Den danske regering vil forbyde al tipning, som en konsekvens af EU-Kommissionens kritik af spillemonopolet. Forbudet der rammer både Danske Spil og udenlandske bookmakere, træder i kraft den 1. juli hvorefter spillelystne danskere må nøjes med lotto og skrabespil.

EU-kommissionen erklærede for nyligt at den ikke kunne acceptere den danske undskyldning for at opretholde spillemonopolet der giver Danske Spil eneret til at udbyde spil og reklamere. Den danske stat havde hævdet – senest i Ladbrokes-sagen ved Østre Landsret – at man ved at holde udenlandske spiludbydere ude kunne holde ludoman-antallet nede, og dermed skulle der være basis for en undtagelse fra EU-reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser. Disse regler siger at der skal være fri konkurrence mellem alle EU-baserede firmaer på alle områder medmindre der er tvingende sociale årsager til at begrænse konkurrencen.

Den danske fortolkning købte man ikke i Bruxelles, hvor det påpegedes at en eventuel monopol-lovgivning skal være konsekvent og systematisk. Det er der ikke tale om i Danmark hvor man sideløbende med snakken om ludomani tillader Danske Spil at reklamere for 122 millioner kroner årligt.

Danmark valgte den tredje mulighed

Derfor gav EU-kommissionen for nyligt Danmark en frist på to måneder til at bringe lovgivningen i orden - ellers ville landet blive trukket for EF-Domstolen. Derefter rådede flere eksperter den danske regering til at liberalisere spillelovgivningen, dvs afskaffe monopolet, men den første reaktion fra skatteministeriet var trodsig; man meddelte at man var parat til at tage en retssag.

Nu har man så valgt den tredje og sidste mulighed: Danmark forbyder simpelthen sportsspil - også for Danske Spil der herefter må nøjes med lotto og skrabespil (dette monopol har EU ikke kritiseret).

"Vi har valgt denne løsning for at imødekomme EU-Kommissionen der jo havde en god pointe. Vi kunne ikke på den ene side have Danske Spil der reklamerede for at få folk til at spille Oddset, og på den anden side forbyde udenlandske firmaer at reklamere og fungere i Danmark," siger skatteminister Kristian Jensen (V). "Men vi var ikke indstillede på at gøre spillemarkedet frit. Vi ønsker ikke flere ludomaner i Danmark. Derfor forbyder vi al tipning."

Regeringen har opbakning fra Dansk Folkeparti og har dermed flertal for at ændre loven.

Internet-spil stoppes

For at sikre sig at forbudet overholdes, vil Danmark lade sig inspirere af to udenlandske eksempler. Under Berlusconi lukkede Italien for internet-adgangen til udenlandske bookmakere. Det samme vil ske herhjemme - hvor man også vil følge USAs pionergang. Amerikanerne har nemlig forbudt bankoverførsler til og fra bookmakere.

"Dermed skulle de fleste huller vist være lukket," udtaler Kristian Jensen.

Fra Danske Spil er reaktionen umiddelbart ret afslappet. Informationschef Thomas Rørsig siger:

"Vi har i mange år været indstillet på at dette kunne ske. Vi er faktisk ret tilfredse med at vi ikke længere skal konkurrere på ulige vilkår med udenlandske bookmakere. De har i modsætning til os ikke skullet give en del af deres overskud til gode formål og har derfor kunnet have meget højere odds. Og selv om det formelt var forbudt at reklamere, så har de gjort det alligevel. Nu stopper den ulige kamp, og vi kan fokusere på vores spidskompetencer: Lotto og skrabespil."

De gode formål - som en del af Danske Spils overskud ifølge loven skal gå til, i de såkaldte Tipsmidler - vil stadig blive tilgodeset trods forbudet mod tipning. Sportsspil stod alligevel kun for cirka 10% af Danske Spils indtjening, og det ventes at danskerne i Oddsets fravær vil bruge flere penge på lotto og skrabespil.