18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Grupper FAQ

Herunder kan du få svar på de mest gængse spørgsmål omkring gruppe-funktionen på BetXpert.

Hvad er en gruppe?

BetXpert grupper er en facilitet hvor man - sammen med andre brugere af BetXpert - kan oprette grupper til stort set ethvert tænkeligt formål. Grupperne kan oprettes både som åbne grupper (hvor alle frit kan blive medlem) eller som lukkede grupper (kun godkendte medlemmer kan se og deltage i aktiviteterne).

Hvad kan man i en gruppe?

Enhver gruppe har sit helt eget, dedikerede debatforum og sin helt egen chat. På denne måde er gruppe-funktionen etableret med primært sigte på at styrke og udvide BetXpert-brugernes muligheder for debat og udveksling af informationer.

Hvorfor grupper - hvorfor ikke bare forum?

Forskellen på forum og grupperne, er at forum er afgrænset i (pt. 5) bredt dækkende kategorier og har deltagelse af hele den samlede skare af BetXpert brugere. Grupperne er et alternativ hertil, for at give bedre vilkår for de brugere der ønsker at debattere i en mindre, afgrænset skala, eller blot ønsker nogle overskuelige rammer til at fokusere på mere afgrænsede områder end vores forum giver mulighed for. I grupperne kan man således dyrke de "små" fællesskaber, og bringe debatter og udveksling af informationer helt ned på niche-niveau - med ligesindede. Når man så har noget på hjerte som man gerne vil have ud til alle brugere af BetXpert, så er forum der stadig, og i den forbindelse opfordrer vi til at man ikke glemmer det fælles forum. Hvis man indenfor en gruppe finder frem til et godt spil, er forum stadig det sted hvor man opnår størst publikum, hvorfor man derfor også meget gerne må lægge tippet ud i forum og på denne måde dele det med alle.

Hvem kan oprette grupper?

Alle brugere med en registreret BetXpert brugerprofil kan oprette grupper.

Kan jeg oprette lige så mange grupper jeg vil?

Som udgangspunkt kan alle brugere oprette i alt 3 grupper. Hvis man ønsker at oprette flere grupper, og vi vurderer at eksistensgrundlaget for den yderligere gruppe man vil oprette er til stede, fraviger vi i særlige tilfælde denne grænse. Alternativt anbefaler vi at man "afvikler" en af de tidligere oprettede grupper.

Hvor mange grupper må jeg være medlem af?

Lige så mange som du ønsker! Der er således ingen grænse for hvor mange grupper man kan deltage i.

Kan jeg selv bestemme hvem der må være medlem af min gruppe?

Hvis du opretter din gruppe som en lukket gruppe, er det helt og holdent dig selv der tildeler andre brugere medlemsskab af gruppen. Desuden har man som opretter af en lukket gruppe fuld ret til at fjerne andre medlemmers adgang til gruppen.

Kan andre se hvilke grupper jeg er medlem af?

I de åbne grupper kan alle se hvem der er medlem, men i de lukkede grupper kan du vælge at gøre dit medlemsskab anonymt for de enkelte grupper. I så fald, er det kun de andre medlemmer af gruppen der kan se hvem du er (overfor alle andre optræder du som et anonymt medlem). Anonymitet i de lukkede grupper kan slås til og fra som man ønsker, og et anonymt medlemsskab giver ingen begrænsninger i mulighederne for at deltage i gruppen.

Hvem modererer i grupperne?

Som udgangspunkt ingen. Til forskel fra BetXpert forum, er der i grupperne ingen moderatorer. MEN: der gælder stadig de samme vilkår og retningslinier for grupperne, som der gør i forum, da det er de samme retningslinier man er underlagt.

Grupperne (især de åbne) er således ikke at betragte som et "fristed" hvor man kan slå sig løs uden skelen til de retningslinier der generelt er gældende for en BetXpert brugerprofil - samme vilkår gælder her. Overtrædelser kan - ligesom i forum - medføre udelukkelse, men i grupperne er det i højere grad op til brugerne at gøre BetXpert opmærksom på sådanne overtrædelser. Til dette formål forefindes i de åbne grupper en "Anmeld indlæg" funktion, hvormed man som bruger/medlem kan gøre opmærksom på evt. overtrædelser af retningslinierne.

For de lukkede grupper er det i højere grad op til administrator (den der opretter gruppen) og de øvrige medlemmer af den pågældende gruppe at sørge for "god ro og orden". Som udgangspunkt har BetXpert ikke adgang til at følge med i de lukkede grupper, og kan således heller ikke gribe ind med samme kraft som i de åbne grupper og forum.

Kan man oprette grupper om alt?

Principielt, ja. Da BetXpert er et betting-site, er betting-relaterede grupper naturligvis i højsædet, men enhver gruppe der kan samle en generel interesse, og på denne måde via tiltrækning af andre brugere får liv og eksistensberettigelse, kan oprettes.

Kan jeg forlade en gruppe igen?

Ja, man kan til enhver tid forlade en gruppe, uanset om denne er åben eller lukket. De eneste grupper man ikke kan forlade er dem man selv har oprettet.

Hvor længe eksisterer en gruppe?

Lige så længe den er aktiv. Jf. vilkår og retningslinier, forbeholder BetXpert sig ret til at slette grupper hvor der ikke har været aktivitet i en periode på 6 måneder, eller hvis en gruppe ikke er i stand til at tiltrække andre medlemmer end admin i en periode på ca. 1 måned efter oprettelsen. En sletning af en gruppe vil ikke nødvendigvis være betinget af forudgående henvendelse til gruppens admin, om end vi sender en underretning til denne admin når vi sletter en gruppe.

Kan man lukke en gruppe?

Har man oprettet en gruppe, som ikke har nogen aktivitet, kan denne godt anmodes lukket, hvis BetXpert vurderer at dette er til gavn for den generelle overskuelighed.

Feedback