Danskerne har nu chancen for at fortælle regeringen at det ikke kun er EU og nogle bookmakere der har noget imod den protektionistiske danske spillelov.

EU-kommissionen har for nyligt anmodet Danmark om at åbne for fri konkurrence for sportsspil, dvs bookmaking. Hvis den danske regering nægter at gøre noget ved Danske Spils monopol på at udbyde spil (anmodningen gælder ikke lotto, skrabespil, etc), kan konsekvensen blive en retssag ved EF-Domstolen.

Indtil videre har signalet fra regeringen været trodsigt. Skatteministeriet melder at man er parat til at tage en sag om retten til at have et monopol på sportsspil.

BetXpert er ikke just upartisk i dette spørgsmål (vi er blevet landsforvist pga den restriktive danske spillelov), men det skal ikke afholde os fra at komme med vores holdning: Danmark bør lytte til EU og ændre loven!

Ikke bare for at falde i hak med EUs regler om ”fri udveksling af tjenesteydelser” - men i høj grad fordi det simpelthen er det mest hensigtsmæssige.

Underskriftsindsamling

Der danner sig efterhånden et pænt lille kor af tipsmonopol-kritiske stemmer. Store og små: EU, BetXpert... Nu mangler vi bare det danske folk. Vi opfordrer hermed alle der er enige i kritikken, til at deltage i denne underskriftsindsamling, "Afskaf det danske tipsmonopol”: http://www.tipsmonopol.dk/

Hvad med tipsmidlerne og de gode formål?

Ifølge loven skal en del af Danske Spils overskud gå til de såkaldte Tipsmidler. Sidste år var beløbet på cirka 1,6 milliard. Pengene fordeles videre til tusindvis af foreninger indenfor dansk kulturliv, fra sportsklubber over hobbyforeninger til politiske ungdomsorganisationer – og en del er afhængige af støttekronerne. Hvad vil der ske med alle disse foreninger og gode formål, hvis det danske spilmarked liberaliseres?

Alle pengene kommer ikke fra tipning og oddset. Sportsspil står nok kun for cirka 10%, dvs 160 millioner kr. Men det er dog også penge. Og hvis udenlandske bookmakere lukkes ind i landet, vil Danske Spil * med stor sandsynlighed miste omsætning, og dermed vil tipsmidlerne blive mindre.

Eller vil de?

Man kan diskutere hvorfor tipperne skal betale for en folkedanserforening eller en porcelænsmalingsklub (det kunne jo betales via skatten, som så meget andet), men det er ikke vores ærinde hér. Vores pointe er at staten stadig kan få penge i kassen, trods en liberalisering. Og disse penge kan man lade flyde videre til de sædvanlige gode formål.

Staten kan fx kræve at de bookmakere der ønsker at åbne kontor i Danmark, skal betale licens for det. Deres tilstedeværelse vil også betyde øgede skatteindtægter og flere arbejdspladser.

Nu er det nok ikke alle bookmakere der vil ønske at åbne kontor i et skattetungt land som Danmark. En del – især de mindre – vil nok ønske at nøjes med at annoncere i landets medier. Hvordan ”rammer” man dem? Tjah. Et land må faktisk gerne stille krav til annoncører. Således har England forbudt bookmaker-reklamer der henvender sig til børn. Kunne man forestille sig at Danmark krævede en licens fra de spiludbydere der ønsker at annoncere? Teknisk og juridisk muligt? Det må være en undersøgelse værd.

Under alle omstændigheder virker det usandsynligt at den danske stat skulle få mindre indtægter at gøre godt med i tilfælde af en liberalisering af spillemarkedet.

Hvad med ludomani?

Monopol-tilhængerne taler meget om ludomani – de frygter at tallet vil stige stejlt hvis spillemarkedet åbnes.

Men de har ikke kunnet præsentere undersøgelser der understøtter frygten.

Og samtidig har de tilladt Danske Spil * at være Danmarks største annoncør med et årligt reklamebudget på 122 millioner kr...

Lidt pudsigt. Onde tunger ville måske ligefrem kalde det hyklerisk...

Ludomani er et faktum og ubehageligt for dem der lider af det. Men langt de fleste (voksne) mennesker kan godt styre personlig frihed, også hvad spil angår. Ganske som de færreste mennesker bliver alkoholikere selv om spiritus og øl kan købes frit på det lokale værtshus. Nogle få kan ikke styre det; de skal hjælpes. Men ikke være årsag til at det store flertal behandles som børn.

Det handler om at håndtere problemet på en uhysterisk, men ansvarlig måde - og f.eks. identificere de ting der er særligt ludomani-befordrende. Man kunne fx sørge for at lukke adgangen til spil for mindreårige...

Får de danske spillere noget ud af en liberalisering?

Kan den almene dansker ikke være ligeglad? I dag kan han jo spille på Oddset hos Danske Spil * , og hvis han bliver træt af de elendige odds og det patetiske spiludbud, kan han bare bruge Internettet og åbne konto hos en udenlandsk bookmaker.

Så hvad er problemet...?

Som dansk skatteborger er man vel interesseret i at loven er hensigtsmæssig. Som det er i dag, er det forbudt for udenlandske bookmakere at åbne kontor eller annoncere (det sidste sker alligevel fordi den danske stat ikke tør nedlægge fogedforbud mod Ekstra Bladet, etc – af frygt for at tabe en eventuel EU-retssag). Danskerne KAN spille hos udenlandske selskaber, men er nødt til at gøre det via Internettet. Det gør flere og flere, pga de meget bedre odds, og loven betyder altså at flere og flere skattekroner forlader landet. En liberalisering ville ikke stoppe denne strøm fuldstændigt, men ville sandsynligvis gøre den mindre.

Som spiller kan man heller ikke være helt ligeglad. En liberalisering bør betyde flere spillebutikker og bedre adgang til et større udbud og bedre odds. Og med følger den vel ikke helt ringe følelse af at kunne vælge mere frit, i stedet for som nu at blive behandlet som børn af staten...

Og i øvrigt skal man ikke underkende nogle politikeres evne og vilje til at stramme skruen endnu mere, hvis de får muligheden. Da USA lukkede for bankoverførsler til og fra udenlandske spiludbydere, var der danske folketingsmedlemmer der i fuldt alvor talte om at lade sig inspirere. Hvor stopper det? Når spil betragtes som alkohol i 20´ernes og 30´ernes amerikanske forbudstid?

Vi mener nok, der er noget at kæmpe for. Og man kunne også vende det om og sige: Hvad mister man med en liberalisering?

Ud over udsigten til en lang og slidsom EU-retssag - som Danmark alligevel sandsynligvis vil tabe...