Datoerne for retsmøderne i sagen mellem Ladbrokes og Skatteministeriet angående det danske spillemonopol er i dag blevet berammet til d. 14. – 16. september 2009

Ladbrokes advokat, Kammeradvokaten samt JP/Politikens hus og Berlingskes advokat har i dag afholdt møde i Højesteret med henblik på, at få berammet sagen og få fastsat datoerne for selve retsmøderne i Højesteret.

Det bliver d. 14. – 16. september til næste år, at det afgørende slag skal stå mellem Ladbrokes og Skatteministeriet i spørgsmålet om det danske spillemonopolet er ulovligt eller ej i henhold til EU traktaten. 7 dommere vil afsige den endelige dom.

Der tages dog forbehold for, at de fastsatte datoer kan ændres, specielt hvis og såfremt at EU Kommissionen drager Danmark for EF Domstolen. Et scenario som på det seneste er kommet væsentlig nærmere. Dels på baggrund af, at EU parlamentsmedlemmet, Karin Riis-Jørgensen har fået bekræftet af EU Kommissæren på det indre marked, at der vil blive anlagt sag mod Danmark i den nærmeste fremtid – og dels på baggrund af, at statsminister Anders Fogh Rasmussen har bekræftet at regeringen nu konkret kigger på en alternativ model for monopolet.

Ladbrokes anlagde sag mod staten og Skatteministeriet tilbage i 2005 og fik i november 2006 i Østre Landsret ikke medhold i sine anklager. Ladbrokes valgte prompte at anke Østre Landsrets dom til Højesteret, og i dag er der altså blevet sat dato på den endelige konfrontation mellem partnerne.

Ladbrokes danske manager, Richardt Funch udtaler ”Det er rart endelig at få sat dato på det afgørende slag i Højesteret. Vi er stadig overbeviste om, at Højesteret vil behandle vores klokkeklare anklagepunkter med mere substans end Østre Landsret gjorde det tilbage i 2006. Siden dommen i Østre Landsret har specielt EU Kommissionen udvist mere aggressiv handlekraft over for de europæiske spillemonopoler inklusiv det danske. Dette kommer utvivlsomt til at få en betydning i Højesteret”

Funch fortsætter ”Vi har svært ved at se hvordan Højesteret skal undgå, at se de åbenlyse EU traktatbrud og den generelle dobbeltmoral, som dette økonomiske statsmonopol medfører”

Danmarks 2 største dagbladekoncerner JP/Politikens hus og Berlingske valgte i 2007, at indtræde som biintervenere i Ladbrokes sagen. JP/Politikens hus og Berlingske har selv en sag kørende sag ved Københavns byret hvor dagbladene er stævnet for ulovlig indrykning af annoncer for udenlandske spilleselskaber.

Denne sag er dog sat i bero da man afventer afgørelsen i Ladbrokes sagen. Netop derfor har JP/Politikens hus og Berlingskes valgt at indtræde ved

Ladbrokes side i Højesteret.