Både Kindred og Danske Spil er ikke bange for at sige, at de vil vise vejen, når det kommer til Responsible Gambling.

OBS: Dette er anden artikel i BetXperts artikelserie om spillesikkerheden i Danmark sat op imod spillesikkerheden i udlandet. Fik du ikke læst gårsdagens artikel med Spillemyndigheden, kan du læse den her.

Emnet ansvarligt spil har de seneste år været på dagsordenen i selve spillebranchen såvel som hos politikerne. Foreninger og politikere kommer på skift med nye udspil til, hvordan vi sikrer et godt spillemarked i Danmark. Med ”godt” menes der ikke mindst, hvordan vi sikrer spillernes ve og vel på bedste vis. 

For at klargøre, hvad der for nuværende gøres i spillebranchen for at skabe de bedste rammer for spillernes sikkerhed, har vi været i kontakt med Spillemyndigheden samt Danske Spil og Kindred Group. De to sidstnævnte udtrykker hver især overfor BetXpert, at de gerne bryster sig af at ”gå forrest”, når det kommer til ansvarligt spil.

Q & A med Danske Spil og Kindred

Kindred Group, der står bag spillesider som Unibet og MariaCasino, er én af de største og mest kendte spilleaktører på det danske marked. Den status agter de at udnytte i bestræbelserne på at handle hensigtsmæssigt, når det kommer til spørgsmålet om ansvarligt spil. Det påpeger Per Marxen, pressechef for Kindred Group, til BetXpert. 

Danske Spil, der er ejet af staten, bestræber sig blandt andet på at skabe underholdning i trygge rammer for befolkningen. Det gør spiludbyderens pressechef, Thomas Bille Winkel, det klart overfor BetXpert.

Herunder følger en række spørgsmål med tilhørende svar angående Responsible Gambling (RG), som henholdsvis Kindreds og Danske Spils pressechef har givet BetXpert.

Foruden de love om ansvarligt spil, I skal indordne jer under, gør I så selv noget udover det?

Kindred:
”Vi vil bruge vores størrelse og indflydelse til at lede industrien i en mere ansvarlig og bæredygtig retning, og vi har som virksomhed sat os nogle ambitiøse mål (for eksempel, at de fra 2023 ikke vil have nogen som helst omsætningen, som der kommer fra "skadeligt spil", red.). Vi investerer i forskning og uddannelse og udvikler hele tiden vores overvågningssystem PS-EDS (Player Safety – Early Detection System) til at blive endnu mere fintfølende ved hele tiden at tilføje flere parametre. Desuden fortsætter vi med at undervise vores kunder i ansvarligt spil og tilbyder en lang række funktioner og værktøjer, der kan hjælpe til at undgå udvikling af problematisk spilleadfærd.”

Pressechefen forklarer endvidere, at PS-EDS-systemet virker, ved at det opfanger, hvis en kunde ”begynder at udvise tegn på problematisk spilleadfærd”. Herefter bliver der automatisk sendt en besked til et Responsible Gambling-team, som udfærdiger en profil af spilleren og tager kontakt til denne med henblik på at rådgive om de værktøjer, der er til rådighed.

Danske Spil:
”Vi ønsker at være en ordentlig og ansvarlig spiludbyder, der giver vores spillere god underholdning i trygge rammer, og vi har gennem årene taget flere ansvarlighedstiltag.” 

”Før det blev lovpligtigt, indførte vi for eksempel en obligatorisk indbetalingsgrænse for vores kunder og et loft over spilbonusser. Vi startede og drev i flere år Ludomanilinjen, som forrige år blev overdraget til Spillemyndigheden. Og vi var også blandt de første, som tog en spilscanner i brug for bedre at kunne forebygge, at vores spillere udvikler en problematisk spilleadfærd.”

”I løbet af efteråret introducerer vi et nyt Spil-id, som alle, der ønsker at oddse eller spille Tips i butikkerne, skal have, hvis de vil spille hos os. Det gør vi for at forhindre, at børn og unge under 18 år kan spille vores væddemålsspil. Det er gode eksempler på, at vi gerne går forrest i branchen, når det gælder ansvarlighed.”

Stort personel ansat til Responsible Gambling

Hvor meget personel bruger I på at sikre ordentlige rammer angående spilansvarlighed? Har I folk ansat på fuldtid, som udelukkende beskæftiger sig med ansvarligt spil?

Kindred:
”Ja, det har vi. Der er et helt team dedikeret til dette ene formål. Afdelingen hedder Player Safety, og den råder over flere specialiserede teams og ledes af en uddannet psykolog. De arbejder målrettet med at udvikle værktøjer til ansvarligt spil og helt centralt med vores eget PS-EDS-system. Desuden gennemgår alle medarbejdere i Kindred Group kontinuerligt undervisning i ansvarligt spil.”

”Der er tilmed udviklet på vores overvågningssystem PS-EDS i over et årti, og det er én af hjørnestenene i hele vores tilgang til ansvarligt spil.”

Kindred skriver mere om PS-EDS, samt hvad systemet og deres RG-afdeling har opnået af resultater, på deres hjemmeside. 

Danske Spil:
”Set med vores øjne kan man ikke tale om pengespil uden også at tale om ansvarlighed. Derfor vægter vi også ansvarlighed højt, og vi forventer, at alle vores medarbejdere har fokus på ansvarligt spil i deres arbejde. Så uanset, om man arbejder med for eksempel oddssætning, kundesupport, marketing, jura eller data intelligence i Danske Spil, så skal man have ansvarlighedsaspektet ind under huden. Og alle vores medarbejdere bliver certificeret i ansvarligt spil.”

”Vi har også en række medarbejdere, som er dedikerede til at arbejde med ansvarligt spil og bruger al deres arbejdstid på opgaven. Det gælder eksempelvis vores hold af rådgivere, som er i dialog med spillere, der viser tegn på at have svært ved at styre deres spil.”

Hvordan fungerer hele spørgsmålet om ansvarligt spil hos jer? Hvordan vurderer I, om en spiller har spillet for meget? Hvad sker der rent teknisk? Sendes der automatisk en besked ud til spilleren, hvis systemet kan se, han har spillet en masse? 

Kindred:
”Hvis en kunde begynder at udvise tegn på problematisk spiladfærd og derfor bliver opdaget af PS-EDS, får vores RG-team automatisk besked. De vil herefter bygge en profil af kunden og sætte sig i kontakt med vedkommende for at rådgive om de værktøjer, der er til rådighed.”

Danske Spil:
”Det gør vi blandt andet ved hjælp af vores spilscanner, der løbende gennemgår millioner af spiltransaktioner for at finde frem til spillere, som viser tegn på, at de har svært ved at styre deres spil. Når spilscanneren har identificeret spillere, ringer vores særligt uddannede rådgivere dem op for at for at gå i dialog om, hvor meget de spiller og eventuelt få dem til at søge professionel hjælp. Sidste år foretog vi omkring 800 af den slags omsorgsopkald, og i år har vi skruet op for opringningerne.”

Skal I meddele det til nogle myndigheder, når I detekterer, at en spiller måske har tabt lidt for meget? Eller er det helt op til jer selv at håndtere situationen?

Kindred:
”Det er ikke en del af lovgivningen, at en operatør skal indberette mistanker om problematisk spiladfærd til en statslig myndighed. Ud over vores egne værktøjer er der under den danske lovgivnings krav om, at alle udbydere oplyser om mulighederne for selvudelukkelse i ROFUS og uafhængige rådgivningslinjer som StopSpillet.dk.”

Danske Spil:
”Når vi kontakter spillere, der viser tegn på, at de kan have svært ved at styre deres spil, skal vi ikke orientere myndigheder. Men hvis vi suspenderer eller lukker en kundes spilkonto, skal både spilleren og Spillemyndigheden have tilsendt en begrundet afgørelse for suspenderingen eller lukningen.”

Forbedringer og tiltag i fremtiden

Både Kindred såvel som Danske Spil lægger vægt på, at de ikke har tænkt sig at drosle ned på deres RG-aktiviteter i fremtiden. 

Har I yderligere tiltag for fremtiden på RG-området?

Kindred:
”PS-EDS-systemet forbedres kontinuerligt, og flere indikatorer kommer hele tiden til. Som koncern fortsætter Kindred med at støtte videnskabelig forskning på området for spiladfærd og implementerer resultaterne, i takt med at ny viden kommer til. Og så har vi siden 2016 hvert år afholdt vores Sustainable Gambling Conference (afholdes i år den 21. oktober, red.), hvor ansvarligt spil altid indtager en prominent rolle.”

Danske Spil:
”Vi arbejder hele tiden på at styrke vores ansvarlighedsprofil og blive endnu bedre til at forebygge, at spillet tager overhånd. Det gør vi blandt andet ved i samarbejde med Forskningsklinikken for Ludomani at udvikle vores spilscanner. Herudover er vi som sagt også på vej med et nyt Spil-id, der skal forhindre, at mindreårige kan oddse og spille Tips i kiosker og supermarkeder.”

"Det handler om forbrugerbeskyttelse"

Begge spiludbydere påpeger, at det danske spillemarked er et af de bedste og mest sikre i verden. Disse ordnede forhold, der hele tiden har forbrugerens sikkerhed for øje, finder man ikke nødvendigvis, hvis man spiller hos en spiludbyder, der ikke har spilletilladelse i Danmark, vurderer de. 

Hvorfor er det vigtigt, at de danske spillere sætter deres spil hos jer eller andre spiludbydere med spilletilladelse i Danmark fremfor de udenlandske, ikke-licenserede ditto?

Kindred:
”Det handler først og fremmest om forbrugerbeskyttelse. Selskaber med en dansk spilletilladelse står til ansvar overfor danske myndigheder og er forpligtede i henhold til gældende dansk lovgivning, herunder et fokus på forbrugersikkerhed. Det vil også være dansk lov, der gælder for de indgåede kundeforhold. Alt dette gælder ikke, såfremt man benytter selskaber uden en dansk licens. Da man i sin tid liberaliserede det danske spillemarked, var hensigten netop at sikre ordnede forhold for kunderne. De fleste branchekendere anser netop ”den danske model” i sin nuværende form som et forbillede for, hvordan et velreguleret marked bør se ud.”

Danske Spil:
”Det er der flere grunde til. Det danske spillemarked er et af de mest velregulerede i verden, og spillere, der spiller hos Danske Spil eller andre spiludbydere med en dansk spilletilladelse, har en høj forbrugerbeskyttelse. Dette blandt andet fordi udbyderne er underlagt en række love og regler, som Spillemyndigheden holder øje med overholdes.”   

”Når man spiller hos udbydere med dansk licens, bidrager man også til statskassen gennem skatter og afgifter. Og i Danske Spil er det en del af det opdrag, vi fik helt tilbage i 1949, da Dansk Tipstjeneste blev etableret; Vi skal være en socialt ansvarlig spiludbyder, der skaber værdi for samfundet. Det forpligter, og derfor er vi også glade for, at vi sidste år kunne give et rekordstort bidrag til samfundet på næsten tre milliarder kroner.” 

I artiklen i morgen kan du læse om Casper Frost Christiansen, som havde en uheldig oplevelse med en udenlandsk, ikke-licenseret spiludbyder.