I dag har både nyheds- og artikel-sektionerne på BetXpert ændret sig, og er så at sige smeltet sammen i ét. I de seneste måneder er der i stigende grad blevet publiceret optakter, baggrunds-artikler mv., og der har derfor været et behov for at inddele i passende kategorier, og samtidig sørge for at samle alle disse under ét.

I vores vandrette menu som kan tilgås overalt på sitet, har det givet sig udslag i en ny hoved-kategori, hvor "Artikler" er opstået dér hvor "Fokus" er forsvundet. Menupunktet Artikler dækker således alt det redaktionelle materiale der fremkommer på BetXpert, udover kampanalyserne fra Ekspertpanelet. Det er hér man fremover kan finde optakter, guides mv.

Artiklerne er opdelt i 6 underkategorier - sektioner om man vil - som kort fortalt indeholder følgende:

Xpert-tips: indeholder nyheder om aktuelle tips, analyser og bedrifter i Ekspertpanelet. Dette er typisk de nyheder der hidtil er blevet publiceret på forsiden af BetXpert.

Optakter: her findes optakter til kommende og aktuelle begivenheder i sportens verden, skrevet af eksperterne på BetXpert.

Spillehjørnet: er nyheder fra spilleverdenen, samt annonceringer af særlige tiltag fra udbyderne i branchen, f.eks. favorable bonus-ordninger, større poker-turneringer mv.

Det Borende X: her finder man dybde-borende baggrunds-artikler om aktuelle emner fra sportens og spillenes verden, skrevet med en både skarp og humoristisk pen. Dette er en helt ny sektion, hvor skribenterne bg BetXpert fremover vil stille skarpt på stort og småt.

LeXikon: dækker over introduktioner og gennemgang af begreber og fænomener fra spilleverdenen. De artikler der tidligere fandtes under "Guides" kan fremover findes her.

BetXpert Nyt her annonceres nye funktioner og tiltag, konkurrencer, konkurrence-vindere, mv. med udgangspunkt i BetXpert´s eget univers. Denne nyhed er et eksempel på denne kategori.

Vi håber at den nye inddeling vil gøre brugen af de mange artikler, nyheder og annonceringer der publiceres her på BetXpert!