Rangers er blevet tvangsnedrykket og har fået nyt navn. Læs Jonas Germannsens artikel om den skotske traditionsklubs storhed og fald - og om den bettingmæssige betydning...

Så skete det. Mægtige Rangers FC – af mange fejlagtigt kaldet ”Glasgow Rangers” - er blevet tvangsnedrykket til røven af 4. division, det vil i det snævre skotske senior-system sige 3. division (den fjerdebedste række). Noget af en deroute for de 54-foldige skotske mestre. Vi skal kun tilbage til 2011 for at finde Rangers' seneste skotske mesterskab, og klubben er havnet I top-2 i de seneste seks sæsoner (i 23 ud af de seneste 24 sæsoner) .

Hvad gik galt?

Rangers' deklassering til kælderligaen er en lang og kompliceret historie, der kan findes udførligt beskrevet på utallige net-baserede nyhedsmedier. Jeg vil ikke søge at overgå andre medier i detaljerigdom. Den korte historie er, at Rangers kom under administration i februar I år på grund af ubetalte skatteregninger i størrelsesordenen £9 millioner.

Ikke det helt vilde beløb i de luftlag, hvor Rangers indtil fornyligt befandt sig, skulle man mene, men det skulle vise sig kun at være toppen af isbjerget. Rangers havde i lang tid fristet en tilværelse på kanten af den berømte økonomiske afgrund.

Rangers er bestemt ikke den første skotske fodboldklub, der kommer under konkursbeskyttelse imens en administator forsøger at rekonstruere klubbens økonomiske fundament. F. eks. gennemgik Dundee FC en lignende konkursbeskyttet genopbygning for et par år siden, og det med stort held: klubben fik skåret en masse dødt kød væk, taget afsked med en deadbeat manager og en række løntunge spillere, der alligevel ikke leverede varen (uden hensyntagen til transfervinduer og den slags), og klarede endda at redde livet i 1. division trods et massivt 25 point-fradrag som straf for det pengemæssige rod.

Rangers blev i første omgang kun idømt et fradrag på 10 point. Der er ikke nødvendigvis total lighed for loven i disse konkurstilfælde i skotsk fodbold, men det skulle som angivet vise sig kun at være begyndelsen på Rangers' nedtur. Det er betegnende for niveauet i skotsk fodbold, i hvert fald indtil for nyligt, at Rangers med afstand bibeholdt en andenplads i SPL også efter point-fradraget; i det skotske senior-system er – var - der Old Firm (Celtic og Rangers), et smalt og mere udskifteligt mellemlag af SPLs bedre hold (Hearts, Motherwell, nogle gange Dundee United, af og til Aberdeen) – og så alle de andre.

Sådan er det ikke længere. Det er nye tider i skotsk fodbold. Hvad betting-perspektivet er i det vil jeg forsøge at vende tilbage til længere nede.

10 points fradrag. So?

Rangers' pinsler var langt fra overståede med point-fradraget. Det skulle vise sig, at råddenskaben stak dybere i den stolte Glasgow-klub. Meget dybere: Imens administratoren gik regnskaberne igennem kom det hurtigt for en dag, at der var langt, langt flere passiver end aktiver i klubben, og klubbens revisorer opgav i april at indgive regnskaber for 2011 da gælds-tælleren var endt på £134 millioner – hovedparten af gælden skyldt til HM Revenue & Customs (det britiske svar på Told & Skat), men ildevarslende nok skyldte Rangers også penge til adskillige liga-rivaler, herunder Celtic, Hearts og Dundee United.

Ildevarslende, fordi Rangers' videre skæbne i det skotske liga-system bl. a. skulle afgøres af andre skotske fodboldklubber. Samtidigt blev Rangers fradømt retten til at deltage i europæisk fodbold på Skotlands vegne i 2012-2013-sæsonen. Som en slags målestok for, hvor galt det stod til i Glasgow-klubben, så fortsatte Rangers med at tabe penge i størrelsesordenen ca. £2,5 millioner i de godt seks uger fra klubben kom under administration i februar indtil den endelige konkurserklæring i april.

Da det samtidigt blev klart, at HMRC ikke ville gå med til en foreslået gældsakkord, gik Rangers i likvidation, og klubbens tilbageværende aktiver blev sat til salg. Siden da har der været spekuleret heftigt i, hvad der så skulle ske.

Enter Newco Rangers

Blandt de adskillige potentielle købere, der meldte sig på banen til at overtage klubbens tilbageværende aktiver, var forretningsmanden Charles Green, der for et ret beskedent udlæg på £5,5 millioner overtog resterne af Rangers (bl. a. Ibrox Stadium) foran flere andre konkurrerende købere. Bl. a. var der et konsortium under ledelse af fhv. Rangers-manager Walter Smith, der bød £6 millioner, men det var altså Green, der vandt buddet til adskillige fangruppers store fortrydelse.

Måske fair nok. I den givne situation ville stort set enhver, der melder sig på banen for at overtage Rangers-navnet med alt, hvad dét indebærer, ikke blive populær alle steder – og Green, der har skabt sin formue på at sælge biler, er sikkert også ligeglad.

Green og hans konsortium har skabt et nyt firma på ruinerne af det gamle – et firma, der kaldes Newco Rangers. I økonomisk forstand er tavlen ren – Newco Rangers hæfter ikke for det gamle Rangers' gæld, og blandt de overtagne aktiver er også resterne af førsteholdstruppen samt manager Ally McCoist. Hovedparten af spillerne har selvfølgelig søgt andre steder hen, men man starter altså ikke helt fra scratch.

Det står ikke helt klart for denne skribent, hvad Greens videre plan for Rangers er, bortset selvfølgelig fra at generobre pladsen som den ene halvdel af det pt. Hedengangne Old Firm. F. eks. vides det ikke, hvor mange penge Green vil (eller kan) bruge på at skrive kontrakter med nye spillere, hvor Walter Smiths plan modsvarende var, 'I want Rangers to be run by Rangers people' Måske trods alt ikke så overraskende, at likvidatorerne valgte at sælge resterne til Green og ikke til Smith.

Skumle typer på direktionsgangene

Guderne skal vide, at britisk/skotsk fodbold har en tilsyneladende uendelig række af fønbølgede gråhårede og ikke nødvendigvis helt fine i kanten self-made millionærer og milliardærer iført jakkesæt i Mercedes-Benz-klassen, der er klar til at skyde penge i den nærmeste fodboldklub så snart lejligheden byder sig, kun for at løbe skrigende væk igen når det viser sig, at bemeldte fodboldklub æder penge i et frådende tempo, og det uden medfølgende sportslig succes. Men det ville være urimeligt at placere Green i dén gruppe. Endnu, i hvert fald.

Til gengæld hører Greens forgænger Craig Whyte så afgjort til blandt førnævnte crash-and-burn investorer. Han overtog Rangers, altså det gamle Rangers, i 2011 for den fyrstelige sum af ét pund. Umiddelbart et røverkøb, men det hører med til historien, at Whyte også overtog den forrige ejers økonomiske forpligtelser ved samme lejlighed. Med det afdøde Rangers' kolossale gæld in mente måske ikke så godt et køb alligevel.

Tilmed er der endda noget, der tyder på, at Whyte ved sin overtagelse af klubben også pantsatte Rangers' fremtid ved at sælge fremtidige sæsonkortindtægter til et firma ved navn Ticketus. Et forhold, hvis lovlighed for øjeblikket bliver undersøgt af skotsk politi. En af det gamle Rangers' største kreditorer – den klart største er selvfølgelig HMRC - er netop Ticketus.

Alle hader Rangers!

Naturligt nok søgte Greens Newco Rangers at overtage det gamle Rangers' licens til at spille i SPL. Men det ville et flertal af de andre SPL-klubber ikke være med til. En medvirkende årsag til det er utvivlsomt, at Rangers – som angivet ovenfor – skyldte gud, hvermand og de fleste SPL-klubber penge, men man skal ikke helt ignorere skadefryd som en faktor.

Sammen med Celtic har Rangers siddet sikkert på toppen af skotsk fodbold i mange, mange år. En position, der er blevet håndhævet med en ikke ubetydelig arrogance overfor de mindre klubber. Rangers har (eller havde) gode venner i det skotske FA, men iblandt de almindelige skotske klubber, der repræsenterer det af SFA uafhængige SPL er der blevet længere og længere imellem vennerne hvis der da nogensinde har været ret mange af dem. Hele 8 af de 11 øvrige SPL-klubber stemte nej til, at Newco Rangers fik lov til at overtage det gamle Rangers' plads i den bedste skotske række.

Næsten alle!

Rangers' ærkefjender Celtic har holdt en næsten påfaldende lav profil i hele denne affære. Næppe fordi Celtic ligefrem elsker Rangers, men nok snarere fordi Celtic, i første omgang i det mindste, vil miste betydelige indtægter på grund af fraværet af de mange money-spinner lokalopgør med Rangers med TV-penge mv. Mesterskabet er selvfølgelig nærmest forhåndsadresseret til Parkhead, men det ville det nok også være selv om Newco Rangers fik lov til at spille 2012-2013 i SPL. Det er ikke ubetinget til Celtics fordel, at Newco Rangers må starte deres tilværelse i skotsk seniorfodbold andetsteds.

En mere kølig analyse tilsiger, at Celtic simpelt hen ikke behøvede at markere et særligt stærkt standpunkt for eller imod Newco Rangers' eventuelle optræden i SPL i den sæson, der snart starter. Man overlod det bare til de øvrige SPL-klubber at stemme Rangers ud.

Og der er da heller ingen tidsler uden torne. Rangers' exit fra SPL betyder også, at store beløb i tv-penge vil forsvinde, fordi SKYs kontrakt med klubberne i den bedste skotske række bl. a. er baseret på forventede seertal til Rangers' kampe. Den skotske tv-aftale er ikke ret god – faktisk nærmest latterligt ringe sammenlignet med EPLs guldrandede aftaler – men ikke desto mindre udgør tv-provenuet en ikke ubetydelig andel af mange klubbers budgetter. Motherwell, Kilmarnock, Inverness CT og St. Mirren rygtes allerede i store vanskeligheder på grund af nedgangen i denne budgetterede indtægt, og flere klubber kan meget vel følge.

Nå, men så 1. division da?

I forlængelse af afvisningen af Newco Rangers' fejlslagne forsøg på at opnå adgang til SPL søgte Greens konsortium i stedet om lov til at spille i 1. division, altså den næstbedste række. Logikken bag denne ansøgning var, at Newco Rangers burde behandles som enhver anden nedrykker og derfor kun tildeles en plads en række længere nede. I forbifarten bør det lige nævnes, at det for øjeblikket ser ud til, at den ekstra ledige plads, der blev tilgængelig i SPL vil gå til Dundee FC, der rykker op sammen med Ross County, der vandt 1. division tidligere i år.

I givet fald et særdeles ironisk udkomme: Som angivet ovenfor er det kun 1½ år siden, at Dundee FC var døden nær pga. bjerge af ubetalte regninger og en rig onkel, der var blevet træt af sit legetøj og havde trukket stikket til sit checkhæfte ud. Men Dundee kom umådeligt meget bedre ud af deres administrations-periode (langt fra den første de har været igennem, i øvrigt) end Rangers gjorde af deres og ser nu ud til at kunne sætte kronen på værket med oprykning til SPL, som man i snart mange år er gået så hårdt efter.

Hele 25 af den skotske liga-forening SFLs 30 klubber stemte imod, at Newco Rangers skulle have lov til at starte deres sportslige tilværelse i 1. division. Rationalet var det enkle (nok også for enkle), at Rangers ville bade sig igennem 1. division og dermed nærmest forhåndsreservere den eftertragtede enlige oprykningsplads til SPL. Dén forklaring forudsætter dog, at Newco Rangers er markant stærkere end resten af holdene i 1. division, og det er for øjeblikket ikke nogen given ting.

Hvor stærke er Newco Rangers?

Præcist hvor gode det nye Rangers er hører til i afdelingen for gode spørgsmål. Langt hovedparten af det gamle Rangers' tekniske stab og spillere har søgt andre græsgange i forbindelse med likvidationen, men der er fortsat rester af sidste sæsons førstehold om bord. Ligeledes har manager Ally McCoist valgt at fortsætte i Newco Rangers.

De for øjeblikket mest prominente navne, der optræder på det nye Rangers' holdkort er Kirk Broadfoot (der på tynd rygtebasis ellers også er blevet sat i forbindelse med danske FCK), Maurice Edu (der dog endnu ikke er returneret til pre-sæson træning) og Lee McCulloch, men den aktuelle førsteholdstrup er meget, meget tynd – med alt hvad det betyder for holdets sæsonforberedelser – og givetvis er der endnu flere spillere, der vil være borte når den nye sæson starter.

Men det behøver ikke at være den rene elendighed. Når det på et tidspunkt ligger helt fast, hvilken række Newco Rangers kommer til at optræde i – og meget tyder på, at det bliver 3. division; se nedenfor – vil man også begynde at skrive nye kontrakter igen. Selvfølgelig ikke med spillere af samme kaliber, som dem man har taget afsked med, men på den anden side har det skotske spiller-marked været oversvømmet i flere år, og selv et Newco Rangers med et budget, der i størrelse andrager 10% af det gamle Rangers', vil fortsat have flere midler at gøre godt med end resten af 3. division tilsammen.

Sig goddag til 3. division

I skrivende stund ser det ud til, at Newco Rangers kommer til at starte 2012-2013-sæsonen i 3. division, der er den nederste række i det let besynderlige skotske senior-system. Et besynderligt system, fordi der ikke er nogen nedrykning fra, eller oprykning til, denne den fjerdebedste division. I øvrigt en kraftigt medvirkende årsag til, at de skotske lavere rækker er så overmåde interessante fra et betting-perspektiv.

Det er endda ikke helt sikkert, at Newco Rangers får lov til at tørne ud i 3. division. Rent regel-teknisk skal de 29 hold i SFL (altså alle holdene i 1. 2. og 3. division; den samme forsamling, der afviste Newco Rangers' optagelse i 1. division) stemme om, hvem der får den ledige plads i senior-systemet, der samlet har 30 (1+2+3 division)/42 (+SPL) hold, og i hvert fald rent teoretisk kunne den plads godt gå til et helt andet hold – f. eks. Edinburgh Spartans, der i flere år har søgt om optagelse i seniorrækkerne.

Præcedens i disse tvangsnedrykningssager er lidt uklar. For nogle år siden blev Livingston tvangsnedrykket fra 1. til 3. division pga. rod i økonomien. Omvendt blev Gretna sparket helt ud af seniorsystemet fra en nedrykningsplads i SPL til juniorrækkerne for nogle år siden (da deres rige onkel stoppede pengestrømmen og i øvrigt gik hen og døde et par måneder senere) Andre klubber – f.eks. Peebles Rovers og Third Lanark - er i tidens løb forsvundet ned i juniorrækkerne, hvor man stort set aldrig hører om dem.

Så galt går det dog næppe for Newco Rangers. Dertil er fanbasen alt for stor og de tilbageværende aktiver (først og fremmest Ibrox) for værdifulde. Alt tyder på, at Newco Rangers bliver optaget i 3. division. At det genfødte Glasgow-hold så nærmest med garanti vinder rækken til næste år må man leve med – det er noget, man har prøvet før. Bare se eksemplet med Livingston.

Hjemmekampe imod Rangers=penge

På plussiden er der hos de øvrige 3. divisionshold forventningen om, at man får muligheden for at score massive match day-indtægter de to gange i sæsonen, hvor Newco Rangers kommer på besøg til hver klub.

Ikke nogen lille ting. Noget af det saftigste, der kan – eller rettere kunne - ske for en lille klub var en cup tie imod Rangers (eller Celtic, det er mindst lige så godt). Ikke på grund af de mikroskopiske muligheder for sportsligt avancement, men derimod på grund af de massive afledte indtægter fra entré, tv-penge, sponsorpræmier og penge fra SFA. For nogle år siden var Forfars succesfulde opryknings-push fra 3. til 2. division mere eller mindre finansieret af indtægterne fra en pokalhjemmekamp imod netop Rangers.

Der går formodentlig nogle håbefulde typer rundt i klubberne i de lavere rækker og håber på, at man kan multiplicere dét scenarie med Newco Rangers programsatte 18 udekampe plus diverse pokalkampe. Nok lidt naivt at håbe på, men hvad. Skotsk fodbold er fuld af håbefulde mennesker.

Rangers vil selvfølgelig miste fans, men mange die-hards vil hænge ved. Det er ikke særligt risikabelt at spå, at 3. divisions gennemsnitlige tilskuertal vil stige markant i den kommende sæson, og det vil selvfølgelig give en vis splash-effekt også på rækkens andre hold.

Mere prosaisk vil skotsk politi få rig lejlighed til at gennemgå og vurdere sikkerhedsforholdene så eksotiske steder som Montrose, Elgin og Stranraer, i hvert fald hvis Newco Rangers' fans opfører sig lige så dårligt som det gamle Rangers' mildt anløbne fanskare gjorde.

Hvor står vi nu?

Tja. Det gamle Rangers er ved at gå heden (likvidationen er endnu ikke tilendebragt), den ledige ekstra plads i SPL ser ud til at gå til Dundee FC (omend nedrykkerne fra Dunfermline forsøger at påvirke den beslutning), og det genfødte Newco Rangers starter efter alt at dømme den sportslige tilværelse i 3. division, der går i gang til august. Så vidt så godt.

Hvad betyder det for en better?

Ah ja. Det er jo det, der er formålet med blogs og artikler her på BetXpert. Desværre er det for øjeblikket temmelig magert, hvad der er udbudt af odds på skotsk fodbold til næste sæson. Men som enhver seriøs better vil vide, så skal man vurdere sine spil før man kigger på odds. Derfor vil jeg nøjes med at gennemgå nogle for det meste odds-løse spil-muligheder i det nedenstående. Når odds så kommer ud en gang kan man vurdere, om der også er værdi i de foreslåede spil hvis man ellers er enig i de procent-chancer, som jeg sætter i det følgende.

Celtic vinder SPL. Mig bekendt det eneste spil, der pt. er udbudt odds på, nemlig i et leje omkring de 1,05. Jeg vil ikke udelukke, at der er værdi i et sådant spil, men man skal selvfølgelig vurdere, om man har lyst til at binde et indskud med så lille potentielt afkast op så længe. Jeg ville ikke. I det allermindste ville jeg nok vente med at klappe til sådan et bet til umiddelbart efter, at Celtic har lidt deres første point-tab (og bare rolig, det vil de) med følgelig mildt stigende odds.

Rangers vinder 3. division. På ingen måde et stensikkert spil, ikke mindst fordi vi endnu ikke for alvor kender Newco Rangers' styrke, men som et rent snapshot af den aktuelle situation vil jeg give minimum 90'% chance for, at dette spil går hjem.

Det er i virkeligheden nok mere interessant at forsøge at udvælge sig kampe, hvor Rangers vil tabe/sætte point til/i det mindste ikke vinde ret stort i den kommende sæson, men det er lidt for tidligt at begive sig ind på den slags mere specifikke spil i skrivende stund.

Rangers vinder FA Cup'en. Et såre spændende spil. Newco Rangers er jo afskåret fra europæisk fodbold, men via en sejr i den store pokalturnering kan man erhverve sig en billet til Europa flere år før man er tilbage i SPL (såfremt projektet går som præsten præker) hvorfor Newco Rangers kan forventes at satse hårdt på at nå langt i denne turnering.

På den anden side vil man før eller siden løbe ind i stærkere modstand i form af SPL-hold, hvorfor der er langt mere usikkerhed omkring dette spil. Men off the cuff kan jeg godt give Newco Rangers en 10-15% chance for at nå FA C

Rangers vinder ligapokalen. Et scenarie meget mage til FA Cup-spillet, ovenfor, men måske med en let forhøjet sejrschance til Rangers fordi nogle SPL-hold vil prioritere denne turnering ret lavt. Lad os kalde det 14-18% chance for en finale, sådan ca. den halve chance for også at vinde den.

Rangers vinder Challenge Cup'en. Denne pokalturnering er en slags dobbelt aflukket liga-pokal, der er reserveret for 1. 2. og 3. divisionshold, omend man i de sidste par år også har inviteret et par junior- og Highland League-hold med. Der er ingen europæiske billetter at vinde her, men modstanden er også tilsvarende svagere da der jo ikke er SPL-hold med i denne turnering.

Ikke det helt store trofæ at vinde, på den anden side kan denne pokal give et lille moralsk rygstød, og endda en mulighed for at komme i fjernsynet, da finalen i denne turnering bliver transmitteret på BBC Alba. Umiddelbart ville jeg give Newco Rangers ikke under 65% chance for at vinde denne turnering.