Efter ni måneders sagsbehandling har EU-Kommissionen sagt god for den nye danske spillelov. Det betyder at Danske Spils monopol kan erstattes af et licenssystem med flere spilleselskaber fra nytår 2012.

Samtidig kan Skatteministeriet gennemføre planerne om at forbyde bankoverførsler til selskaber uden licens og blokere deres internetsider.

Lars Henry Nielsen, kontorchef i Skatteministeriet, forventer (ifølge Politiken) at loven kan træde i kraft til januar. Det fremgår også på skat.dk.

Et års forsinkelse

Loven der blev vedtaget i Folketinget i juni 2010, skulle oprindeligt være trådt i kraft 1. januar 2011, men blev forsinket fordi Danmark ikke i tide havde sørget for at få EU's accept.

Først i december 2010 gik Kommissionens embedsmænd i gang med at undersøge om den nye danske lov levede op til unionens regler. Eksempelvis skulle de vurdere rimeligheden i at netbaserede spilleselskaber kun skal betale 20% af overskuddet i skat, mens ejerne af de fysiske spilleautomater betaler op til 75%.

EU: Det positive opvejer det negative

Hvad det angår, lyder meldingen fra Kommissionen at der ganske vist reelt er tale om statsstøtte til de netbaserede firmaer, men det strider alligevel ikke imod EU's regler. Dette fordi ”konkurrenceforvridningen opvejes af markeds-liberaliseringens positive effekt...”

Ifølge Kommissionen ville højere beskatning af de netbaserede selskaber mindske de danske skatteindtægter (færre ville søge licens) og dermed udhule pointen med licenssystemet. Med ”positiv effekt” sigtes også til at Danmark ønsker at bruge et licensystem til at regulere et ellers kaotisk spillemarked og holde ludomani-tallet nede.

Link til EU-Kommissionens pressemeddelelse

BetXpert følger op

Her på BetXpert vil vi gøre hvad vi kan for at finde ud af hvad den nye lovgivning kommer til at betyde i praksis.

Hvem køber licens - og hvem gør ikke? Hvem åbner spillebutikker i Danmark, hvem nøjes med net-licens? Vil bookmakere sænke oddsene for at finansiere licensudgiften? Hvordan med personlige indsats-limits - vil Danmark tillade dem? Etc, etc, etc...

Man er meget velkommen til - som kommentar til denne artikel - at komme med inputs. Hvem skal vi spørge, og hvad skal vi spørge om?