Danske Licens Spil modtog for tre uger siden en bøde på 1,2 millioner kroner af Bagmandspolitiet for overtrædelser af hvidvaskningsregler. BetXpert har talt med direktøren for Danske Licens Spil, Niels Erik Folmann, om overtrædelsen og bøden. Han garanterer, at Danske Spil* vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at en gentagelse ikke finder sted.

De var uenige i bødeforlægget fra Bagmandspolitiet, men alligevel valgte Danske Licens Spil at betale bøden på 1,2 millioner kroner for overtrædelser af regler om hvidvaskning i bekendtgørelsen for onlinekasino. Forklaringen i en pressemeddelelse lød, at da kunden startede med at spille, var der ikke klare retningslinjer for bekæmpelse af hvidvaskning, og Spillemyndigheden havde ikke foretaget en fortolkning af lovgivningen. 

Det er ikke kun hele præmissen for bøden, Danske Licens Spil er uenige i. Også præmissen om, at kundens transaktioner og spilmønster relaterer sig til reglerne om hvidvaskning på det tidspunkt, er de uenige i. Det fortæller direktør for Danske Licens Spil Niels Erik Folmann til BetXpert. 

"Vi opfatter slet ikke sagen som værende hvidvaskning. Vi opfattede det, som at vi havde en kunde med et spilleproblem, for når man spiller online, er alt tracket. Vi kunne se ind- og udbetalinger, og politianmeldelsen overraskede os, for der var på det tidspunkt - ifølge vores vurdering - ikke klare retningslinjer for, hvordan vi skulle overvåge det her," siger Niels Erik Folmann. 

Garanti: Vil gøre alt, for at det ikke gentager sig

Spillemyndigheden sendte i juni 2013 en vejledning ud "om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask". Den blev senere opdateret i november 2016. 

I bødeforlægget fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale Bagmandspolitiet, som BetXpert har fået aktindsigt i, fremgår det, at kunden i perioden fra marts 2012 til januar 2015 indbetalte 5.247.318 kroner, og at Danske Spil* ikke søgte oplysninger om, hvorfra pengene stammede. 

Og det skal de gøre ifølge bekendtgørelsen om onlinekasino, hvor der i §4 står, at "kundeforholdet skal løbende overvåges for at sikre, at spilleomfanget, herunder de enkelte transaktioner, er i overensstemmelse med tilladelsesindehavers viden om kunden, herunder det tilsigtede spilleomfang og hidtidige spillemønster. Der skal i forbindelse hermed om nødvendigt søges oplysninger om midlernes oprindelse."

Bekendtgørelsen blev offentliggjort i slutningen af januar 2012, og trådte i kraft 1. februar 2012. 

5,2 millioner kroner I indbetalinger over en 3-årig periode, er mange penge. Det er vel de færreste almindelige spillemønstre?

"Jo - og dem har vi ikke ret mange af. Det siger selv," siger Niels Erik Folmann. 

Hvorfor er kundens transaktioner så ikke blevet undersøgt?

"Vi kigger meget på, hvad det er for bekendtgørelser og cirkulære, der kommer fra Spillemyndigheden eller fra andre, der regulerer det her område, og dem retter vi os efter. På det tidspunkt betragtede vi sagen som spilafhængighed og agerede i forhold hertil. Derfor overraskede anmeldelsen os meget. Strammer man bardunerne på det her felt og kommer med nogle skarpere cirkulærer og bekendtgørelser, så retter vi ind med det samme. Jeg kan garantere dig for, at i dag vil vi ikke komme i samme situation, for vi har selv strammet bardunerne. Hvis der kom en og spillede for så mange penge i 2017, så ville vedkommende komme ud (gennem vores scanner) som et emne, vi ville bede SØIK om at kigge på efter gældende regler," forklarer Niels Erik Folmann.

Danske Licens Spil strækker våben

I juli 2014 optræder kunden, der er svindeldømt for millioner hos sin tidligere arbejdsgiver Tryg, på en hvidvaskliste hos Danske Spil*. Den første vejledning fra Spillemyndigheden om hvidvaskning kommer altså ud cirka et år før, at kunden optræder på hvidvasklisten. Men der bliver ikke foretaget nogen underretning til SØIK, står der i bødeforlægget. 

Kunden står på en hvidvaskliste hos jer, men alligevel underretter I ikke SØIK. Hvordan kan det ske?

"Fordi vi er meget afhængige af, at vi får helt præcise procedurer for underretninger, så vi ikke gør noget forkert. Her er også persondata involveret. Vi skal være meget, meget opmærksomme på, at vi afleverer præcis det, vi skal, og hvornår vi skal gøre det," siger Niels Erik Folmann. 

I bekendtgørelsen står der, at I skal kontrollere, hvem spilleren er, og om nødvendigt hvor midlerne stammer fra. Kunne I godt bede om at se lønsedler fra en spiller, hvis I ser, at personen indbetaler for meget store beløb, og I ikke ved, hvor pengene kommer fra?

"Så langt kan vi slet, slet ikke gå. Vi kan gå ret langt, og vi kan appellere til, at folk sender det ind. Er dokumentationen ikke fyldestgørende, kan vi ikke gøre andet end at lukke kontoen," siger Niels Erik Folmann. 

I er uenige i bødeforlægget, men vælger alligevel at betale det. Hvorfor går I ikke videre med det, hvis I er så uenige i det?

"Det er en forretningsmæssig afvejning. Vi skal gøre op med os selv, om vi vil gøre en sag ud af det, der måske kan vare i årevis og måske endda koste endnu flere penge. Vi er dybt uenige i afgørelsen, men samtidigt strækker vi også våben og siger, at vi må se at komme videre," siger Niels Erik Folmann.