DBU lancerer nye regler for matchfixing og uetisk adfærd i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, der nu er dommer i sagerne…

Det første DBU-regelsæt mod matchfixing i fodbold stammer fra 2007, men det trænger til en opdatering og DBU lancerer nu nye regler og definitoner. Lovgrundlaget er nu inddelt i to hovedområder, "uetisk adfærd" og "matchfixing".

Reglerne omfatter de samme grupper som hidtil. Det vil først og fremmest sige spillere, trænere, ledere, medicinsk personale, holdledere, dommere, frivillige eller lønnede medarbejdere i klubberne, bestyrelsesmedlemmer og licenserede spilleragenter.

Ingen gave eller inside information

Kategorien "uetisk adfærd" har som noget nyt "intern viden" og "modtagelse af gaver" med i regelsættet. Ved misbrug af intern viden menes oplysninger om eksempelvis en spiller, et hold eller en kamp, skader eller taktik, som kan udnyttes i væddemål. Det gælder både hvis vedkommende selv udnytter sin viden og hvis den videregives til andre, der kan bruge i forbindelse med væddemål.

DBU understreger at "spil på egen kamp" er noget man ser på med allerhøjeste alvor, også selvom det spillet skulle være på sejr. Dette fordi at der kan skabes tvivl om spillerens motiver andre end de rent sportslige - fx hvis der er spillet på første målscorer, stilling ved pausen eller lignende.

Matchfixing

Det nye lovregulativ forbyder som udgangspunkt alene handlinger, hvor der søges opnået en direkte eller indirekte økonomisk fordel eller gevinst.

Regulativet beskriver sådanne handlinger som eksempelvis et forsætligt nederlag, en forsætlig underpræstation, en forsætlig manipulation af resultatet eller bestikkelse af eller trusler imod en anden person for at påvirke en kamps begivenheder eller resultat i en bestemt retning.

DBU dømmer ikke længere

Der er blevet lanceret et samarbejde mellem FIFA, UEFA, DBU og de danske spiludbydere med det formål at afsløre enhver form for matchfixing.

Det er derfor op til DBU at foretage undersøgelser og efterforske, men som noget nyt er det nu op til Danmarks Idræts-Forbund at dømme i sagen. Det gøres i det nyoprettede matchfixingsnævn i lighed med sager om doping, hvor DIF også er den dømmende instans.

Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om uetisk adfærd og matchfixing omfatter en række ikke-forudbestemte sanktioner, herunder udelukkelse (tidsbestemt eller tidsubestemt), inddragelse af præmiepenge, bøde eller anden økonomisk sanktion, diskvalifikation (annullering) af resultater og eventuel suspension under sagens behandling.

I næste uge vil DBU lancere en kampagne med informationsmøder i samtlige klubber fra DBU's topturneringer.

Læs mere: http://www.dbu.dk/Nyheder/2013/Juli/Matchfixing_kampagne.aspx