Nu strammes nettet om Danske Spil, Regeringen og de øvrige spillemonopol-tilhængere. EU-Kommissionen har anmodet Danmark om at ændre den restriktive spille-lovgivning så den passer til unionens regler om fri udveksling af tjenesteydelser. Fristen er på to måneder, og hvis Danmark ikke inden da har bragt tingene i orden, kan landet blive hevet for EU-Domstolen.

Resultatet kan altså meget vel blive en snarlig liberalisering af det danske spillemarked hvor Danske Spil pt har monopol på de fleste spilletyper. En sådan liberalisering kan ske på flere måder: Danmark kan i princippet se sig tvunget til at tillade, dels at udenlandske spiludbydere åbner kontorer i landet, dels at de annoncerer frit. Men man kan ikke afvise, at Danmark i første omgang vil forsøge sig med en delvis eller gradvis åbning, ved fx kun at tillade annoncering.

Hvis Danmark altså overhovedet vil følge EUs anmodning. En mulighed kan også være at tage en sag ved EU-Domstolen.

Kun vidensspil

Anmodningen fra EU gælder kun vidensspil, dvs bookmaking (spørgsmålet er om det også gælder poker?) hvorimod lotto, skrabespil, spilleautomater etc stadig må kontrolleres via et monopol (jvf den nylige EFTA-domstols-afgørelse hvor Norge fik lov til at beholde sit spillemaskine-monopol (mod at man fremover undlader at reklamere for spillet)).

Afvisning af danske argumenter

Udspillet fra EU-kommissionen viser at Bruxelles ikke er enig i den danske fortolkning af EU-reglerne. Den danske stat har – senest i Ladbrokes-sagen ved Østre Landsret – hævdet at man med spillemonopolet kan tage sociale hensyn og holde ludoman-antallet nede, og dermed skulle der være basis for en undtagelse fra reglen om fri udveksling af tjenesteydelser. En regel der ellers betyder at alle EU-baserede firmaer kan konkurrere frit i alle EU-lande.

Fra EU lyder det at en eventuel monopol-lovgivning skal være konsekvent og systematisk. Man kan forestille sig at Danmark har haft svært ved at trænge igennem med sine ludomani-argumenter, når landet samtidig tillader Danske Spil at reklamere for 122 millioner kroner årligt.

Danmarks forklaring er ikke den eneste EU-Kommissionen ikke har villet købe – det samme er sket med forklaringerne fra andre monopol-lande som Sverige, Finland og Ungarn. Tyskland og Holland undersøges stadig, mens Italien, endnu et land der i april sidste år blev bedt om at forklare sin spille-lovgivning, tilsyneladende har fået bragt orden i lovene. I hvert fald figurerer landet ikke på listen over lande der har fået en opstrammer-anmodning fra EU.

Hvad bliver den danske reaktion?

Nu venter vi spændt på den danske reaktion. Hvis reaktionen er trodsig, hvis man vil tage en sag i EU-domstolen, vil det udsætte en liberalisering.

Anmodningen fra EU-Kommissionen skulle efter alt at dømme være temmelig klar. Ifølge Anders Samuelsen, medlem af EU-Parlamentet for Det Radikale Venstre, afvises det danske forsvar, og det bør føre til at spille-monopolet falder (TV2, d. 21. marts).

Fra Danske Spil er reaktionen umiddelbart ret afslappet. Informationschef Thomas Rørsig til TV 2 Sporten:

"Vi har nu i mange år været indstillet på at markedsforholdene var nogle andre end det loven rent faktisk lagde op til. Vi har jo som udgangspunkt eneret på at udbyde en lang række spil, og det har vi ikke haft i realiteten, så vi tager det koldt og roligt."

Links

Læs mere:
http://www.gamblinglawdebate.com/

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/360&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en

http://www.onlinecasino.org/news/eu-online-gambling-online-poker-monopol-to-fall-final-warning-from-european-commission-1625.php