En ny funktion har set dagens lys her på hjemmesiden: BetXpert Grupper.

Den nye funktion gør det muligt for alle brugere af BetXpert at oprette grupper, der hver især centrerer sig omkring specifikke, afgrænsede områder. Indenfor hver gruppe får man stillet dedikeret forum og chat til rådighed, hvor alle medlemmer af gruppen kan deltage.

Med lanceringen af grupperne, har BetXpert dermed fået et uendeligt antal forum og chat-rum; i praksis er det kun brugernes opfindsomhed og aktivitetsniveauet i de enkelte grupper der sætter grænsen for antallet. Med både forum og chat dækker grupperne de to primære behov ved informations-udveksling; den "forsinkede" (forum) og den "øjeblikkelige" (chat).

Grupper kan etableres som enten åbne eller lukkede, hvilket betyder noget for hvor "privat" man ønsker sin gruppe.

Hvor de åbne grupper som navnet antyder er tilgængelige for alle, så alle reelt kan tilmelde sig og byde ind på debatterne, har de lukkede grupper den fordel at man selv kan bestemme hvem der må følge med i og deltage i gruppens aktiviteter. Den person der opretter en lukket gruppe vil fungere som gruppens administrator, som ene og alene giver (og fjerner) adgang til gruppen for alle øvrige brugere af BetXpert. De lukkede grupper er således som skabt til fx. spilleklubber eller andre mindre forsamlinger hvor man ønsker at holde kortene tæt til kroppen, eller ganske enkelt blot ønsker at være i fred for andre brugere.

Gruppe-funktionen er skabt som et supplement til vores i forvejen velbesøgte forum. Med grupperne kan vi nu tilbyde bedre vilkår for de brugere der ønsker at debattere i en mindre, afgrænset skala, eller blot ønsker nogle overskuelige rammer til at fokusere på mere afgrænsede områder end forum giver mulighed for.

Velkommen indenfor i grupperne på http://www.betxpert.com/groups, hvor de første små fællesskaber allerede er begyndt at danne sig.

Er du i tvivl om hvordan du evt. kan få gavn af grupperne, så læs igennem vores FAQ, som giver svar på de fleste spørgsmål omkring grupperne.