Ladbrokes har i dag anket til Højesteret i sagen mod Skatteministeriet.

Ladbrokes valgte i 2004 at udfordre det danske spillemonopol og anlagde sag ved Østre Landsret mod Skatteministeriet med påstanden om, at staten driver et ulovligt økonomisk monopol, der strider mod EF traktaten.

Den 15. november 2006 kom Østre Landsret frem til den konklusion, at spillemonopolet ikke strider imod EU ret. Landsretsdommerne mente endda, at monopolet er det bedste middel til at begrænse danskernes spillelyst og dermed også begrænse risikoen for ludomani.

Ladbrokes finder denne konklusion yderst bemærkelsesværdig og har svært ved at forene denne målsætning om at begrænse danskernes spillelyst med monopolets aggressive forretnings- og markedsføringsadfærd.

Siden dommen I Østre Landsret har Ladbrokes modtaget en masse opbakning fra danske forbrugere, juridiske eksperter og medierne. En opbakning Ladbrokes er meget beæret over.

Ladbrokes ser derfor frem til at forsætte kampen mod monopolet I Højesteret.

Ladbrokes danske manager, Richardt Funch udtaler “Vi var ikke tilfredse med dommen i Østre Landsret, som savnede juridisk substans og derfor blev misvisende. Vi er stadig overbeviste om, at monopolets primære målsætning er at tjene penge på danskernes spillelyst, og ikke som EU forlanger, at sigte mod at begrænse danskernes spillelyst. At EU Kommissionen også har tilkendegivet, at det danske spillemonopol er i strid med EU ret, er kun med til at styrke vores overbevisning om, at vi stadig har en god sag”

Funch fortsætter “Vi er overbevist om at Højesteret vil komme frem til en anden konklusion end Østre Landsret og dermed erklære monopolet for ulovligt. Dette vil føre til etableringen af et tidssvarende reguleret spillemarked i Danmark til gavn for forbrugeren”

Ladbrokes ser frem til, at Højesteret vil tvinge staten til at bevise, at ingen andre end monopolet kan tage et socialt ansvar, når det handler om at udbyde spil til danskerne. EF Domstolen har gentagne gange stadfæstet, at staten SKAL kunne bevise dette for at kunne opretholde et monopol. Med andre ord: Hvilke krav er det Ladbrokes ikke kan opfylde som monopolet åbenbart kan når det handler om at tage et socialt ansvar?

Ladbrokes tilbyder i dag danskerne spil via Internettet på www.Ladbrokes.com, men har en klar målsætning om også at åbne butikker på dansk jord den dag monopolet falder.

Retsmøderne forventes at finde sted I slutningen af 2007 eller starten af 2008.