Af Andreas Kostakis, Texaspoker.dk

Der er store problemer - både juridiske og tekniske - i den nye spillelov...

Det har efterhånden taget 10 år. Globaliseringen og de frie markedskræfter har været på direkte kollisionskurs med nationalstatens behov for at beholde visse guldæg for sig selv. Det lader nu til at blive fortid fra 1/1 2012 – i hvert fald hvis man skal tro de seneste udmeldinger fra både Skatteministeriet (hvorunder Spillemyndigheden befinder sig) og EU-Kommissionen.

Reguleringen af området har været undervejs i mange år – men hver gang en løsning har syntes at nærme sig, er der opstået forhindringer. Seneste forhindring bestod i, at den nu tidligere formand for Danmarks Automat Brancheforening (DAB) – den nuværende direktør for Royal Casino i Aarhus, Gunnar Sørensen, anklagede Skatteministeriet for at yde statsstøtte til de online spilleselskaber i form af lavere afgifter. Helt konkret lyder afgiften på de nye, licenssøgende online selskaber på 20 %, alt imens afgiften for de danske casinoer og spillehaller som hovedregel ligger på 41 %.

Og rent faktisk fik DAB og Royal Casino medhold i sit postulat til EU-Kommissionen – den lavere afgift udgør statsstøtte. Men med følgende udtalelse, fandt Kommissionen altså frem til, at det ikke var nok til at forhindre den lov, der næsten enstemmigt blev stemt igennem i Folketinget i 2010:

- Det fremgår af Kommissionens afgørelse, at den lavere afgift for onlinespil klart udgør statsstøtte, men er forenelig med EU-reglerne, fordi de positive virkninger af liberaliseringen af markedet mere end opvejer de konkurrencefordrejninger, som foranstaltningen indebærer. (EU-Kommissionens pressemeddelelse 20/9-2011).

Måske til EU Domstolen

Gunnar Sørensen har allerede bebudet, at han vil forsøge at tage afgørelsen til EU Domstolen, hvor han mener, der er grobund for at få ændret kendelsen:

- Min umiddelbare reaktion er, at vi med 99 procents sikkerhed vil rejse en sag mod EU-Kommissionen og deres afgørelse, sagde Gunner Sørensen til Kristeligt Dagblad 20/9-2011.

Der er endnu ikke nogle forlydender om hvorvidt Gunner Sørensen har gjort alvor af truslerne – men med udtalelsen fra Kommissionen, lyder det bestemt som noget der er værd at bringe for en domstol.

TDC & Telia: vil ikke medvirke til censur

Det er ikke kun juraen i EU der udgør en barriere, der ligger i vejen for den nye lovgivning. Også herhjemme knager det – denne gang i forbindelse med de værktøjer som myndighederne skal benytte til at opretholde de nye direktiver. Udsigten til at kræve DNS spærringer lader i den grad til at være problematisk – i hvert fald når man spørger dem, der rent teknisk skal udføre blokeringerne:

- Vi vil ikke være med til at beskære danskernes adgang til internettet på grund af henstillinger fra myndigheder, som ikke er juridisk bindende. Det her er en glidebane, som vi ikke vil bidrage til at hælde brun sæbe på. (Jakob Willer, direktør i Telekommunikationsindustrien (T) til Politiken 30/9-2011).

Han taler blandt andet på vegne af de to største teleoperatører i Danmark, TDC og Telia. Og disse bakkes op af Juraprofessor, Søren Friis Hansen der i samme artikel udtrykker sin bekymring;:

- Det her er en meget alvorlig udvikling. Lande som Kina, Nordkorea og Syrien benytter sig af de her metoder, men Grundloven forbyder altså indførelse af censur.

Ludomanibehandlere glæder sig over ny spillelov

Ét af de væsentlige argumenter i debatten har været, at rigtig mange ludomaner er blevet trukket ind i spil, de ikke ville være kommet i nærheden af, hvis ikke det havde været for de udenlandske virksomheders engagement i det danske marked.

Leder af Center for Ludomani i Odense, Michael Bay Jørsel, har ikke været sen til at hilse den nye lov velkommen. Selvom han ikke vil afvise, at den forventede øgede markedsføring kan føre til flere ludomaner, så mener han, at den nye lov er ’en fremragende nyhed’.

Også andre ludomanibehandlere glæder sig over den nye regulering af markedet. Således udtaler Morten Dalgaard d. 21/9 2011 til Pressesystemet.dk:

- Først og fremmest betyder det, at der nu kommer mere kontrol med spiludbyderne på nettet, og det glæder os. Markedet har været præget af uoverskuelighed og en ofte både uetisk og uforsvarlig markedsføring. Det betyder flere midler til behandling og forebyggelse, hvilket er decideret nødvendigt, idet der ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkelige midler til at hjælpe alle de ludomaner, der har brug for hjælp. Det har betydet flere måneders ventetid på behandling. Der har desuden været utilstrækkelig forebyggelse på området.

Danske Spil* beholder guldæggene

Den nye lov lægger desuden op til, at spillemonopolet ikke står for fald på alle områder. Lotto, bingo, skrabespil, hestevæddeløb og andre klassiske spil forbliver på Danske Spils hænder. Dette faktum er endnu ikke blevet synderligt anfægtet – heller ikke på trods af det åbenlyse brud med principperne om et frit, indre marked i Europa.

Hidtil har monopolet ført til, at virksomheder der ønskede at entrere det danske marked (blandt mange) har placeret sig i udlandet – først og fremmest på Malta. Man kan passende spørge, om ikke dette vil forsætte på de nævnte områder – udbyderne vil til stadighed følge den lokale lovgivning, og hvis ikke DNS blokeringen er kommet på plads, så vil vi formentligt være lige vidt.

Dels kan man atter spørge sig selv, om det er retfærdigt, at der overhovedet skal eksistere monopoler – i hvert fald set i lyset af Danmarks medlemskab af EU.

Man skal naturligvis ikke være naiv – når det drejer sig om så store penge, er det også de tunge drenge der tager beslutningerne. Og man kan være vis på, at erfarne lobbyister fra både den danske stat og spillebranchen hyppigt har frekventeret korridorerne i Bruxelles i de senere år. Ingen af parterne har behov for at lægge sig for meget ud med hinanden, og i sidste ende har det formentligt drejet sig mere om at lave regnestykker der gensidigt sørgede for sorte tal på bundlinjen, end det har været at gøre de mindre parter i sagen glade – såsom DAB og de danske casinoer.

Man kan håbe at organer som Forbrugerstyrelsen vil gribe ind såfremt, det skulle komme til at lugte af skuffeaftaler – omvendt er det svært at forestille sig, at de private spillevirksomheder decideret kommer til at flette fingre med Danske Spil*. Men igen – når der er mange penge involveret, skal man være varsom med at udelukke noget som helst.

Er kritikken berettiget?

En forside på Dagbladet Politiken til trods, så har der endnu ikke været synderlig åben kritik af den nye spillelov. I Politiken bedyrer Telia og TDC som nævnt, at de ikke har tænkt sig at være statens forlængede arm, hvis de mener, det drejer sig om mediecensur. Sagerne må en tur i fogedretten før blokeringer vil kunne foretages. Indtil videre er man udelukket skredet til handling i sager, der drejer sig om børneporno – og det med henvisning til, at der trods alt er forskel på forbrydelser – og hvad med alle gråzonerne?

Stort set alle engelske medier har reklamer for online spil – og en lang række af disse udbydere kommer ikke til at søge licens i Danmark. Søren Friis Hansen vurderer således i samme artikel i Politiken, at skal loven opretholdes, må en hjemmeside som The Sun DNS blokeres – det vil således betyde, at danskerne pludselig ikke kan tilgå en lang række udenlandske medier via internettet – og selvom det næppe er hensigten, så skal loven principielt være lige for alle.

Rent teknisk er der således et kæmpe problem med den ny lovgivning på området – spørgsmålet er, om der også ligger moralske problematikker gemt i juraen. I hvert fald kan det undre, at ludomanibehandlerne ikke udtrykker større bekymring over, at markedet nu, i endnu højere grad end tidligere, vil blive oversvømmet af reklamer – især TV2 kan se frem til en lækker gevinst – og mere udbredt markedsføring må betragtes som et potentielt grundlag for udklækning af flere ludomaner.

Kunne det mon skyldes at ludomanicentrene med den nye lovgivning er sikret flere økonomiske midler...?

Spillerne betaler

Man må formode, at der nu bliver lavere odds til følge af den nye lovgivning – ganske enkelt fordi der er lavere profitmarginer at arbejde med. Samtidig vil det berøre pokerspillerne i Danmark, da det er bebudet at begreber som rakeback – i hvert fald i direkte forstand – ikke længere vil være tilladt.

De der vil deltage i udenlandske lotterier hvor der ofte er højere tilbagebetalingsprocenter (dansk lotto ligger på rundt regnet 45%), skal fysisk tage over grænsen for at dette lader sig gøre. Bingo-spillerne vil være tvunget til at acceptere statens udbud af spil, og dermed også formodede lavere tilbagebetalingsprocenter, end der allerede er på dette spil.

Dette er naturligvis kun såfremt, at alt kommer til at glide smertefrit igennem systemet, som det lige nu ser ud til at gøre. Men noget kunne tyde på, at der er en besynderlig form for stilhed før stormen – og at de kritiske røster vil blive højere i takt med, at vi nærmer os en reel implementering.

Jeg selv er – som den nok kan fornemmes – en af kritikerne. Men ikke af regulering som sådan – den hverken kan eller skal vi udenom. Kritikken går på, at det tekniske og juridiske håndværk slet ikke lader til at være i orden. Vi slipper ikke af med monopolet på alle områder, hvilket traditionelt set blot skader forbrugerne – og sidst men ikke mindst fordi det lader til, at lovens sammensætning atter kan sætte fokus på et Danmark, der ikke for alvor ønsker at følge de regelsæt, det selv har skrevet under på. Det vil eventuelt følge til en sag ved EU Domstolen – en sag det efter min mening vil være særdeles pinligt at tabe efter mere end 10 års tovtrækkeri.

Hvad synes du?

Til slut er det vigtigt at understrege, at denne artikel naturligvis udelukkende er udtryk for min egen holdning til situationen. Jeg håber at mange vil kommentere på det skrevne, men også at der kommer endnu flere holdninger til udtryk. I sidste ende er det spillernes penge, der rafles om på Christiansborg og i Bruxelles – derfor er det et særdeles passende emne at debattere i endnu højere grad end hidtil.

Denne artikel er skrevet af Andreas Kostakis fra Texaspoker.dk 

Texaspoker.dk har eksisteret siden 2005, og er et af Danmarks største og mest aktive pokerfora, med speciale i rakeback, blogs og alt andet inden for online poker.

BetXpert kan varmt anbefale at man kigger forbi hos Texaspoker.dk