Danske Spils årsrapport viser, at COVID-19 var skyld i et BSI-fald på 213 millioner kroner for Danske Licens Spil. Det samlede årsresultat for Danske Spil A/S lyder alligevel på et overskud på over 1,4 milliarder kroner efter skat. 

Dansk Spil offentliggjorde i går deres årsregnskab for 2020 i en pressemeddelelse. Her var der både positive såvel som negative tal at melde om. Bundlinjen melder dog om et samlet overskud på over 1,4 milliarder kroner efter skat. Det er dog cirka en halv milliard mindre end i 2019. Se eventuelt nøgletal og sammenligninger med 2019 nederst i artiklen. 

Det er blandt andet bemærkelsesværdigt, at Danske Licens Spil særskilt oplevede et BSI-fald (bruttospilleindtægt) på 213 millioner kroner i forhold til 2019. Dette primært på grund af forårets nedlukninger af næsten al sport. Nedlukningerne var som bekendt en konsekvens af COVID-19-pandemien, og det var særligt manglen på fodboldkampe på programmet, som havde en stor indflydelse på BSI’en. 

Den statsejede spiludbyder skriver dog, at kasinodelen ikke var ramt af nedlukningen, men at en regulering af tv-reklamer samt indbetalingsgrænser medførte ”en ventet nedgang på syv procent”. 

DS: Spil-ID er nødvendigt, men dyrt

Det var også i 2020, at Danske Spil lancerede deres Spil-ID, som har til formål at forhindre hvidvaskning, matchfixing og spil foretaget af mindreårige. Det har dog ikke været gratis for Danske Spil at gøre dette. Det siger Nikolas Lyhne-Knudsen, administrerende direktør i Danske Spil, i pressemeddelelsen.

- Sikkert Spil (Spil-ID-kortet, red.) har krævet store investeringer i it, markedsføring og uddannelse af Danske Spils forhandlere i 2020. Sikkert Spil vil isoleret set have negative konsekvenser for omsætningen i 2021, og det viser med al tydelighed, at ansvarlighed nogle gange kommer med en pris.

Den administrerende direktør fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at det rigtige er, at alle væddemål er registreret og ikke sker anonymt. Derfor håber vi også, at registreret spil udbredes til alle i spillebranchen og ikke kun gælder hos Danske Spil.

Lotteri- og skrabelod-spillene oplevede fremgang

Det har dog ikke været et år med lutter tilbagegang for spiludbyderen. Således oplevede Danske Lotteri Spil A/S en BSI-fremgang på 66,6 millioner kroner, svarende til en vækst på 2,6 procent. 

Det er ikke mindst Eurojackpot, Vikinglotto og en øget portefølje af skrabelodder, som har været medvirkende til de positive tal her. 

Alt i alt havde Danske Lotteri Spil A/S et overskud på 1,3 milliarder kroner i 2020. 

Forventer samme tal i 2021

Der blev givet og taget lidt i det samlede årsregnskab for Danske Spil. Det mundede trods alt ud i et positivt resultat på bundlinjen, og det forventer man også sker i 2021. Faktisk regner man med at lægge sig på niveauet for 2020.

Bruttospilleindtægten forventes for 2021 at ligge på mellem 4,6 og 4,9 milliarder kroner. I 2020 var det på 4,7 milliarder kroner.

Årsresultatet efter skat ventes at ligge i spændet 1,2 til 1,4 milliarder kroner, hvilket er nogenlunde på niveau med 2020’s 1,4 milliarder kroner. 

Spiludbyderen nævner desuden kort, at man forventer, at den øgede afgiftsstigning fra 20 til 28 procent vil have en negativ indflydelse på 2021-regnskabet. Afgiftsstigningen trådte i kraft per 1. januar i år. 

Danske Spil har opridset nogle nøgletal for 2020-regnskabet. De ser således ud:

  • Årsresultat: 1.460 mio. kr. (2019: 1.904 mio. kr.)
  • Bruttospilleindtægt: 4.736 mio. kr. (2019: 4.997 mio. kr.)
  • Samfundsbidrag: 2.376 mio. kr. (2019: 2.954 mio. kr.)
  • Heraf udlodningsmidler: 1.334 mio. kr. (2019: 1.274 mio. kr.)

Du kan hente den fulde årsrapport fra Danske Spil her.