I sidste uge gennemførte EFTA-domstolen i Luxemburg en mundtlig forhandling, som kan gå hen og få gennemgribende betydning for de nationale spillelovgivninger i hele EU.

Forhandlingen var baseret på den norske stats afslag på Ladbrokes ansøgning om at få en bevilling til at udbyde spil i Norge. Et afslag som Ladbrokes efterfølgende ankede. Oslo Tingsrätt sendte sagen videre til EFTA-domstolen for at få en rådgivende bedømmelse på en række spørgsmål, som alle er af central betydning for hvordan spillemonopoler kan sanktionere indenfor EU og EFTA-området.

Svaret fra EFTA-domstolen forventes at blive offentliggjort i slutningen af marts. Domstolen hørte, foruden Ladbrokes, også EU-kommissionen, ESA: s overvågningsorgan (EFTA Surveillance Authority), Norge, Belgien, Island, Tyskland Holland og Portugal. Ladbrokes argumenterede bl.a. for sin status som værende et højt respekteret britisk børsnoteret selskab. Samt hensigten om at udøve et socialt ansvar, som ethvert reguleret og konkurrenceudsat spillemarked bør og skal kræve. Et argument som de statslige spillemonopoler i Europa anvender for at forsvare den nuværende monopolsituation.

"At begrænse konkurrence indenfor spilleområdet er et brud på EES-aftalen og Rom-traktaten. At EFTA domstolen gennemfører denne vigtige test af lovligheden i spillemonopolerne rundt omkring i Europa er absolut nødvendigt. Men vi har ingen illusioner om at de enkelte medlemsstater vil nedlægge deres monopoler lige med det samme" siger Richardt Funch, manager for Ladbrokes i Danmark, og fortsætter "en positiv udmelding fra EFTA-domstolen kan derimod være et stort skridt mod et reguleret og konkurrenceudsat spillemarked i Skandinavien og det øvrige Europa".

De spørgsmål som EFTA-domstolen skulle tage stilling til ved sidste uges forhandlinger relaterer sig til artikel 31 og 36 i EES aftalen og artikel 43 og 49 i Rom-traktaten. Disse artikler omfatter den frie etablering indenfor EU og EFTA-området og lovligheden i at nationale love forbyder konkurrence indenfor spilleområdet. Samt om det er lovligt at forbyde et firma, som har licens i et EU land at drive virksomhed i et andet EU land. EFTA domstolens konklusion kommer til at få betydning for EU og bestemmelserne i EU-traktaten.