JP/Politikens Hus og B.T. A/S har søgt Højesteret om tilladelse til at biintervenere i Ladbrokes' sag mod Skatteministeriet.

Dermed engagerer Danmarks to største bladhuse sig aktivt i kampen mod statens spillemonopol.

Det sker på baggrund af, at anklagemyndigheden har rejst sag med påstand om, at Ekstra Bladet og BT i strid med dansk monopollovgivning har bragt annoncer for udenlandske spiludbydere.

Sideløbende hermed har Ladbrokes stævnet Skatteministeriet med påstand om, at det danske statsmonopol på spil er ulovligt ifølge EU-retten. Østre Landsret gav i november 2006 Skatteministeriet medhold. Denne dom har Ladbrokes anket til Højesteret, og det er i den forbindelse, at bladhusene, der udgiver Ekstra Bladet og BT, ønsker at træde ind i sagen til støtte for liberaliseringen og etableringen af et reguleret spillemarked i Danmark.

Ekstra Bladets chefredaktør Bent Falbert siger: ”Vi er overbevist om, at Østre Landsrets dom er forkert. Meningen med EU er bl.a. at skabe fri konkurrence over grænserne på alle kommercielle områder. Derfor kan staten ikke lovligt forbyde andre at udbyde spil og annoncere for dem.”

BTs chefredaktør Arne Ullum udtaler: ”Det er vort ønske at få dom for, at private virksomheder også kan udbyde spil og lovligt annoncere for dem i danske medier. Den forskelsbehandling, Skatteministeriet forsøger at håndhæve, er uholdbar og efter vor opfattelse ulovlig.”

Ladbrokes' danske manager Richardt Funch siger: ”Vi er meget tilfredse med, at Danmarks førende bladhuse melder sig til kampen for at afskaffe det økonomiske spillemonopol, som er til ugunst for forbrugerne og den frie konkurrence. Det er en klar styrkelse af vores sag”

De to bladhuse repræsenteres i Højesteret af advokaterne Axel Kierkegaard og Jan-Erik Svensson fra Gorrissen, Federspiel og Kierkegaard. Ladbrokes' advokat i Højesteret er Lars Karnøe fra Lett Advokater.

Sagen kort:

11. december 2003
Ladbrokes søger hos Skatteministeriet bevilling til at kunne etablere sig og drive spillevirksomhed i Danmark baseret på sports- og hestevæddemål.

20. februar 2004
Ladbrokes modtager et skriftligt afslag fra Skatteministeriet med begrundelsen om, at der kun findes én bevilling og den er i forvejen givet til en anden (Danske Spil*)

30. juni 2004
Ladbrokes stævner Skatteministeriet med påstanden om, at den danske spillelovgivning og tilhørende monopol er i strid med EU traktaten.

8. – 16. august 2006
Retsmøderne afholdes i Østre Landsret mellem Ladbrokes advokat og Skatteministeriets Kammeradvokat.

15. november 2006
Østre Landsret afsiger dom i sagen og giver ikke Ladbrokes medhold i sine påstande

28. november 2006
Ladbrokes anker sagen til Højesteret

9. februar 2007
JP/Politikens hus og BT A/S søger tilladelse til at biintervenere i Ladbrokes sagen i Højesteret