Ifølge nye tal fra Spillemyndigheden er der i dag dobbelt så mange, der har en mindre eller højere grad af spilleproblem, end det var tilfældet i 2016. 

Spillemyndigheden har netop udgivet en ny rapport baseret på svar fra 5.646 danskere angående deres spillevaner. Deltagerne var i alderen 18-79 år.  

I rapporten fremgår det blandt andet, at 478.000 danskere i 2021 som minimum har haft et lavt niveau af problemer med pengespil. Det svarer cirka til hver tiende dansker i aldersgruppen. 

I 2016 lød tallet ”blot” på 212.000 personer, hvorfor der er sket en fordobling i antallet af danskere, som i større eller mindre grad har problemer med pengespil. 

Center for Ludomani: Alarmklokkerne bør ringe

Henrik Thrane, centerleder hos Center for Ludomani, mener ikke, at man kan lade udviklingen sidde overhørig.

- Nu bør alle alarmklokker ringe. Tallene taler for sig selv, lyder det i en artikel på Jyllands-Postens hjemmeside.

- Det ser yderst alvorligt ud, og det fortæller klart, at vi har et usundt spilmiljø i Danmark. 

I Spillemyndighedens rapport skelnes der mellem personer, der har et lavt niveau af pengespilsproblemer, et moderat niveau af pengespilsproblemer og personer med alvorlige pengespilsproblemer

Det er særligt de to første kategorier, som har oplevet en stor stigning. Fra 2016 til 2021 er andelen af pesoner med et lavt niveau af pengespilsproblemer steget fra 3,6 procent til 6,5 procent. Det svarer til en stigning på 80 procent. Det konkrete antal personer i kategorien er steget fra 148.000 til 287.000.

Tilsvarende er andelen af personer med moderate pengespilsproblemer steget fra 1,2 procent til 3,7 procent; altså en stigning på mere end 300 procent. Det konkrete antal personer i kategorien er steget fra 48.500 til 161.100. 

Andelen af personer med alvorlige pengespilsproblemer var i 2016 på 0,4 procent, mens det i 2021 hed 0,7 procent. I rapporten lyder det dog i denne sammenhæng, at tallet ”ikke er statistisk signifikant, idet forskellen mellem de to procentsatser er inden for den statistiske usikkerhedsmargin.”

Det konkrete antal personer i kategorien er gået fra 15.700 til 29.500, men tallet rummer som nævnt en vis usikkerhed. 

OBS: Billedet er et screenshot fra Spillemyndighedens rapport (side 18).

OBS: Billedet er et screenshot fra Spillemyndighedens rapport (side 18).

Skatteminister: Vi kan ikke ignorere udviklingen

Spillemyndigheden hører under Skatteministeriet, hvorfor skatteminister Jesper Bruus er øverst ansvarlig for spilindustrien herhjemme. Ministeren agter at tage affære i sagen.

- Det er et kæmpe problem, at så mange danskere ender med et pengespilsproblem. Vi er nødt til at gøre noget, for vi kan ikke bare ignorere udviklingen. 

- Man har lavet initiativer. Har det virket godt nok? Nej, det har det ikke. Ikke når antallet af danskere med spilproblemer er fordoblet på fem år. Det er alt for voldsomt.

Det lyder videre, at skatteministeren vil ”tage grundlæggende fat om problemerne” og indbyde Folketingets partier til at kigge på sagen efter sommerferien. 

Sådan ender mange i spilproblemer

Rapporten kommer også med et kvalificeret bud på, hvordan mange personer med spilproblemer ender i situationen. Her er der tre årsager, som går igen hos respondenterne:

  1. Man overbeviser sig selv om, at man er ekspert, og at man ikke er heldig, når man vinder. Dette leder til et øget spil med øgede indsatser, da man er af den overbevisning, at man jo er ekspert og har styr på det. 
  2. Problemer i hverdagen kan også være en årsag. Her kan spillet virke som et helle for de bedrøvede tanker om ensomhed, stress, problemer i parforholdet etc. 
  3. Når spilleren oplever at vinde tilstrækkeligt nok eller mange gange, får han/hun en idé om, at spillet kan være vejen til lykke, rigdom og økonomisk uafhængighed; med andre ord, at han/hun kan få et liv, som ikke er mulig på anden vis. 

I Spillemyndighedens fulde rapport kan du blandt andet også læse om, hvilke sammenhænge der måtte være mellem gaming og gamling blandt unge. Ditto med køb af såkaldte skins og lootboxes.