på matchfixing, og det er bl.a. dem, der holder øje med matchfixing på sportsvæddemål i Danmark. Det er også Spillemyndigheden, der kan give licens til udbydere i Danmark. 

Regler mod matchfixing

I Danmark har DIF (Danmarks Idrætsforbund) udarbejdet et lovregulativ, hvor det tydeligt fremgår, at matchfixing og andre uetiske handlinger er i strid med sportens integritet og formål. 

Der er derfor også stor opmærksomhed på matchfixing fra diverse forbund, og de kan være med til at afhjælpe problemet ved at blive ved med at oplyse atleter om, at det ikke er lovligt, og at det er i strid mod sporten at involvere sig i sager om matchfixing. 

Husk på, at matchfixing er ulovligt, og hvis du spiller på sportsvæddemål, er det vigtigt, at du både spiller ansvarligt og på lovlig vis.

Matchfixing straf

Matchfixing er som skrevet ulovligt og kan give en fængselsstraf, og der har tidligere været et eksempel på det i Danmark. I 2015 blev en dansk mand idømt et års betinget fængsel for at have været involveret i en sag om matchfixing. 

Matchfixing FAQ

Hvordan påvirker matchfixing sportsvæddemål?

Matchfixing har alvorlige konsekvenser for sportsvæddemål og er ødelæggende. Det kan ske i alle sportsgrene, hvor der udbydes odds. Hvis en sportskamps udfald er aftalt på forhånd, vil det påvirke oddsene og skabe en fordel for dem, som er involveret i matchfixingen. Det er essentielt, at spillerne kan stole på, at en sportskamp foregår på fair og retfærdig vis, og det omfatter både spillere, trænere og dommere. 

Hvordan kan jeg blive opmærksom på matchfixing inden for sport og væddemål på sport?

Du kan holde dig informeret ved f.eks. at læse nyheder og følge sportens verden tæt, men du kan også lægge mærke til, om der sker store ændringer i oddsene på en eller flere kampe, som du gerne vil spille på.

Er matchfixing ulovligt?

Ja, matchfixing er i høj grad ulovligt, og det kan straffes efter paragraf 279 i straffeloven og give fængselsstraf. 

Hvad er matchfixing?

Matchfixing er defineret som en forsætlig handling eller manglende handling, som sigter mod en uretmæssig påvirkning af resultatet eller forløbet af en sportsbegivenhed med det formål at opnå en unødig fordel for sig selv eller andre. De er bevidst manipulation af f.eks. et sportsresultat, hvor to parter f.eks. er nået til enighed om, at der skal snydes for at opnå et økonomisk udbytte for begge involverede parter. Et eksempel på matchfixing kan være, at en spiller har aftalt med en part, at spilleren skal modtage et gult kort i en  kamp. 

Feedback